background preloader

Modersmål blandat

Facebook Twitter

Gabriellas svenska och engelska - En blogg om undervisning och hur man kan arbeta med svenska och engelska i skolan. Vi arbetar med känslor på, mellan och bortom raderna. Textkort. Här har vi samlat textkort som du kan använda när du jobbar med bland annat kortöglor, sammansatta ord, bildspråk och rim.

Textkort

Du kan skriva ut materialet. Kortöglor eller loop-kort Loop-korten består av två delar, en fråga och ett svar. Alla deltagare får ett kort var. Dela ut alla kort också om deltagarna är färre än korten. Sammansatta ord Med sammansatta ord kan ni leka på många olika sätt. Bildspråk Idiom. Para ihop idiomen med förklaringarna, t.ex. genom att lägga korten med idiomen i en påse och breda ut förklaringarna på bordet, med texten synlig eller inte.

Mattebegrepp. Mattebegrepp. Finlandssvensk.info. Det saknas något i venndiagrammet. TalasomTEDlarhand. Download2. Bildkort%20Rimpar NY. Rimord. Rimmeningar. Pinterest. BokstavsOrdbORDWeb. BokstavsOrdbA OWeb.

Specialpedaggik

Små nordiska faktaböcker. Online Speech Bubble Photo Editor - Create comic strips with phrase.it. Öppet klassrum. Dyslexi genom livet fouganthine anna. Varf r skola 17723. Creative Guides. En ritsaga är en historia som berättas samtidigt som man ritar en teckning.

Creative Guides

När berättelsen är slut har man ritat en bild som på något sätt knyter ihop historien. En av de mer kända ritsagorna är ”Katt-sagan” som handlar om en gubbe och en gumma som bor i ett hus. De börjar bråka och delar huset mitt itu. Mot slutet av historien har man ritat en katt som ligger på förstutrappen och spinner. gör en ritsaga tidsåtgång: 1 h svårighetsgrad: lätt ämnesanknytning: svenska, bild ungefärlig kostnad: minimal Moment Hitta på en ritsaga Material som behövs: papper och penna storyboard (finns att ladda ner under material) ev. whiteboard + penna för berättandet. Börja med att titta på ”den objudna gästen” för att få en idé av och inspiration till hur en ritsaga kan berättas.

När du ska hitta på en ritsaga kan det vara bra att börja med att göra enkla skisser på olika figurer eller symboler. Välj en bild eller figur som känns bra att teckna och som du kan bygga upp steg för steg. Känns det trögt att komma igång? Mariaslekrum - Ritsagor. Ritsagor. Rita av det som du ser på varje bild samtidigt som du berättar det som står under varje bild.

Ritsagor

Det var en gång en prinsessa som bodde i ett slott. En dag gick prinsessan ut i skogen och kom till en sjö. I sjön låg en ö. Hela dagen lekte prinsessan kring sjön. När det började bli mörkt gick hon hemmåt. Hon snubblade på några stora stenar. När hon kom hem kom hon inte in i slottet. KrabbanGunnar's Blog. Rut fiskar. Ballongresan. Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning. Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Sfi med Ivana. Zickzackpedagogplanering_ak5.

Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning. Har lovat att dela med mig av mina responsmallar, sk pre flight-checklist inom svenska.

Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning

De används inom nyckelstrategin att akrivera eleverna som lärresurser för varandra, för att tydliggöra för eleven och lära av sina och andras misstag. Det underlättar också rättningsbördan för lärare. Jag har responsmallar för nedanstående hittils men planen är att utöka allt eftersom vi arbetar vidare. Här finns en allmän som en av mina barndomsvänner gjort. Vid skrivandet kan de ha nytta av denna Lathud. Vid bedömning av elevtexterna rekomenderar jag Språket på Väg del 2 från Skolverket där det finns matriser för kriterier i de olika stegen. Startsida. Spraketifokus.blogg.se - Ett genrepedagogiskt arbetssätt. Att läsa, skriva och kommunicera bättre.

E471102903. E471103003. Planeringar. UMO.se. Läsa och Skriva. Läsa och skriva. Språkutv.arbsätt. Berättelser som berör. Läsårets sista lektion blev passande nog med ett härligt gäng ungdomar som går ut nian.

Berättelser som berör

Lektionen bjöd därför på sammanfattande tankar om ämnet svenska. Undervisningen har bland annat haft som syfte att: Utmana tankar genom olika berättelser (i bland annat reportage, krönikor, noveller, romaner, bilder, filmer och verkligheten)Uttrycka dessa tankar och åsikter i tal och skriftIfrågasätta det man ser, läser och hörUtveckla skrivandet i olika typer av texter En bärande grundidé som undervisningen vilar på är att den ska beröra och/eller att det ska upplevas som viktigt.

Ämnena och uppgifterna ska kännas angelägna, vare sig det handlar om POLITIK, VÄNSKAP, KÄRLEK, GLÄDJE, SORG, DILEMMAN eller om något annat. Innan jag kunde släppa klassen var jag tvungen att visa en viral succé som jag bara älskar! Filmen kommer jag att använda i undervisningen nästa läsår. Jag visade klippet även i personalrummet där många lärare såg och blev berörda av filmen.

Svenskrummet. Tips och material från lärare. Länkar om kul och blandat om svenska språket. Läsa och Skriva.