background preloader

Biologi

Facebook Twitter

Sådan ligger landet - Tal om naturen 2016 by Danmarks Naturfredningsforening. Sådan ligger landet - tal om landbruget by Danmarks Naturfredningsforening. Store Danske Videnskabsfolk - August Krogh. Personen Et naturtalent August Krogh var zoofysiolog.

Store Danske Videnskabsfolk - August Krogh

Han undersøgte, hvordan dyr og menneskers kroppe fungerer. Han gjorde det i en tid, hvor der stadig var meget, man ikke vidste om kroppen; fx hvordan lungerne får ilten over i blodet, eller hvordan blodet bliver fordelt rundt til de muskler, som har mest brug for det. Med almindeligt mikroskop og enkle instrumenter af glas og metal, lykkedes det ham at finde svar på disse spørgsmål og mange flere. Barndommen Allerede som barn var han nysgerrig, målrettet og stædig.

Danmarks natur og miljø

OECD: Health at a Glance: Europe 2016. DANMAP - Den danske antibiotikaovervågning. ARKive - Discover the world's most endangered species. Sundhed & sygdom. Doping. Charles Darwin & Evolution. Tjernobyl - stråling.

Perspektiv - Information om sukker og ernæring. STOF 12 - Tidskrift for misbrugsområdet. ScienceOpen. Statens Institut for Folkesundhed - SIF. Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et nationalt forskningsinstitut, der forsker i folkesundhed.

Statens Institut for Folkesundhed - SIF

Det vil kort fortalt sige, at der forskes i befolkningens sundhedsstilstand, og i hvordan befolkningen kan blive sundere, leve længere og undgå de store folkesygdomme, såsom kræft og hjertekarsygdomme. Statens Institut for Folkesundhed har nationale forpligtelser og har en særlig opgave med at bistå myndighederne med forskningsbaseret rådgivning og andre opgaver indenfor sundhedsforhold. Instituttet hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Forskningsprogrammer og centre Forskningen er organiseret i tre programmer: Børn og Unges Sundhed og Trivsel Voksnes Sundhedsadfærd og Helbred Sundhedsfremme og Forebyggelse Statens Institut for Folkesundhed har desuden fem centre, som løser forskellige opgaver: Ledelse Ledelsesgruppen består af direktøren, administrationschefen og de tre forskningsledere.

Medarbejdere. WHO Global Infobase : Home. Velkommen til BioLex - et biologisk opslagsværk. Sjældne sygdomme. Brödtext I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser finns utförlig information om drygt 300 ovanliga sjukdomar och tillstånd.

Sjældne sygdomme

Informationen skrivs i samarbete med ledande medicinska specialister och i samverkan med intresseorganisationer för brukare. Ytterligare diagnosbeskrivningar tillkommer kontinuerligt och texterna uppdateras regelbundet. Läs mer om databasen och ovanliga diagnoser här. Databasen är inte en förteckning över alla befintliga ovanliga diagnoser. Sundhedsstyrelsen. MedlinePlus - Health Information from the National Library of Medicine. Ovanliga diagnoser. Centre for Epigenetics. Epigenome NoE. Det Etiske Råd - Udgivelser. Alle udgivelser fra 1995 og frem er tilgængelige i elektronisk version og kan læses online Forskning i sundhedsdata og biologisk materiale i Danmark (2015) En kombination af en bioteknologisk og digital revolution medfører, at enorme mængder af sundhedsdata tilvejebringes og gøres tilgængelige i dataregistre og biobanker.

Det Etiske Råd - Udgivelser

Det Etiske Råd har set nærmere på de etiske dilemmaer, udviklingen rejser, og præsenterer i denne udtalelse anbefalinger og overvejelserne bag. Personoplysninger og privatliv , Sundhedsvæsenet , Genteknologi Emneord: sundhedsdata Udtalelse om opbevaring og brug af ubefrugtede æg (2015) I udtalelsen præsenterer Rådet anbefalinger og beskriver af de forskellige hensyn og problemstillinger, man må forholde sig til, når man udtager og nedfryser æg til senere brug Assisteret reproduktion (kunstig befrugtning) , Sundhedsvæsenet Emneord: ægdonation , "assisteret reproduktion" , "kunstig befrugtning" Ønskebarn (2015) Emneord: undervisning , "kunstig befrugtning" Det svære valg.

Det Etiske Råd. Etik og livets byggeklodser for gymnasiet - Det Etiske RÃ¥d. Alt om dna Noget om celler Velkommen til Etik og Livets Byggeklodser for gymnasiet, et tværfagligt undervisningsmateriale om nye bioteknologier og etik Forskernes viden om livets mindste byggesten - cellerne, generne og alle de andre molekyler og strukturer, liv består af - vokser eksplosivt i disse år.

Etik og livets byggeklodser for gymnasiet - Det Etiske RÃ¥d

Den nye viden kommer til at ændre vores fremtidige tilværelse. Vi bliver i stand til at behandle nogle af de sygdomme, vi ikke kan gøre noget ved i dag. Nogle af de nye handlemuligheder ser lovende ud, men der er også mange dilemmaer forbundet med dem. Opdateret 10. juni 2011. Alt om dna - Etik og livets byggeklodser for gymnasiet. En cookie er en tekstfil, som lægges på din computer eller andet IT udstyr.

Alt om dna - Etik og livets byggeklodser for gymnasiet

Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din computer. Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form. Cookies anvendes af stort set alle websites og er i mange tilfælde en forudsætning for at websitet kan fungere. Cookies på dette site På dette website anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Du kan læse mere om vores cookies under de tre faneblade, hvor vi inddeler alle cookies i kategorier og informerer om deres navn, levetid, formål og hvem der er afsender. Fravalg af cookies Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at fravælge cookies, kan du gøre dette via dine browser-indstillinger. Læs mere om, hvordan du fravælger cookies via din browser på minecookies.org Hvad sker der, hvis jeg fravælger cookies?

Funktionelle fødevarer - Functional foods