background preloader

Hoglundmarie

Facebook Twitter

Marie

A Middle School Photography Project That Develops Interpersonal Skills. Our middle school’s mission is to shape and support a diverse community where students create high-quality work, care for the well-being of themselves and others, and engage in meaningful service.

A Middle School Photography Project That Develops Interpersonal Skills

Last year, I began teaching a new course on leadership and service learning in which student-led project teams work with career mentors to address needs in the community. To equip students for success, I begin by teaching a series of lessons to promote the development of basic interpersonal skills: effective communication, empathy, and teamwork. Focusing on Empathy. Stay on task with a plan for productivity - New Day Northwest. Vad är motivation? Anlägg eller restaurera en våtmark: Lönsamt och bra för miljön - Skogssällskapet.se. Utöver vackra vattenspeglar erbjuder våtmarker ökad biologisk mångfald, bättre miljö samt goda möjligheter till rekreation och jakt.

Anlägg eller restaurera en våtmark: Lönsamt och bra för miljön - Skogssällskapet.se

Som grädde på moset är chansen stor att fastigheten ökar i värde när attraktiva vattenområden ersätter lågproduktiv skogs- eller jordbruksmark. Många markägare tjänar bra på att anlägga dammarna, som samtidigt ger många mervärden. Det viktigaste jag lärt mig är nog att våga tänka stort, säger Laila Lund, pedagog på gymnasiesärskolan på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn. Hon och hennes kollegor har startat ett samarbete med särskolan Sari Hati School på Bali, med bidrag från Atlas planer.

Recept

Övrigt. Miljö. Privat. Skolan. Thai.