background preloader

Mänskliga rättigheter

Facebook Twitter

När Pengarna Inte Räcker. Amnesty Sverige. Förkämpe för mänskliga rättigheter, Nelson Mandela. Nelson Mandela, som är en av vår tids mest välkända symboler för mänskliga rättigheter, är en man vars hängivna kamp för sitt folks rättigheter inspirerar människorättsförkämpar över hela världen.

Förkämpe för mänskliga rättigheter, Nelson Mandela

Nelson Mandela, som var son till en stamhövding, föddes i Transkei i Sydafrika, och utbildade sig på egen hand till en juridisk universitetsexamen. UUU Han gick 1944 med i den Afrikanska nationalkongressen (ANC – African National Congress) och arbetade aktivt för att det regerande nationalpartiets apartheidpolitik skulle avskaffas. När Nelson Mandela åtalades för sina handlingar tillkännagav han: ”Jag har kämpat mot vitt styre, och jag har kämpat mot svart styre. Jag har troget hållit fast vid idealet för ett demokratiskt och fritt samhälle där alla personer lever tillsammans i harmoni och har lika möjligheter. Det är ett ideal som jag hoppas att få leva för och uppnå. ”Om man talar till en människa på ett språk hon förstår, når man hennes huvud.

The Defector: Escape from North Korea - (Official Trailer) Dokumentär om den Nordkoreanska armén. Sett från ett nordkoreanskt perspektiv. Vetenskap / Forskning Även om missbrukare som är beroende av metamfetamin blir rehabiliterade är det vanligt att de faller tillbaka i gamla mönster.

Dokumentär om den Nordkoreanska armén. Sett från ett nordkoreanskt perspektiv

Oftast är minnet av drogens effekt så pass starkt att det blir svårt att stå emot frestelsen och ett återfall blir ett faktum. Nu har forskare kommit på ett sätt att radera minnet av metamfetamin hos möss. Läkemedlet som används är i sitt första stadie och om det kommer ut på marknaden lär det inte bli förrän om minst fem år efter att andra tester har gjorts. Forskare la märke till hur minnet från psykoaktiva substanser skilde sig avsevärt från vanliga minnen. Nästa steg är att göra testerna ofarliga för människor och sedan gäller det att hitta testpersoner som är villiga att bli av med minnen. Www.popsci.com+ Barnarbete inledningsfilm. Code of Conduct. Www.swedwatch.org. Maktfaktorn - en webbplats om demokrati. Www.brottsrummet.se/Uploads/Files/3.pdf. Fönstret mot omvärlden - FN-dagen. Kids videos. Könsstympning - omskuren tjej.

Att ha varit med om det som brukar kallas för könsstympning kan påverka både ens kropp och hur man mår, men det behöver inte göra det.

Könsstympning - omskuren tjej

En del vet inte ens om att något har gjorts med deras kön. Eftersom att de inte har några besvär eller deras kön till utseende inte skiljer sig från andra tjejers. Varför utförs könsstympning? Könsstympning är en mycket gammal tradition och är inte kopplat till någon särskild religion. Det förekommer inom vissa grupper över hela världen. Till exempel kan det ses som nödvändigt för att en ung tjej ska bli en vuxen kvinna. Det finns också myter som lever kvar och hjälper till att hålla kvar könsstympningen som tradition. Hur kan ett könsstympat underliv se ut? Ett underliv kan vara könsstympat på många olika sätt.

Enligt den definition som Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram finns det fyra olika typer av könsstympningar. Andra former av könsstympning kan vara att någon för in frätande ämnen eller örter i slidan för att minska storleken på slidan. Fakta om kvinnlig könsstympning. Många ämnen som länge betraktats som känsliga, heliga eller tabubelagda omvärderas nu kritiskt och objektivt.

Fakta om kvinnlig könsstympning

Ett av dessa ämnen är kvinnlig könsstympning. Könsstympning av flickor förekommer på många håll runt om i världen, från Indonesien i öst till Peru i väst. Vanligast är dock sedvänjan i Afrika. UNICEF uppskattar att mer än 130 miljoner flickor och kvinnor som lever idag har utsatts för någon form av könsstympning, i de 29 länder i Afrika och Mellanöstern där sedvänjan är främst förekommande (1).

Vad är könsstympning? Beteckningen "kvinnlig könsstympning" rymmer flera olika former av ingrepp. Könsstympning utförs oftast på flickor mellan fyra och 14 år, men även spädbarn stympas. Stora hälsorisker. Ma/wp-content/uploads/2013/11/BO2013_WEBNYAPRIL.pdf. Koll på cashen. Inga barn får hamna utanför. FN & UNICEF - en film om FN & barnkonventionen.

Persbrandt: Barnkonventionen, Artikel 32 Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande. Mikael Persbrandt: Skydda barn mot övergrepp enligt artikel 34 i barnkonventionen. För alla barn - en film om UNICEF. Beställ skolmaterial. Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss.

Beställ skolmaterial

Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan. Flykten slutar här Ett studiematerial för gymnasieelever om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. Det här studiematerialet handlar om barn som har flytt till Sverige, om deras situation och om deras rättigheter. Materialet som innehåller två berättelser av flickor som flytt till Sverige utan sina familjertet belyser hur myndigheter i Sverige och inom EU lever upp till barns rättigheter. För att uppfylla barns rättigheter behöver vi alla en bättre förståelse och kunskap om hur situationen för barn på flykt ser ut. Ladda ner materialet direkt nedan eller köp det i unicefbutiken för 100 kronor. Barnkonventionen i en låda Med stöd av Svenska Postkodlotteriet har vi tagit fram ett material som riktar sig till dig som arbetar i förskolan. UNICEF_spel.

Sök materiel - Gratis i Skolan.