background preloader

Språkutvecklande arbetssätt

Facebook Twitter

Checklista_fyra_sprakfardigheter.pdf. Fem_steg_for_planering_av_sprakutvecklande_undervisn.pdf. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Språk- och kunskapsutveckling.

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Språkutvecklande övningar med Kahoot! Med anledning av mitt förra inlägg där vi använde oss av Kahoot i elevernas språkutveckling har jag fått frågor om hur man kan använda Kahoot, om det behövs inloggning för eleverna mm.

Språkutvecklande övningar med Kahoot!

Därav skriver jag det här inlägget som enbart handlar om Kahoot och hur man kan använda sig av det i sin undervisning. Precis som alla andra verktyg tycker jag personligen inte att användandet av verktyget ska vara ett självändamål utan Kahoot bör ses som en resurs i lärandet som pågår. Använd Kahoot i det arbetsområde ni jobbar med! Hoppas det här inlägget ger svar på de frågor som uppstod i och med mitt förra inlägg!

Länk till förra inlägg: Kahoot är en webbresurs där du skapar ett konto (gratis) för att sedan skapa interaktiva frågesporter så kallade Quiz. Vad behöver eleverna? Eleverna kopplar sedan upp sig till Kahoot (Kahoot.it) samtidigt fyller i den gamepin som genereras när du startar spelet och besvarar sedan frågorna i den quiz du valt att spela. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Språk- och kunskapsutvecklande arbete - YouTube. Boktips. Fem_steg_for_planering_av_sprakutvecklande_undervisn.pdf. Högläsning med ökat elevansvar. Läsförståelsestrategier.

En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author).

Läsförståelsestrategier

RT utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown som tog fram fyra grundstrategier som expertläsare använder för att förstå det lästa. De är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. När dessa strategier tränas på ett medvetet sätt resulterar det i ökad läsförståelse. TSI bygger på samma fyra grundstrategier som RT. Modellen kallas för transaktionell, eftersom den bygger på två principer: utbyte av strategier mellan lärare och elever och utbyte av det meningsskapande som sker mellan lärare och elever ur texten. Ett antal svenska forskare har förespråkat vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna. Här hittar du förslag på föreläsningar och filmer om hur man jobbar med läsförståelsestrategier. Filmen om läsfixarna. Modellektioner. Läsloggar och övrigt material åk 1-6.

Använd de bilagda läsloggsdokumenten – läslogg- för att dokumentera arbetet med läsförståelsestrategier varje lektion eller någon gång i veckan.

Läsloggar och övrigt material åk 1-6

Hur ofta du använder läsloggen måste styras av tidsåtgången . Syftet med läsloggen är att befästa hur läsförståelsestrategierna används, men dokumentationen får inte bli ett syfte i sig. Läslogg Stjärnläsaren fungerar utmärkt att använda på alla texter för att ge eleverna ett stöd i hur de ska använda strategierna (använd gärna Stjärnläsaren fakta för poesi). Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande. Jag har under ett par år låtit mina elever använda sig av skrivmallar, då de ska skriva argumenterande och utredande texter.

Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande

När jag arbetade på grundskolan lät jag även eleverna där arbeta efter mallar, för att på så sätt få igång deras skrivande.Jag har sett en tydligt förbättring i elevernas skrivande genom användningen av mallarna, då texterna blir mer strukturerade och språkligt avancerade. De har med andra ord hjälpt eleverna att bena ut sina tankar och klä dem i det genreadekvata språk som motsvarar de förmågor som de enligt flera ämnesplaner ska behärska.Under terminen har jag och min kollega Linda Letelier Hansson tillsammans undervisat en grupp i SVE/SVA 1, där vi skapat och gett ut skrivmallar för att stötta elevernas textproduktion och göra dem uppmärksamma på texters specifika uppbyggnad och språkliga drag.

Formatnamn. Fem_steg_for_planering_av_sprakutvecklande_undervisn.pdf. Checklista_sprakutvecklande_undervisning.pdf. Checklista_fyra_sprakfardigheter.pdf. Film 2 - Språkutvecklande arbetssätt (Stärk språket Stärk lärandet) Filmerna är inspelade på IVIK-slussen i Stockholm, lärare är Louise Tarras.

Film 2 - Språkutvecklande arbetssätt (Stärk språket Stärk lärandet)

Eleverna är mellan 16 och 18 år gamla och har varit i Sverige i mellan sex månader och ett år. Du kan se varje filmsekvens separat för att få en uppfattning om hur just den språkutvecklande övningen går till. Genom att se alla filmerna i en följd kan du se hur man kan bygga upp en förmiddags arbete kring ett tema. Här nedan visas alla nio filmerna efter varandra i en spellista på youtube. Filmerna kan även ses en och en på vår youtube-kanal eller via länkarna nedan. 20131109-015339.jpg (JPEG Image, 768 × 1024 pixels) - Scaled (97%)

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt by Mina Anger on Prezi. #skolresan – på jakt efter de goda exemplen. ”Kära Kitty...”

#skolresan – på jakt efter de goda exemplen

Precis som vanligt så fick klass fem vid Västangårds skola utanför Umeå bara en enda ledtråd i går. Redan då brukar funderingarna börja. Vem är Kitty? Hello Kitty? Någon har kanske googlat, någon annan frågat en förälder. – Var det någon som kom på vad vi ska prata om idag? Några händer åker i luften. Det handlar förstås om Anne Frank, den judiska flickan som under andra världskrigets andra hälft skrev om sina upplevelser, gömd i ett lönnrum bakom en svängbar bokhylla i ett ockuperat Nederländerna. Har faktiskt aldrig varit med om att en årskurs 5 presterar så här bra.Micael Hermansson När Micael Hermansson berättar om judeförföljelserna i Europa, om kriget, om Anne Frank som samlade på filmstjärnor och älskade att skriva, som bara blev 15 år, då går tystnaden i klassrummet att ta på.

Bara de skrapande pennorna hörs. I ungefär åtta, nio minuter berättar Micael Hermansson. En läsande klass. Strategier för läsförståelse: Introduktion. Strategier för läsförståelse: Förutspå. Strategier för läsförståelse: Utreda oklarheter. Strategier för läsförståelse: Inre bilder. Strategier för läsförståelse: Ställa frågor. Strategier för läsförståelse: Sammanfatta.