background preloader

Kartor, kartprojekioner och GIS

Facebook Twitter

Select Map Projections. This website uses cookies to improve your experience.

Select Map Projections

More info Compare Map Projections Deutsch • English [info] Viewing options: Compare Projections Filter Check all Uncheck all Group Property Numer of matching projections: 189 About Groups About Properties <p class="clearer">&nbsp;<br><strong> Sorry,<br>filtering won’t work<br>as long as JavaScript is turned off! OverlapMaps - Instantly compare any two places on Earth! Livemap24. Kartutskrift.lantmateriet. MapFight - Denmark vs Sweden size comparison. Maps to be Used for the History of Europe. Euratlas Periodis Web shows the history of Europe through a sequence of 21 historical maps, every map depicting the political situation at the end of each century.

Maps to be Used for the History of Europe

Here, on the left, are 21 mini-maps giving access to 21 full maps and to 84 quarters of maps with more detailed views of the states, provinces and main cities.Moreover, each map offers a historical gazetteer. Thus you can highlight in red each sovereign state and in green each dependent entity. See the Map Legend for more details. Navigation through the atlas is easy: on the left side of the pages, you simply need to choose a century for temporal navigation. French and German versions of this historical atlas are also provided and you can view them by clicking on the small flags at the top of the pages. Periodis is a historical atlas of a new kind. History by Periods History is a continuous string of events among which prominent facts sometimes emerge: wars, conquests, revolutions etc.

History of the World: Every Year. Hint Fashion Magazine - Journal. #?borders=1~!MTc5OTc4NTE.NDc0Nw*MzYwMDAwMDA(MA~!CONTIGUOUS_US*MTAwMjQwNzU.MjU... Free Vector Maps. Stora frågor=lärandemål. Maps That Prove You Don't Really Know Earth. Geografi. Huvudsidan - Globalis.se. Digitala kartor och källkritik. Digitala kartor förändrar undervisningen Den digitala tekniken har fullständigt revolutionerat användningen av kartor, inte minst inom skolans undervisning.

Digitala kartor och källkritik

Tidigare var vi lärare hänvisade till de väggkartor som råkade finnas i klassrummet, de kartböcker skolan hade köpt in, de kartbilder som fanns i läroböckerna samt de köpta eller egenhändigt tillverkade overhead-bilder vi hade tillgång till. Antalet möjliga kartor att studera i klassrummet var därför starkt begränsat. Genom internet och annan digital teknik har både lärare och elever tillgång till ett mycket stort antal kartor från i stort sett hela världen på ett sätt som var helt otänkbart tidigare. Allt fler webbplatser publicerar digitala kartor och läromedelsförlagen har också följt med i utvecklingen och erbjuder sedan flera år kartor i digitalt format på cd-skivor eller via förlagens webbplatser.

Världskarta. Blindkarta över Världen. Världskartor - Globalis.se. Befolkning Den globala fördelningen av den snabbt växande befolkningen är mycket ojämn.

Världskartor - Globalis.se

Skillnaderna beror till stor del på olikheter i klimat, markförhållanden, naturresurser och ekonomiska resurser. Bevarande av områden Biologisk mångfald Blank karta Hav och klimatförändringar. FBA31F97C45242139CC98D73808D032B. Geoclopedia. Geografi spel. Geografi beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter det i relation till hur människans aktivitet påverkar och påverkas av jorden.

Geografi spel

Träna detta i dessa geografispel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Geografi. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Sveriges landskap Årskurs 4 - Årskurs 9 Spelet tränar: geografi sverige landskap svenska städer Här behöver eleven känna till Sveriges landskap och städer i dem. Träna på världskartan.

Geografiska undersökningar - fältstudier och geografiska informationssystem. Gis gör kartan konkret. – Här ska det ligga en båtkrog.

Gis gör kartan konkret

Folk ska kunna komma hit med båt och äta. Felix Wigström, Jonas Wachster och Sara Düsing pekar ut den vackra platsen på udden där deras restaurang ska ligga. Krogen ska vara öppen sommartid och leveranserna ska ske med båt. De undersöker väderstrecken, var kommer solen att vara? De måste också kolla vattenkvaliteten i viken innan de bestämmer sig definitivt. Det är ett liv och ett kiv i Vinterviken, denna soliga dag i början av maj. En flock paddor har också spritt ut sig över parken. . – Anteckna hur det ser ut och hur ni känner, att ha som stöd. Den här eftermiddagen är han och kollegan Åsa Colliander Celik ute tillsammans med 7C och 7E. Platsen är känslig för översvämningar och ligger vid Mälaren, en vattentäkt med oviss framtid. . – Det är dricksvatten, man vill inte ha in saltvatten, svarar en pojke.

Scribblemaps: Skapa egna kartor. Drottningholm Palace panorama in Sweden - 360Cities. Europe is generally agreed to be the birthplace of western culture, including such legendary innovations as the democratic nation-state, football and tomato sauce.The word Europe comes from the Greek goddess Europa, who was kidnapped by Zeus and plunked down on the island of Crete.

Drottningholm Palace panorama in Sweden - 360Cities

Europa gradually changed from referring to mainland Greece until it extended finally to include Norway and Russia.Don't be confused that Europe is called a continent without looking like an island, the way the other continents do. It's okay. The Ural mountains have steadily been there to divide Europe from Asia for the last 250 million years. Huvudsidan - Globalis.se. World Basic – Svenska. Worldmapper.

Landguiden - länder i fickformat. Arcgis.com. HÖGSKOLAN I GÄVLE GIS-FILMEN. Kartor (Geografi) - Studi.se.