background preloader

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?
Språk- och kunskapsutveckling Resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, 2010, visar att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad och att bristerna i många förskolor och skolor gäller generella svagheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling. Många lärare saknar kunskap om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och många lärare saknar nödvändig kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär det? Vad gynnar elevers lärande? Skolverkets kunskapsöversikt Greppa språket hänvisar till en sammanfattning av forskarna Meltzer och Hamann där följande åtta punkter gynnar elevers lärande i olika skolämnen: Stödmaterial TV-serie Övriga lästips Related:  språkutvecklande undervisning

2003_3_Hajer.pdf Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling Boken ”Språkinriktad undervisning” riktar sig till lärare i de senare åren på grundskolan och gymnasiet och behandlar språkrelaterade didaktiska frågor som ämneslärare kan stöta på när de arbetar med flerspråkiga elever. Huvudpoängen är att alla lärare aktivt måste arbeta med elevers språkutveckling menar Maaike Hajers och Theun Meestringas, två nederländska forskare. Maaike Hajers har tidigare varit gästprofessor och forskare vid flera svenska lärosäten och har lång erfarenhet av språkinriktad ämnesundervisning. Forskarna understryker att utan utvecklade språkkompetenser och kunskaper är det ytterst svårt för elever att uppnå kunskapsmålen. Ett ämnes fackspråk utmaning för alla elever Enligt statistiken har 18 % av svenska skolelever annat modersmål än svenska och i storstäderna är denna andel ännu högre. Lärarna ska ställa språkutveckling lika mycket som ämneskunskaper i centrum. Ämnesspecifikt språk invecklat För det första är ett ämnesspecifikt språk mycket invecklat.

Tips till skolbibliotek om mångspråkigt bestånd Böcker på arabiska. Foto: Montserrat Arias Analysera nuläget och planera Förankra dina planer på att göra skolbiblioteket mer mångspråkigt. Börja hos skolledningen. Kartlägg vilka språkgrupper som finns i skolan! Formulera, tillsammans med skolledning och lärare, en strategi för hur skolbiblioteket kan stödja elever med annat modersmål än svenska. Skriv in mångspråksarbetet i skolbibliotekets och skolans arbets- eller verksamhetsplan. Länktips: Kungliga biblioteket har tagit fram en skrift för huvudmän och rektorer om hur det går att jobba med mångspråkighet i skolans bibliotek. Att arbeta med mångspråkighet i skolbiblioteket Alleskolan i Åtvidaberg har gjort en strategi för skolbibliotekets arbete med mångspråkighet Alléskolans strategi Hitta böcker och fria e-resurser på olika språk Samarbeta och rådgör med skolans eller kommunens modersmålslärare som kan språken och känner till elevernas olika behov. Interbib.se är Internationella bibliotekets flerspråkiga webbplats med integrerad katalog.

Språkutvecklande arbetssätt Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Förslag på arbetsgång Greppa språket

Vad innebär en språkutvecklande undervisning? Det finns mycket forskning som pekar på att språket är vårt främsta redskap för lärande i alla ämnen. Det är till exempel genom språket vi kommunicerar med andra, utvecklar ny kunskap och visar vad vi har lärt oss. Det är också genom språket som vi visar vad vi har förstått och vad vi kanske behöver stöd för att komma vidare med. Om du som lärare tillsammans med dina kollegor vill utveckla undervisningen till att bli mer språkutvecklande kan sammanfattningen och diskussionsunderlaget nedan vara till god hjälp. Kunskaper om begrepp och texttyper För att genomföra denna typ av undervisning behöver du som lärare använda varierade arbetssätt som tillåter eleverna att vara språkligt aktiva. Kvaliteter i elevens språkliga aktiviteter I kunskapskraven för skolans olika ämnen krävs att eleverna ska visa sina kunskaper genom språkliga uttrycksformer av olika slag, till exempel genom att föra resonemang, värdera arbetsinsatser eller analysera texter eller skeenden. Vardagsspråk och ämnesspråk

barnboken | Språkutvecklarna En kväll för ungefär åtta år sedan stod vi föräldrar smygandes utanför yngsta dotterns rum efter läggdags. Vi hade svårt att slita oss från den föreställning som pågick där inne i mörkret. Ljudligt, och med varierande röstlägen, reciterade hon Pippi Långstrump i Söderhavet. Under en ganska lång period var det den sagan vi läst, om och om igen, de där sexhundrafemtiotvå gångerna som barn vill höra samma saga. Flera kvällar i rad satt vi sedan där och fick äran att lyssna till sagan- tills berättaren sömndrucket mumlade de sista orden. Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump har just den härliga effekten på barn- de fascineras och roas genom sina resor i hennes värld. Sedan länge är den 21 maj 1945 utsedd till Pippis födelsedag- den 21 maj för att det är dottern Karins födelsedag och den dag då hon fick det första utkastet i födelsedagspresent och 1945 för att det är året då Boken om Pippi Långstrump gavs ut.

Språk snackas bäst och mest i autentiska miljöer | Horisonten.io Skype in the Classroom är bara ett av de verktyg hon använder sig av för att skapa en verklighetsnära språkundervisning. Sara Bruun är lärare i engelska och tyska i åk 6–9 på Furutorpsskolan i Hässleholms kommun och har på kort tid byggt upp en bred kunskap kring digitala arbetssätt som gör undervisningen både mer spännande men också relevant för eleverna. – Häromdagen hamnade vi via mysteryskype i Vitryssland, Minsk. Det är på detta sätt Sara menar att språkundervisningen sker på riktigt. – Hela världen finns tillgänglig i våra händer. Relevans i inhämtade kunskaper Sara talar om 21st Century Skills som eleverna får med sig genom exemplen på de digitala arbetssätten här. – Det innebär bl.a. att vi människor inom en snar framtid kan komma att genomföra jobbintervjuer via Skype (eller något likvärdigt) på engelska. – Det var dagen efter bilden på den lille drunknade pojken florerade i digitala medier och genom att gå live kunde vi följa rapporteringen på plats, precis här och nu.

studiehandledning -lärresurser på olika språk Mitt språkutvecklande SO-klassrum: Arbeta med texter i SO Det är viktigt att vi ämneslärare är medvetna om och har fördjupat oss i vilka texttyper som är centrala i våra ämnen. SO är ett "texttungt" ämne och de fyra SO-ämnenas texter är av ganska olika karaktär. För att vi ska bli medvetna om vilka utmaningar eleverna kan ställas inför i mötet med de texter vi valt ut, behöver vi göra analyser av våra läromedelstexter. Exempel på vad man kan titta på vid en analys: Vad är syftet med texten? Det är också viktigt att eleverna förstår syftet med läsningen och texten - vad vill texten ge mig som läsare? I veckan påbörjade jag ett arbetsområde om identitet, normer och media i samhällskunskap och religion i åk 8. När de var färdiga med tankekartan skulle de försöka samtala och sammanfatta vad som kan påverka identiteten, utifrån det de fått ned i kartan. Ett enkelt sätt att medvetandegöra syftet med läsningen av en text och att bearbeta innehållet i den.

Lässtrategier - exempel från klassrummet! Det var svårt att komma igång med arbetet som förstelärare i augusti, tyckte jag. Samtidigt som jag kände det var skönt att äntligen kunna lägga tid på att fundera över de bästa vägarna för utvecklingsarbetet, ville jag också att det skulle synas att jag gjorde något. Var jag en lönsam liten förstelärare, liksom? Varje tillfälle var 40 minuter. Deltagarna undrade om jag kunde dela materialet, så här nedan samlar jag både mina - ytterligt stilrena - presentationer, och sammanfattningar av de olika exempel från klassrummet jag berättade om under workshopparna. Inspiration till många av övningarna har jag fått från boken Lyft språket - lyft tänkandet av Pauline Gibbons! Övning 1 - Gemensamma tankekartor För att ta sig in i ett ämnesområde är denna övning särskilt bra. Ord från texten använde jag mig av med mina tvåor innan de skulle läsa ett utdrag ur Heidenstams Karolinerna. Övning 3 - Titel, rubriker och bilder Övning - bilder Övning - nyckelord Övning - modella en genre Övning - sammanfatta

Kooperativt Lärande | Elevaktiva arbetssätt 20 Literacy Strategies for Engaging the Middle Level Brain Recently, I was teaching a language arts class in Logan, West Virginia. The objective of the lesson was to analyze the impact of tradition on human behavior using narrative text. Sounds really dull, doesn't it? It could have been, had I not used engaging strategies to facilitate the lesson. The vehicle for accomplishing the objective was The Lottery by Shirley Jackson. If you have not read it, you should! Even though it was considered a short story, The Lottery contained a great deal of text, so I had to devise ways to help students. For the second section, I continued to read aloud but paused periodically so that students could chorally provide the next word in the sentence. Section four involved partner reading where a student could elect to read a page, a paragraph, or pass his or her turn. a good thing. Whether you examine any of the research on how the brain acquires information, you will find there are 20 ways to deliver instruction. Brainstorming and Discussion Drawing and Artwork

Att ha genomgång – Karin bygger undervisning Konsten att hålla en genomgång eller ett föredrag är verkligen en konstform. Har precis varit på fortbildning flera dagar i rad och blivit föreläst av både politiker, tjänstemän, kommunikatörer och kursadministratörer. Vissa har föreläst med framgång. Det här har verkligen fått mig att tänka på det här med att ha en presentation för några som är där för att lära något de inte vet sedan tidigare. Det här är ju min vardag och något jag gör dagligen. Ska börja med att erkänna, jag tycker att powerpoint presentationer är en snoozefest, det vill säga ofta otroligt tråkiga. Hur gör jag en genomgång som gör att mina elever lyssnar,håller fokus och faktiskt håller ångan uppe hela genomgången igenom? Kanske inte som de som höll fortbildningen jag gick på iallafall. Så här tänker jag kring en genomgång. Tänk på inramningen av passet som har genomgång. Genomgången ska kännas som en helhet till arbetsområdet som vi håller på med. Musiken är i gång.

Related: