background preloader

Arbetsmiljö

Facebook Twitter

Var fjärde rektor riskerar att bli utbränd. Över två tusen rektorer från landets samtliga 21 regioner ger en samlad bild av rektorers arbetsmiljö i den studie som docent Ulf Leo, Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet, tillsammans med forskarkollegor från Lunds universitet genomför sedan hösten 2018.

Var fjärde rektor riskerar att bli utbränd

Syftet är att bygga en kunskapsbas som visar hur arbetsmiljön och hälsoläget ser ut för rektorer och utifrån det ta fram konkreta åtgärder till förbättringar, för att på så sätt bidra till en bättre skola. Rektorer valde sällan yrket för det myckna administrativa arbetet med krav på rapporter, dokumentation, ekonomi- och personal­administration med mera. Så vad kan huvudmän och staten göra för att bygga en hållbar arbetsmiljö för rektorer – och vad kan rektorerna själva göra för att förbättra sin arbetssituation? – Många svar ryms i de ”snap-shots” vi samlat in från rektorerna, där de får skatta sitt mående de senaste veckorna och berätta hur stressade de känner sig, säger Ulf Leo. Orsakerna är varierande. Tips och vägledning till ditt arbetsmiljöarbete. Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utgörs av tolv paragrafer som både ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras.

Tips och vägledning till ditt arbetsmiljöarbete

Paragraferna, eller kraven, bildar tillsammans ett system som ska ses som en helhet där alla delar hänger ihop. Med alla delar på plats har man grunden för att hantera alla arbetsmiljöförhållanden och skapa en bra arbetsmiljö. Men vad säger då de olika paragraferna? Nedan hittar du filmer där innehåll och betydelse av paragraferna förklaras. Du hittar också exempel på vanliga krav som Arbetsmiljöverket kan rikta till arbetsgivare som inte uppfyller de olika delarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 1§. ”Skolan maktlös då föräldrar skapar drev mot lärare” Att arbetslivet gör starka människor sjuka är ett stort samhällsproblem. Jag har alltid varit nyfiken och driven: bott i olika länder, pluggat på flera platser och testat nya saker.

Att arbetslivet gör starka människor sjuka är ett stort samhällsproblem

Därför var det lätt att tacka ja när jag fick frågan av en gammal kollega om jag ville starta egen förskoleverksamhet. Det var ju en dröm! I uppstartsfasen behöll jag min anställning som förskolechef, vilket innebar att jag under ett halvår jobbade dubbelt. Som nystartat företag gjorde vi allt, precis allt, själva. Jag axlade rollen som förskolechef, pedagog och ägare. Hanna Liderfelt blev sjukskriven av stress efter en tid av för stor arbetsbörda. Fokus: Stressrelaterad psykisk ohälsa. Om du blir utsatt för hot och våld. Om du eller någon av dina kollegor blir utsatta för hot eller våld på din skola, förskola eller fritidshem - måste ni agera rätt.

Om du blir utsatt för hot och våld

Det är lätt att bli chockad och antingen överreagera eller avfärda situationen, så ta stöd i andra och följ några enkla steg. Skulle du blir utsatt för psykiskt eller fysiskt våld på din arbetsplats ska du anmäla detta till din arbetsgivare som gör en arbetsskadeanmälan. Detta kan du anmäla. Om du upplever att skolan eller förskolan inte följer reglerna för den pedagogiska verksamheten och omsorgen kan du anmäla det till oss.

Detta kan du anmäla

Du kan också anmäla en legitimerad lärare eller förskollärare. För föräldrar. Är ditt barn utsatt för mobbning på förskolan och skolan?

För föräldrar

Då måste skolan uppfylla sin anmälningsskyldighet, utreda och åtgärda kränkningarna. Om inte skolan gör tillräckligt för att förhindra mobbningen kan du anmäla det till Barn- och elevombudet. Det är nolltolerans mot kränkningar och mobbning i skolan. Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I det arbetet har förskolor och skolor ett mycket stort ansvar. 7 av 10 lärare utsätts för press av föräldrar. Under hösten har cirka 1 000 LR-medlemmar i grund- och gymnasieskolan deltagit i en enkätundersökning om hur elevernas föräldrar påverkar skolan och undervisningen.

7 av 10 lärare utsätts för press av föräldrar

Undersökningen visar bland annat: * 7 av 10 lärare uppger att föräldrarna försökt påverka deras undervisning. * Lärare som arbetar på en skola där föräldrarnas utbildningsnivå är högre än genomsnittet i Sverige, uppger i större utsträckning än övriga lärare att föräldrarna har försökt påverka undervisningen. Nästan en fjärdedel av dessa lärare har upplevt påverkansförsök vid flera tillfällen, till skillnad mot drygt en tiondel vid skolor där föräldrarnas utbildningsnivå är lägre än genomsnittet i Sverige. * Drygt hälften av lärarna, 54 procent, uppger att föräldrarna har hotat att vidta åtgärder om inte deras förslag anammas. * Enligt en klar majoritet av lärarna i undersökningen har föräldrarnas möjligheter till påverkan ökat över tid.

Katarinas arga lapp till föräldrarna på skolan: ”DU lär ditt barn att mobbas”. Något som många föräldrar har lätt att glömma bort är att våra barn många gånger gör precis som vi gör och inte som vi säger.

Katarinas arga lapp till föräldrarna på skolan: ”DU lär ditt barn att mobbas”.

Med anledning av detta bestämde sig Katarina Magnus, ledare för föräldrarådet på Grålums förskola i norska Sarpsborg, för att skriva ett brev till barnens föräldrar. – Jag ser så många föräldrar som inte ser sig själva. De slänger ur sig den ena kommentaren efter den andra, med suck och stön och har synpunkter om allt och alla. Det är det ena subtila fördömandet efter det andra om människor som inte är som en själv, det är det jag vill få bort, säger Katarina Magnus till norska TV2. Och hennes brev har verkligen fått ett enormt genomslag. Efter att hon skickat hem brevet till föräldrarna postade hon det sedan även på Facebook och där har det i skrivande stund gillats över 3 000 gånger och delats nära 2 000 gånger. – Jag är väldigt tacksam för all respons. Såhär skriver Katarina i brevet som skickades ut till barnens föräldrar: Kära föräldrar på Grålums förskola.