background preloader

L

Facebook Twitter

How the world reads. Avkodning måste tränas även på högstadiet. Intresset för läsutveckling har följt Karin Stenlund under yrkeslivet.

Avkodning måste tränas även på högstadiet

Från tiden som mellanstadielärare, via åren som speciallärare och specialpedagog till den nyligen framlagda doktorsavhandlingen. I den följer hon hur läsförmågan utvecklas i mellan- och högstadiet för 26 elever i två klasser i en liten norrländsk ort. Tag Archives: Läsprojekt. Skriv en bokrecension! Book circle - Book circle. Book Club Questions - Fiction - Generic Questions. Use our general fiction questions when you can't find specific discussion questions.

Book Club Questions - Fiction - Generic Questions

They're basic but smart. 1. How did you experience the book? Were you engaged immediately, or did it take you a while to "get into it"? How did you feel reading it—amused, sad, disturbed, confused, bored...? The truth about boys and books: they read less – and skip pages. Boys might claim it’s a simple matter of preferring to read magazines or the latest musings of their friends on social media rather than the classics.

The truth about boys and books: they read less – and skip pages

But two of the largest studies ever conducted into the reading habits of children in the UK have put those excuses to bed. Boys, of every age, no matter the nature of the literature before them, typically read less thoroughly than girls. They take less time to process the words, lazily skipping parts with abandon. And they choose books that are too easy for them, meaning they fail to move on to tougher material, it is claimed.

Ny studie kartlägger varför pojkar läser allt mindre. Kultur Ungefär samtidigt som 2017 års så kallade Bokprovning hade premiär gavs en ny antologi med titeln "Pojklandet" ut.

Ny studie kartlägger varför pojkar läser allt mindre

Bokprovningen är Svenska barnboksinstitutets inventering av det gångna årets utgivning av barn- och ungdomslitteratur. Statistik, teman och tendenser presenteras i föredrags- och rapportform och fjolårets samtliga 2 414 böcker för unga läsare finns att beskåda och bläddra ända in i maj månad på Barnboksinstitutets bibliotek i Stockholm. Skolbibliotek 2014: Biblioteksutveckling i praktiken. Johanna Pettersson, bibliotekarie på Ekdalaskolan och Mölnlycke bibliotek, säger att skolbibliotekarien kan bidra med andra perspektiv på läsande och lärande och bör därför vara med och undervisa.

Skolbibliotek 2014: Biblioteksutveckling i praktiken

Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. "Bokhatare lättare att manipulera" Folk som inte läser är lättare att manipulera och har svårt att vara analytiska och reflekterande.

"Bokhatare lättare att manipulera"

Därför ska vi läsa, det slår Katarina Rejman fast som nyligen har disputerat med en avhandling om litteraturundervisning i högstadiet. Modersmålslärare har alltid funderat på varför man ska läsa och vad för roll litteraturen ska spela i skolan. Man tränar helt enkelt sin analytiska, kritiska och reflekterande förmåga. Reading Guide: Novels About World War One. We will never fully understand life in the trenches.

Reading Guide: Novels About World War One

We'll never know the smell of the mustard gas, or the sounds of the shells whistling through the air, or the feeling of the heat from the gun barrels. Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid. När du läser den här texten registrerar sinnescellerna i ögat de olika tecknen. Bilden formas om till elektriska impulser som skickas vidare i ett nätverk av nervceller i olika delar av hjärnan. På så sätt förvandlas de grafiska formerna på pappret till information som vi kan förstå. Ett område mellan nackloben och tinningloben i den vänstra hjärnhalvan är enligt en teori särskilt viktigt för vår läsförmåga: det centimeterstora ordformsområdet.

Här identifieras bokstäverna, en funktion som är avgörande för att vi ska kunna läsa flytande. Lästräning lika viktigt som idrottsträning. LitteraturMagazinet Debatt.

Lästräning lika viktigt som idrottsträning

Du är nog inte så bra på att läsa som du tror. I veckan kommer resultaten från den senaste Pisa-undersökningen, som bland annat mäter elevernas läsförståelse.

Du är nog inte så bra på att läsa som du tror

Den stora utmaningen handlar idag inte om läskunnighet i traditionell mening, utan om att på ett intelligent och kreativt sätt hantera det dagliga bombar­demanget av olika sorters text. Läsning går så snabbt och automatiskt att vi inte förstår vad vi gör. Så skapas läsare för livet – steg för steg. Läs SvD:s intervju med Gravity Goldberg: "Betygen står i vägen för läslusten" Hennes studier i läsundervisning visar att lärare ofta intar de tre rollerna uppdragsgivare, övervakare och chef.

Så skapas läsare för livet – steg för steg

Genom att istället skifta över ansvaret till eleverna skapas både mer välmående och läsvilliga barn. – När eleven själv får lösa ett problem utan att bli serverad svaret, utlöses de viktiga belöningshormonerna dopamin, serotonin och endorfiner. Forskaren: Det händer i hjärnan när vi läser. Forskare: Människor som inte läser böcker är smartare. Nu uppmanas därför världens skolor att slänga ut böcker och… Nej, jag bara skojar! Det finns ingen sådan idiotiskt rapport eller forskning! Däremot finns det en riktig studie som visar att 59 procent av alla artiklar som sprids i sociala medier delas utan att läsas. Istället nöjer vi oss alltså med vad som står i rubriken och ingressen innan vi delar vidare länken. Tidig läsning ger varaktig effekt. Bättre ordförståelse, större ordförråd och fler steg på vägen mot att lära sig skriva. Det är några av effekterna när föräldrar börjar läsa för barnen redan vid sex månaders ålder. Det visar en amerikansk forskarstudie.

Forskarna har följt drygt 250 mammor och deras barn från sex månaders ålder till fyra och ett halvt års ålder. Vid flera tillfällen testades barnens kunskaper. Mammorna intervjuades vid varje tillfälle om hur de läste tillsammans med barnen. Det var inte bara antalet lästimmar som hade betydelse. How to Get Your Mind to Read - The New York Times. Läsning ökar ditt ordförråd.