background preloader

Aslr

Facebook Twitter

Appar för språkutveckling med nyanlända. Här kommer några exempel på appar som vi använder med nyanlända elever i deras språkutveckling!

Appar för språkutveckling med nyanlända

För fler tips på appar kan du se mina boards på Pinterest, dessa uppdaterar jag kontinuerligt: Se boards som börjar på Appar. U-talk Classic svenska I appen kan man lyssna på grundläggande ord och fraser på svenska som är visualiserade med bilder. Appen innehåller interaktiva övningar inom olika kategorier och övningarna har olika svårighetsgrader. Appen ger feedback och synliggör även lärprocessen med poängsystem på en linje. Lättlästa texter m bilder. Slagsmal. Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2. Jag tänkte skriva lite grann om vad vad som kan vara lämpligt att tänka på när man tar emot de allra yngsta nyanlända eleverna i klassen.

Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2

Alltså det som man själv som klasslärare kan göra, oavsett om eleven har tillgång till studiehandledning, modersmålsundervisning, andraspråksundervisning utanför klassen eller specialpedagogiskt stöd. Prata språkutvecklande Det är viktigt att ”tvinga” eleverna till ett aktivt lyssnande. Vi bör inte prata inte avskalat och förenklat, utan benämna saker och företeelser, så som förskollärare ofta jobbar medvetet med talspråket. Hitta olikheter- utveckla svenskan! En populär uppgift som är språkutvecklande är att arbeta med nästan snarlika bilder som har några olikheter.

Hitta olikheter- utveckla svenskan!

Att arbeta med nyanlända elever som är nybörjare i svenska kräver att man planerar in övningar där eleven uppmuntras till att tala svenska. Det här är en övning som kräver att eleven ska uttrycka sig på svenska. Vilket de också gärna gör, uttrycker sig på svenska. Att få använda alla sina språk. Taim och Ibrahim har varit i skolan i tre veckor.

Att få använda alla sina språk

De har just lyssnat på sagan Grodan och främlingen på UR.se. De lyssnade på sitt modersmål arabiska och följde samtidigt med i boken. Efteråt samtalar vi om boken, som handlar om vänskap, att hjälpa andra och att få höra till. Pojkarna berättar om personerna och handlingen med hjälp av kodväxling mellan engelska, arabiska och svenska. De använder också miner och kroppsspråk för att uttrycka sig. Hur kan vi undervisa elever som ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk? Jag får ofta frågor som handlar om undervisning av nyanlända elever och eftersom jag kan tänka mig att många undrar samma sak kan jag ju lika väl svara i form av ett blogginlägg i stället för i ett mejl.

Hur kan vi undervisa elever som ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk?

Denna gång handlar frågan om nyanlända elever och den grundläggande läs- och skrivinlärningen. Läraren som skriver till mig är orolig för att deras metoder inte räcker till när det gäller elever som har ett modersmål med ett, från svenska språket, avvikande ljudsystem. Läraren skriver: Lär Dig Svenska. Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare - Språkövningar och grammatik. Uttal.se. Bokpratsspel ny version. Basta vanner. Välskrivning. Stavningsskyltar. Sagomattan blir utgångspunkt för flera språkutvecklande lektioner. Som ett språkutvecklande arbetsområde i svenska/svenska som andraspråk kan jag rekommendera att utgå från TV-serien Sagomattan som finns kostnadsfritt på SVT Play.

Sagomattan blir utgångspunkt för flera språkutvecklande lektioner

Programserien består av 10 olika avsnitt. I programmets samtliga avsnitt uppmärksammas fem viktiga komponenter i en berättelse; huvudperson, problem, hjälpare, lösning, och slut. Vi har i årskurs 2 hittills arbetat med avsnitt nummer 10 och det här är vad vi har gjort: Titta, lyssna, komma ihåg Vi började med att titta på avsnittet. 2. Ordklassramsor. Gåspennan musik. ABC RAP. Matte. Matematikmaterialet. Kopieringsunderlag 1 3. Montessoriinspirerad matematik. I spelet nedan tränar barnen på huvudräkning i talområdet 0-10.

Montessoriinspirerad matematik

Spelplanen finns i två nivåer (och du kan enkelt göra fler genom att byta ut uppgifterna) så även om barnen kommit olika långt i sin matematikutveckling kan de spela tillsammans. Montessoriinspirerad matematik. Genomgång av: Uppställning addition – additionsalgoritmen. Sommarglassar och Lgr11. Sommarglassar!

Sommarglassar och Lgr11

Hur mycket glass har ni i gruppen ätit tillsammans under sommarlovet? Detta var skolårets första matematiklektion och är ett exempel på FETA frågor. I kursplanen står: ”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,föra och följa matematiska resonemang, ochanvända matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” Matematik åk3. Planeringsprocess.

Mitt öppna klassrum. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Samarbete kan vara väldigt många saker. Vi konstruerar ofta samarbeten.

Samarbete kan vara väldigt många saker

Sätter ihop grupper. Men samarbeten äger rum ständigt. Här hittar du de digitala verktygen till det du vill göra. Do You Know Your Alphabet ABC song for kids! Song by Mark D Pencil and Friends. 12 Sets of Free Printable Flashcards. Planeringsprocessen. Kunskapsbanken, Övningar på engelska - Unga Fakta. Övningar på engelska Material Vi har fått många förfrågningar av lärare om Unga Fakta kan producera material på engelska och vi har därför satt ihop några roliga övningar på för användning i skolan.

Kunskapsbanken, Övningar på engelska - Unga Fakta

Siffror. English Vocabulary. The House - English Vocabulary. Roof chimney attic shutter garage driveway sidewalk curb street shingles tiles yard wall gate fence room ceiling floor hall, hallway door peephole doorbell knocker door knob keyhole door handle hinge. Sveriges nationaldag. Roligt glosförhör - Glosor.eu. Öppna frågor. Frågebatteri - Google Docs. Alla förmågorna Big 5.docx. Bedömning för lärande i matematik. Engelska förmågor. Embed code Select a size, the embed code changes based on your selection.

_abc Powtoon Transcript I engelska ska du utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter formulera dig och kommunicera i tal och skrift använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd vad innebär språkliga strategier??? Språkliga strategier kan till exempel betyda att du kan använda dig av hjälpmedel (Internet, lexikon), kroppsspråk, gester, förförståelse m.m. för att lättare kunna förstå och få andra att förstå dig anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang The U.K. The U.S.A. Weather. Öva matte på Nomp.

Bråkspel. En fågelbok på nätet - fageln.se. Var med och gör skillnad med oss!