background preloader

Hoglundmarie

Facebook Twitter

Marie

Övningar för klassrummet. Rekommendationer om fysisk aktivitet – YFA. Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och antagna av Svenska Läkaresällskapet den 24 oktober 2011 Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott och trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i vardagslivet i form av t.ex. promenader och cykling.

Rekommendationer om fysisk aktivitet – YFA

För att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död samt för att bevara eller förbättra fysisk kapacitet rekommenderas att: Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Fysisk aktivitet minskar risken för: förtida död, oavsett orsakhjärtkärlsjukdom, t ex högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, strokemetabola sjukdomar, tex typ 2 diabetes, fetma, metabola syndrometcancer, t ex tjocktarms- och bröstcancerfall och benbrott, t.ex. höftfrakturpsykisk ohälsa, t.ex. demens, depression.

Thai-language.com. Kivra. Kalkylblad i Google Drive del 7: sammanfoga celler och kopiera format. Split expenses with friends.

Pengamaskin

Pedagogiska bloggar. Skolporten. Vad är genrepedagogik? Genrepedagogik - en modell ”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” skriver Johansson och Sandell Ring (2012) i sin bok Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken.

Vad är genrepedagogik?

Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. Man brukar säga att genrepedagogiken vilar på tre ben: (Johansson & Sandell Ring, 2012, s 28) Den genrepedagogiska modellen har visat sig leda till att eleverna utvecklar sitt skolspråk i allt högre grad vilket leder till att eleverna lättare tillägnar sig kunskaper, med hjälp av språket, i skolans alla ämnen. Lär dig mer om genrepedagogik Man kan även titta på URs serie Språket bär kunskapen och det fördjupningsmaterial med filmer som UR har om de olika texttyperna inom genrepedagogiken. Religion.nu - Lär dig allt om de 5 världsreligionerna.

Www.larare.at. Unga Fakta - en sajt för nyfikna! Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande. I alla klasser finns det minst en elev med diagnostiserade svårigheter som dyslexi, ADHD eller Aspergers syndrom.

Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande

Dessutom kan du utgå från att det finns minst en elev med samma svårigheter men som inte har utretts och fått någon diagnos. Dyslexi förekommer också i varje klass liksom nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och problem med fokus som inte är av varaktig sort utan beror på att livet ser ut så just nu. Med detta i bakhuvudet gäller det att planera både lektioner och uppgifter så att dessa elever tillåts att lyckas med sitt arbete. Ju mer kollektivt vi planerar desto troligare är det att vi förutsätter att allt ska funka som vi tänker oss och då riskerar de problem som uppstår att tillskrivas eleven och inte situationen. Att inkludera innebär att söka svårigheter för elever i undervisningssituationen i första hand. Här är sju steg för att närma sig en inkluderande planering: Var tydlig med varför uppgiften ska göras.

Checklista för inkluderande instruktioner: Quizizz: Select Question Set. Om GDQ - Sandahls. Vad är GDQ?

Om GDQ - Sandahls

GDQ är ett test som ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet jämfört med ett stort antal andra grupper. Testet visar också vilka frågor gruppen behöver arbeta med för att utvecklas. Resultaten handlar om gruppen som helhet, inte om individer. Om GDQ – Group Development Questionnaire GDQ är ett statistiskt reliabelt instrument för att mäta hur grupper fungerar, utvecklat av Dr Susan Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Vad ger det? GDQ ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet jämfört med ett stort antal andra grupper.

Naturkunskap

Balansera dina chakran med eteriska oljor. På vår kropp finns energicenter som kallas för chakran.

Balansera dina chakran med eteriska oljor

Ordet chakra är sanskrit och betyder hjul eller skiva. Våra chakran är portar i vår aura där livsenergin flödar och verkar. Vi både ger och tar emot energi från universum, andra människor och djur, växter och saker i vår omgivning. Chakrana representerar och ger uttryck för både kropp och själ. Varje chakra representerar både fysiska, mentala och själsliga aspekter och hur dessa kommer till uttryck beror på aktiviteten i respektive chakra. Vi har 7 chakran längs ryggraden. Det finns många chakran på kroppen, men de allra vanligaste och största som man oftast talar om är de 7 chakran som finns längs ryggraden med start vid svanskotans spets och slut uppe på hjässan. Du kan balansera chakran med kristaller Kristaller är ett mycket användbart sätt att tillföra energi som skapar balans i din aura och din chakra. Om eteriska oljor Eteriska oljor är en naturlig del från växter som man utvinner och använder i koncentrerad form. Rotchakrat.

Svenska

English.