background preloader

Carol Dweck: Kraften i att tro att du kan bli bättre

Carol Dweck: Kraften i att tro att du kan bli bättre
Related:  Mindset+Grit

Becoming a growth mindset school The idea of becoming a growth mindset school has been over a year in the making. Our Headteacher bought each member of SLT a copy of Mindset for Christmas, and it was the main agenda item at our annual senior team conference. Today I launched the idea of becoming a growth mindset school to all staff at our INSET day. This is the basis of the presentation I did. Our INSET session was for all staff – teaching, support, administrative, catering, site, network, technicians – everyone! It was essential for us, if we’re going to begin the process of shifting the culture of the school, that all staff are working together as one coherent team. What is Growth Mindset? Professor Carol Dweck and “Mindset” Growth Mindset is the idea Professor Carol Dweck, the Lewis and Virginia Eaton Professor of Psychology at Stanford University. Dweck’s approach to mindset was sparked by her own experience of education. The Science behind Growth Mindset Establishing a growth mindset works in just the same way.

Vilket mindset har du när du möter dina elever? Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp? Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. I sin forskning har hon kommit fram till att det finns två huvudkategorier av tänkesätt som styr vårt handlande; ett fixerat – ”Så här är det! Det här kan jag/kan jag inte!” En människa har sällan samma mindset i alla situationer. Eller av sina kompetenser och färdigheter i ämnet:”Jag kan lösa svåra tal om jag använder uppställningar.” Ibland är elevens mindset beroende av vilken form av feedback läraren ger eleven:”Du har en talang för matematik.” Eller:”Du använde bra strategier när du löste uppgiften.” Utveckla ett growth mindset med processfeedback Vårt bemötande kan hjälpa eleven att utveckla ett growth mindset, skriver Dweck, eftersom mindsets är baserade på signaler vi skickar om vad som är viktigt. I stället bör vi inrikta oss på att ge processfeedback:“Det här var ett bra resultat.

Strategies for Helping Students Motivate Themselves My previous post reviewed research on extrinsic and intrinsic motivation, and described the four qualities that have been identified as critical to helping students motivate themselves: autonomy, competence, relatedness, and relevance. In this post, I’ll discuss practical classroom strategies to reinforce each of these four qualities. Autonomy Providing students with freedom of choice is one strategy for promoting learner autonomy. Educators commonly view this idea of choice through the lens of organizational and procedural choice. Organizational choice, for example, might mean students having a voice in seating assignments or members of their small learning groups. Some researchers, however, believe that a third option, cognitive choice, is a more effective way to promote longer-lasting student autonomy. Start of newsletter promotion. Sign up today for the Edutopia Weekly, a newsletter packed with innovative, evidence-based strategies tailored to your educational interests. Sign me up 1.

5 missar lärare gör – enligt senaste hjärnforskningen Annika Nilsson och Lena Winqvist undervisar i svenska på Einar Hansen-gymnasiet i Malmö. De håller lektioner tillsammans, skriver läromedel tillsammans – och driver utbildning om hjärnsmart lärande för pedagoger tillsammans. De två lärarna har läst in sig på kognitions- och neurovetenskap och har möjlighet att konsultera personal på universitetet i Lund när de utvecklar sina metoder. För Skolvärlden berättar Annika Nilsson om fem saker som lärare kan förbättra för att ge sina elever en mer hjärnsmart undervisning. Här kan du felsöka – och hitta rätt åtgärd för att förbättra undervisningen. Bristande studiero: ”Ett vanligt exempel som de flesta vet, men som många inte orkar brottas med är distraktioner i klassrummet. Åtgärd: Mobiler är förbjudna i klassrummet, locket på datorn helst ska vara nedfällt vid genomgång, och sociala kanaler stängda – precis som klassrumsdörren. Eleverna är passiva lyssnare: ”Som lärare tänker man ofta att man måste prata hela tiden – det är mitt jobb.

Tänker du att elever är A- eller C-elever? Tänker du att elever är A- eller C-elever? Tänker dina elever det? Kan det påverka deras kunskapsutveckling? Jorå. Carol Dweck har beforskat detta och pratar om två olika former av ”mind-sets” – att 1) antingen se att elever kan utvecklas och kommunicera detta (growth mind-set) eller att 2) man kan/kan inte (fixed mind-set). Även i Hatties ”Visible learning” kan vi se att INTE klassificera elever kan ha stor positiv påverkan på deras lärande (effektstorlek 0,61). ”Recent research has shown that students’ mind-sets have a direct influence on their grades and that teaching students to have a growth mind-set raises their grades and achievement test scores significantly.” Läs mer här (finns flera referenser i artikeln).

Dynamiskt tankesätt – JL Skolutveckling En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. Jag har gjort några infographics som kan vara användbara i klassrummet. Lycka till med det dynamiska tankesättet och läs gärna Carol S.

Ämnesutveckling - Matematik Matematiklyftet Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik för lärare som undervisar i matematik. Huvudmannen anmäler sina lärare till fortbildningen. Läs mer om Matematiklyftet Material för kompetensutveckling Matematiklyftet har material från förskola till vuxenutbildning. Lärportalen för matematik Matematiklyftets filmer på YouTube Concept cartoons Concept cartoons är ett inspirationsmaterial och ett bedömningsstöd för årskurserna 1-9. Introduktion till materialet Kort beskrivning av hur materialet relaterar till kursplanen i matematik (125 kB) En film som visar ett exempel på hur materialet kan användas Du kan också titta på UR:s filmade föreläsning om hur begreppsbilder kan användas Dokumentationsstöd till materialet Dokumentationsstöd (203 kB) Det här dokumentationsstödet hjälper dig som lärare att dokumentera de matematiska kunskaper som elever visar vid användning av begreppsbilderna. Ladda ner Concept cartoons i matematik Om du använder PC: Ladda ner programmet

Carol Dweck Explains the False Growth Mindset - The Atlantic The mindset ideas were developed as a counter to the self-esteem movement of blanketing everyone with praise, whether deserved or not. To find out that teachers were using it in the same way was of great concern to me. The whole idea of growth-mindset praise is to focus on the learning process. Gross-Loh: What should people do to avoid falling into this trap? Dweck: A lot of parents or teachers say praise the effort, not the outcome. Students need to know that if they’re stuck, they don’t need just effort. All of this is part of the process that needs to be taught and tied to learning. Gross-Loh: Is there a right way to praise kids and encourage them to do well? Dweck: Many parents and teachers who themselves have growth mindset aren’t passing it on because they are trying to protect the child’s confidence, focus on the child’s ability, and kind of boost the child’s view or protect the child from a failure. Gross-Loh: What should people do to avoid falling into this trap?

IUP med omdömen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar. Dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kunskapskraven och att utvecklas mot läroplanens mål. I den framåtsyftande planeringen sammanfattar och beskriver läraren vilka insatser skolan behöver göra för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Omdömena om elevens kunskapsutveckling ligger till grund för detta arbete. Lärarens omdömen bygger på hens kontinuerliga dokumentation och bedömning av elevens kunskapsutveckling utifrån läroplanen. Det är rektorn som beslutar om hur dessa omdömen ska se ut. Stöd i arbetet med IUP Som stöd i arbetet med skriftliga individuella utvecklingsplaner finns ett material och ett allmänna råd. Stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen (reviderad 2017) Allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen Fördjupa dina kunskaper om IUP och omdömen

Never Too Late: Creating a Climate for Adults to Learn New Skills When it comes to kids, growth mindset is a hot topic in education. Studies indicate that children who view intelligence as pliable and responsive to effort show greater persistence when encountering new or difficult tasks. In contrast, children who view intelligence as static or “fixed” have a harder time rebounding from academic setbacks or are reluctant to take on new challenges that might be difficult. Students are not the only ones encountering new challenges at school: Teachers face an evolving profession, driven in part by technology and a rapidly changing economy. Math teacher Jim Doherty remembers the conversation that became the catalyst for his mid-career journey. Doherty’s gut response was reflective. Soon, he became actively involved in the MathTwitterBlogsphere, eventually contributing to an instructional e-book. What Does a Professional Fixed Mindset Look Like? Heslin has developed a research-based growth mindset workshop for business leaders. Create a Growth Environment

Beyond Working Hard: What Growth Mindset Teaches Us About Our Brains | GROWTH MINDSET | MindShift | KQED News Growth mindset has become a pervasive theme in education discussions in part because of convincing research by Stanford professor Carol Dweck and others that relatively low-impact interventions on how a student thinks about himself as a learner can have big impacts on learning. The growth mindset research is part of a growing understanding and acknowledgement that many non-cognitive factors are important to academic learning. While it’s a positive sign that educators see value in the growth mindset research and believe they can implement it in their classrooms, the deceptively simple idea has led to some confusion and misperceptions about what a growth mindset really is and how teachers can support it in the classroom. This simple idea can lead to big changes in learners, but it has been commonly misinterpreted to mean that if teachers praise students for working hard, they will develop a growth mindset. Approaching the world with a growth mindset can be very liberating.

Developing a Growth Mindset in Teachers and Staff The New Psychology of Success (2000), Dweck developed a continuum upon which people can be placed, based upon their understandings about where ability comes from. For some people (at one end of said continuum), success (and failure) is based on innate ability (or the lack of it). Deck describes this as a fixed theory of intelligence, and argues that this gives rise to a ‘fixed mindset’. At the other end of the continuum are those people who believe success is based on a growth mindset. These individuals argue that success is based on learning, persistence and hard work. According to Dweck: In a fixed mindset students believe their basic abilities, their intelligence, their talents, are just fixed traits. The crucial point for individuals is that these mindsets have a large impact upon our understanding of success and failure. Needless to say, this idea of mindsets has significant implications for education. Crucially, Dweck’s research is applicable to all people, not just students.

Carol Dweck Explains The 'False' Growth Mindset That Worries Her Carol Dweck has become the closest thing to an education celebrity because of her work on growth mindset. Her research shows that children who have a growth mindset welcome challenges as opportunities to improve, believing that their abilities can change with focused effort. Kids with fixed mindsets, on the other hand, believe they have a finite amount of talent that can't be altered and shy away from challenges that might reveal their inabilities. Dweck believes educators flocked to her work because many were tired of drilling kids for high-stakes tests and recognized that student motivation and love for learning was being lost in the process. But Dweck is worried that as her research became more popular, many people oversimplified its message. In an interview with The Atlantic, Dweck explained to reporter Christine Gross-Loh all the ways she sees growth mindset being misappropriated.

Related: