background preloader

Frågesport om allemansrätten

Frågesport om allemansrätten

http://www.hsr.se/allemansratt-fragesport

Related:  anni0113samhällskunskapmiljö

Matteportal för Eleven Alla elever som använder MattePortal har en egen inloggning till systemet. Med denna inloggning kan eleven nå portalen oavsett vilken enhet hen använder. När eleven loggat in i systemet väljer hen önskad svårighetsnivå på uppgifterna. Varje svårighetsnivå representeras av en spelvärld som har ett antal olika uppgifter som skall lösas för att komma vidare i världen. MattePortal matchar läroplanen i matematik för årskurs 1-6.

Utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter Många organisationer vill att skolan ska uppmärksamma deras frågor. Vi har istället vänt på det och tagit reda på vad skolan vill ha. I ett nära samarbete med lärare har Amnesty utvecklat ett utbildningsmaterial som är anpassat efter gymnasieskolans behov. Materialet heter Ett fönster mot världen och består av tre teman. Tankar om energi Tankar om energi Ämnen: Fy, Bi, Ke, Ge, (Tk, Sh, Hkk) Energi finns överallt och vi använder den hela tiden, fastän den inte ens syns. Plastbitar vanligaste skräpet i Östersjön Det flyter runt, sjunker till botten och hamnar i fiskars och fåglars magar. Plast och engångsförpackningar som aldrig försvinner helt. – Det som upprör mest är att det är så onödigt, det är ju bara att låta bli och slänga det på rätt ställe stället, säger Johanna Ragnartz, vd på Stiftelsen ”Håll Sverige Rent”. Skräpet kommer från land Stiftelsens årliga skräprapport visar att det, föga förvånande, är vi som är bovarna.

Additionsuppställningar Under mattelektionerna är det additionsuppställningar som gäller den här planeringsperioden. Vi övar mycket på att växla ental och tiotal. Vi har även spelat ett roligt spel som vi kallar för ”Samla till tusen”. När vi spelar ”Samla till tusen” slår vi en tärning sex gånget och placerar tärningens värde efter varje slag, ental, tiotal eller hundratal. Närmast tusen vinner. Barnkonventionen på olika språk - Barnombudsmannen Aktivera dubbelklick Läs upp webbplatsen Lyssna Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Bekräftad härdsmälta i Fukushima - Syre - grönt nyhetsmagasin Benita Eklund Syre 24 mars 2015 Pedagogiskt material till Håll Sverige Rents Skräpplockardagar Det finns många sätt att arbeta pedagogiskt med Håll Sverige Rents Skräpplockardagar - både innan, under och efter skräpplockningen. Här finns material om nedskräpning, återvinning, konsumtion och allemansrätten - allt anpassat efter aktuella läroplaner. Vill du arbeta kontinuerligt med dessa frågor?

Betyg – så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Svensk, arabisk, somalisk och engelsk textning går att slå av och på med "Subtitles/CC" nere till höger i videofönstret. Ett samarbetsprojekt pågår nu för att översätta till fler språk. Nationella prov i samhällskunskap - Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, Göteborgs universitet Regeringen har infört nationella ämnesprov i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i årskurserna 6 och 9. Det sker för att stödja en likvärdig och rättvis bedömninig och betygsättning samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppnås på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå. De nya nationella ämnesproven för samhällskunskap genomfördes för första gången våren 2013.

Ekosystemtjänster - vad naturen gör för dig Ekosystemtjänster - Vad naturen gör för digÅrskurs 7-9Ämnen: Sv, Ge, Bi Materialet utgår från att det inte handlar om att rädda naturen för dess egen skull – att miljöfrågorna inte bara handlar om att det är naturen som förstörs. Vi vill förmedla en förståelse för att det handlar om att skapa en hållbar livsstil så att vi människor kan fortsätta att utveckla välfärd och fungerande samhällen, i samklang med ekosystemen. Eftersom vi alla är så beroende av fungerande ekosystem är det snarare kunskapen om att använda dessa tjänster på ett hållbart sätt som kommer att bli avgörande för välståndet för kommande generationer. Materialet innehåller ett antal övningar för högstadiet sorterade i fyra olika kategorier som alla har en tydlig koppling till bedömningskriterier och kursplanemål för ämnena geografi, biologi och svenska.

Titta på lektionsförslag och uppvärmning inför Skoljoggen - Skolidrottsförbundet Skolidrottsförbundet samarbetar med löparcoacher på Runacademy som är ambassadörer för Skoljoggen och bidrar med sin kunskap och sina idéer kring löpning. Johanna Bäcklund och Petra Kindlund är båda erfarna och framgångsrika löpare med stor kunskap. Petra blev nyligen trea på Ultravasan och sprang VM i bergsmaraton och Johanna blev 8:a på 10 000 meter på SM i somras. Mobbning » Texten finns på de nationella minoritetsspråken Den som blir utsatt för mobbning kan känna sig rädd, ledsen och kränkt. Man kan förstås bli ledsen och må dåligt om det bara händer en gång, även om det inte kallas mobbning.

Related: