background preloader

SVA

Facebook Twitter

BOKPROV / ANALYSERA MERA. Jag har bokprov i nästan alla kurser.

BOKPROV / ANALYSERA MERA

Åtminstone alltid i Svenska 1 och 2, samt Engelska 5 och 6. Det har jag haft i många många år och till en början var proven inte särskilt ändamålsenliga utan fungerade dåligt eller inte alls. Idéen var dock god redan då och eftersom jag kände på mig att ”det ÄR en bra idé”, gav jag inte upp utan harvade på med dessa prov och förbättrade och förädlade och korrigerade och friserade. Och testade på de entusiastiska testpiloterna eleverna (!). Och till slut blev det ganska bra, tycker jag, även om jag fortsätter att revidera varje år. Provet är ett analysprov. Längre fram börjar eleverna vara något av experter på analys och då blir också proven mer avancerade. Eleverna läser en roman. En stor fördel med detta analysprov är att om någon elev inte har läst boken (vilket händer mig varje gång) kan de skriva ändå – om en film de nyligen sett.

En anna Att läsa är självklart viktigt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Arbetshäften med ordklasserna. Bäst lämpade för högstadiet 2010-2011 när jag arbetade på Ellös skola på Orust (och grundade den här wikin) skapade jag fem olika arbetshäften om svenska språkets ordklasser till de sexor och åttor jag undervisade då i svenska.

Arbetshäften med ordklasserna

Dessa häften lade jag sedermera upp på lektion.se, där de finns kvar ännu. Tiden har dock gått och vissa ordval, som vuvuzela, har blivit föråldrade. Dessutom smög det med några mindre fel i texterna. Nu, när jag återigen undervisar om ordklasserna i högstadiet, har jag uppdaterat samtliga häften. Här finns i alla fall samtliga sex häften för nedladdning i pdf-format. Samtliga arbetshäften har facit längst bak. HELP Start Plus inkl HELP online 12 mån - Lära Förlag. HELP Start Plus är den senaste versionen av HELP Start.

HELP Start Plus inkl HELP online 12 mån - Lära Förlag

Den vänder sig till elever med grav dyslexi som har haft svårt att komma igång med engelskan och har ett begränsat ordförråd. HELP Start innehåller 6 textböcker och 6 arbetsböcker ? En bok för varje nivå i HELP-systemet. På så sätt blir varje bok och nivå ett delmål för eleven. För att kunna använda HELP Start behövs alla delar i Läromedelspaketet HELP Start Plus. Läromedelspaketet HELP Start Plus innehåller: 6 textböcker 6 arbetsböcker Lärarhandledning Kort för användning på magnettavla 12 mån skollicens, obegränsat antal elever, för HELP online med följande innehåll: 24 instruktionsfilmer Kopieringsunderlag (mallar, facit, ordlistor, kompletterande handledningsmaterial) 5 Dator träningsprogram, Träna stavning/Säker på ljuden/Spell Start/Para Ihop och Luriga ord Digital kortlåda att använda på tex interaktiv tavla Lästräningsmaterialet HELP Read Start som digitala böcker (inlästa) Nivåtest Skollicens 12 mån.

Hem - Handbok för Superhjältar. Musse & Helium. Boken "Om Sverige" på flera språk. Vikten av bra, lättläst litteratur – enligt O. Med ojämna mellanrum skriver jag handledningar till böcker som ges ut av Vilja förlag, ett förlag som tillsammans med Nypon förlag ger ut bra och relevant lättläst litteratur.

Vikten av bra, lättläst litteratur – enligt O

Det är främst skönlitteratur, men också sakprosa och dessutom på flera olika språk. Eftersom jag helt delar synen att alla har rätt till lättlästa böcker på sin nivå är detta två förlag som jag tycker är extra viktiga. Som Lina Nordstrand, förläggare på Vilja förlag, skriver på hemsidan ska ungdomar och vuxna som behöver lättare böcker inte behöva läsa böcker som egentligen vänder sig till barn. Eftersom jag arbetat med nyanlända ungdomar under många år har jag på nära håll upplevt hur viktigt det är att faktiskt få tillgång till bra böcker på rätt kognitiv nivå, trots att språket ännu inte är på så hög nivå.

När mina ettor läste Arkan Asaads Stjärnlösa nätter i höstas kunde de relativt nyanlända eleverna som integrerats i klasserna läsa samma bok tack vare Vilja förlag. Läs också: Arbetssätt och kunskapskrav – Johannas sfi. I 3C2 fokuserar vi på kursplanens olika mål och kunskapskrav i olika perioder som sammanlagt blir 15 veckor.

Arbetssätt och kunskapskrav – Johannas sfi

Se en bild här: C-hjulet Vi arbetar med de flesta målen varje vecka, men fokus i både innehåll och bedömning är på ett visst mål en viss period. SKOLFS 2017:91 - Senaste Lydelse. SKOLFS 2017:91 (Utskriftsversion) (75 KB) Länkadress: Senaste lydelse av Utkom från trycket den 21 november 2017 beslutade den 31 oktober 2017.

SKOLFS 2017:91 - Senaste Lydelse

Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 12 § andra stycket förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. 1 § Kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare finns i bilagan till dessa föreskrifter. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018. Lix räknare. Grammatik med språklaboration i Svenska 2. (Uppdaterat 2018-04-05) Första gången jag hade detta moment gjorde jag på ett liknande sätt med presentationer, filmer och övningar om ordklasser, nominalfraser och satslära samt en avslutande språklaboration, där eleverna fick undersöka en egen text med hjälp av sina nyvunna kunskaper.

Grammatik med språklaboration i Svenska 2

Detta beskrev jag i inlägget Grammatiklaboration - svårt, men upplysande. Där länkar jag också till inläggen av Katarina Lycken Rüter och Charlotta Aspelin, vilkas upplägg jag har inspirerats av och anpassat vidare. Då fann jag att laborationen var både lärorik för eleverna och en tydlig examinationsuppgift, men att de hade behövt befästa sina begrepp bättre, för att kunna använda dem i sina analyser.

Sedan dess har jag varje år gått igenom och ytterligare anpassat hela mitt material samt kompletterat arbetsområdet med ett grammatikprov. Syftet med ett prov är dels att få ett större bedömningsunderlag, dels att höja motivationen att lära in de grammatiska begreppen. Vecka 2 Snabbtest om ordklasser. En läsande klass. Ordbildning. En grammatiklektion i Svenska 2.

I förmiddags var det dags för mig att köra igång en av mina Svenska 2-kurser som jag undervisar detta läsår och vi har inlett kursen med grammatik.

En grammatiklektion i Svenska 2

Just grammatikdelen är en del av kursen som jag reviderar och omarbetar extra mycket från år till år, hela tiden med syftet att allt mer försöka knyta samman grammatikundervisningen med undervisningen i (vetenskapligt) skrivande. I år fortsätter jag att undervisa de klasser som jag hade i Svenska 1 föregående läsår och jag har därmed koll på flera av de utmaningar och styrkor som gruppen och individerna har.

Något som många kämpade med i Svenska 1 var att utveckla just skrivandet, och då framförallt att skriva mindre talspråkligt och ordrikt och mer formellt och koncist. För mig som lärare är detta en utmaning – hur kan jag visa eleverna hur man praktiskt går tillväga för att under skrivprocessen formulera om sin text så den blir mer vetenskaplig? Vi kan alltid uppmana eleverna att ”skriva mer formellt!” Grammatiklektion 1 Trevlig helg! Svenska som andra språk - Grammatik & övningar.