background preloader

Aslr

Facebook Twitter

Appar för språkutveckling med nyanlända. Här kommer några exempel på appar som vi använder med nyanlända elever i deras språkutveckling!

Appar för språkutveckling med nyanlända

För fler tips på appar kan du se mina boards på Pinterest, dessa uppdaterar jag kontinuerligt: Se boards som börjar på Appar. Lättlästa texter m bilder. Slagsmal. Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2. Jag tänkte skriva lite grann om vad vad som kan vara lämpligt att tänka på när man tar emot de allra yngsta nyanlända eleverna i klassen.

Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2

Alltså det som man själv som klasslärare kan göra, oavsett om eleven har tillgång till studiehandledning, modersmålsundervisning, andraspråksundervisning utanför klassen eller specialpedagogiskt stöd. Prata språkutvecklande Det är viktigt att ”tvinga” eleverna till ett aktivt lyssnande. Hitta olikheter- utveckla svenskan! En populär uppgift som är språkutvecklande är att arbeta med nästan snarlika bilder som har några olikheter.

Hitta olikheter- utveckla svenskan!

Att arbeta med nyanlända elever som är nybörjare i svenska kräver att man planerar in övningar där eleven uppmuntras till att tala svenska. Det här är en övning som kräver att eleven ska uttrycka sig på svenska. Vilket de också gärna gör, uttrycker sig på svenska. Att få använda alla sina språk. Taim och Ibrahim har varit i skolan i tre veckor.

Att få använda alla sina språk

De har just lyssnat på sagan Grodan och främlingen på UR.se. De lyssnade på sitt modersmål arabiska och följde samtidigt med i boken. Efteråt samtalar vi om boken, som handlar om vänskap, att hjälpa andra och att få höra till. Pojkarna berättar om personerna och handlingen med hjälp av kodväxling mellan engelska, arabiska och svenska. Hur kan vi undervisa elever som ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk?

Jag får ofta frågor som handlar om undervisning av nyanlända elever och eftersom jag kan tänka mig att många undrar samma sak kan jag ju lika väl svara i form av ett blogginlägg i stället för i ett mejl.

Hur kan vi undervisa elever som ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk?

Denna gång handlar frågan om nyanlända elever och den grundläggande läs- och skrivinlärningen. Läraren som skriver till mig är orolig för att deras metoder inte räcker till när det gäller elever som har ett modersmål med ett, från svenska språket, avvikande ljudsystem. Läraren skriver: Lär Dig Svenska. Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare - Språkövningar och grammatik. Uttal.se.

Bokpratsspel ny version. Basta vanner. Välskrivning. Stavningsskyltar. Sagomattan blir utgångspunkt för flera språkutvecklande lektioner. Ordklassramsor. Gåspennan musik. ABC RAP. Matte. Matematikmaterialet. Kopieringsunderlag 1 3. Montessoriinspirerad matematik. Just nu tränar mina elever i åk 2 på subtraktion i talområdet 0-99.

Montessoriinspirerad matematik

Den här gången använder vi oss av metoden ”skriftlig huvudräkning” term 1 – term 2 = differens (Många elever kan hoppa över steg 1.) Steg 1 Subtraktion utan tiotalsövergång med jämna tiotal. A. A. B. B. Montessoriinspirerad matematik. Genomgång av: Uppställning addition – additionsalgoritmen. Sommarglassar och Lgr11. Sommarglassar!

Sommarglassar och Lgr11

Hur mycket glass har ni i gruppen ätit tillsammans under sommarlovet? Detta var skolårets första matematiklektion och är ett exempel på FETA frågor. I kursplanen står: ”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,föra och följa matematiska resonemang, ochanvända matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Så här gjorde vi: Två och två fick barnen börja tänka, från början märkte jag att de inte riktigt visste var de skulle börja…jag gick runt och lyssnade och fick snart höra: Men, hur långt är sommarlovet då? Matematik åk3. Planeringsprocess. Mitt öppna klassrum. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Samarbete kan vara väldigt många saker. Vi konstruerar ofta samarbeten.

Samarbete kan vara väldigt många saker

Sätter ihop grupper. Men samarbeten äger rum ständigt. Här hittar du de digitala verktygen till det du vill göra. Do You Know Your Alphabet ABC song for kids! Song by Mark D Pencil and Friends. 12 Sets of Free Printable Flashcards. Planeringsprocessen. Kunskapsbanken, Övningar på engelska - Unga Fakta. Övningar på engelska Material.

Kunskapsbanken, Övningar på engelska - Unga Fakta

English Vocabulary. The House - English Vocabulary. Sveriges nationaldag. Roligt glosförhör - Glosor.eu. Öppna frågor. Frågebatteri - Google Docs. Alla förmågorna Big 5.docx. Bedömning för lärande i matematik. Bedömningsstödet Bedömning för lärande i matematik utgår från kursplanen i matematik och relaterar till ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 i matematik.

Bedömning för lärande i matematik

Materialet ska stödja och strukturera lärarens kontinuerliga bedömning av elevens kunskapsutveckling och ger även underlag för att eleven ska kunna följa sitt eget lärande. I bedömningsstödet beskrivs vad bedömningen behöver fokusera vad gäller både förmågorna och det centrala innehållet. Du som lärare kan också följa progression i det centrala innehållet från årskurs 1 till och med årskurs 9. Engelska förmågor.

Embed code Select a size, the embed code changes based on your selection. _abc Powtoon Transcript I engelska ska du utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter formulera dig och kommunicera i tal och skrift använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd vad innebär språkliga strategier???

Språkliga strategier kan till exempel betyda att du kan använda dig av hjälpmedel (Internet, lexikon), kroppsspråk, gester, förförståelse m.m. för att lättare kunna förstå och få andra att förstå dig anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang The U.K. The U.S.A. CC creative commons attribution. Weather. Öva matte på Nomp. Bråkspel. En fågelbok på nätet - fageln.se. Var med och gör skillnad med oss!