background preloader

Kahoot!

Kahoot!
Idag tänkte jag ge ett konkret tips på ett roligt och användbart verktyg i undervisningen, nämligen Kahoot. Har du aldrig spelat Kahoot så kan man bäst förklara det genom att säga att det är en interaktiv frågesport, där du som lärare skapar frågor och svarsalternativ och där sedan eleverna kopplar upp sig mot spelet och spelar tillsammans. Kahoot kan t.ex användas för att kolla av vilken förförståelse eleverna har inför ett arbetsområde, det kan användas för att se om eleverna förstått flippen, genomgången eller texten de läst. Som lärare skapar du först ett konto. När du skapat ett konto så väljer du vad det är du vill göra. Sen är det bara att sätta igång att skapa frågor. Sedan går du vidare genom att klicka på Add question och lägger till så många frågor du vill ha. jag tycker att tio frågor är rätt lagom att ha i frågetävlingen. När du känner att du är klar, klickar du på ”save and continue”. Under tiden går eleverna in på adressen kahoot.it. Test av kunskap – under tidspress :)

Educational Technology and Mobile Learning: InfuseLearning- A Wonderful Stude... July 25, 2014 InfuseLearing is a great virtual learner response system. In a very basic level, InfuseLearning allows teachers to ask quick assessment questions to check for students understanding. There are seven types of quick assessment questions supported by InfuseLearning. These are : Response Drawing, True/False questions, Multiple Choice, Sort in Order, Open Ended Text Answer, Numeric, Likert Scale(1-5). Here is how InfuseLearning works: You log in as a teacher and you create a class. Once you have created a class, share the Room ID of your class with your students. The unique feature that sets InfuseLearning apart from other learner response systems is " Draw Response". Watch the video below to see InfuseLearning in action Check out these excellent guides to help you learn more about InfuseLearning and how to use it with your students

Related: