background preloader

Pesten

Facebook Twitter

Den Sorte Død var meningsløs, men lagde grundstenene til en ny tid - politikenhistorie.dk. Det, der fulgte, var nemlig en total omformning af livet, som man kendte det.

Den Sorte Død var meningsløs, men lagde grundstenene til en ny tid - politikenhistorie.dk

Tingene blev ikke nødvendigvis værre, men de blev anderledes. Folk var døde fra enorme formuer, mens andre, der intet ejede, pludselig arvede en og blev ualmindelig velstående. Samtidig faldt ejendomspriserne, fordi der ikke var mennesker nok til at bebo alle de ledige boliger, og det gav pludselig plads til dem, som aldrig havde turdet drømme om egen bolig, mens arbejdsstyrkens akutte indskrænkning førte til lønningernes himmelflugt. De store tabere var kirken og adelen, der mistede anselige skatteindtægter og ikke kunne betale nogen for at arbejde for sig, fordi alle havde nok i den efterladte luksus. Statsoverhoveder overalt i Europa udstedte love og dekreter i desperation efter at bremse skadevirkningerne. Uden nogen effekt. RUNDTOMKRING I LANDSKABET FORFALDT tusindvis af tomme og spøgelsesagtige landsbyer for aldrig siden at genopstå. Lex.dk – Danmarkshistorien.

Den 7. juni 1654 skrev Ole Worm til sin lægekollega, Poul Moth: „Gud forbarme sig over os og nådigt mildne sin vredes svøbe, thi på alle sider omgives vi af befængte.”

lex.dk – Danmarkshistorien

Pesten var kommet til København i april måned. Det hed sig, at en pige, der havde været med et hollandsk skib fra Danzig eller Königsberg, var smittebæreren. Pesten havde siddet på hendes klæder. Farsoten bredte sig som en lynild, fra hus til hus, fra gade til gade, fra by til land. I slutningen af maj blev universitetet beordret lukket. Ole Worm beskrev sygdommen i et brev til sin søn: „Det er en meget heftig sygdom, som i løbet af den fjerde dag kvæler de angrebne. Universitetets medicinske fakultet udsendte en lille lægebog „En kort undervisning, hvorledes man sig forholde skal i pestilens”. Pest. Artikler I 1349 eller 1350 blev Danmark ramt af pesten.

Pest

Pesten, eller Den Sorte Død, var en dødelig sygdom, der i løbet af to-tre år havde arbejdet sig op igennem Europa fra syd og flere steder slået op imod 40 % af befolkningen ihjel. Historiens Verden. Hele faktalinket om Pesten - Den sorte død. Hvordan spredte pesten sig?

Hele faktalinket om Pesten - Den sorte død

Den sorte død i det 14. århundrede startede i Asien og kom via havnebyen Kaffa til den italienske by Messina på Sicilien. Herfra spredtes den nordpå til de italienske havnebyer og siden til resten af Europa. Enkelte områder gik helt fri, hvilket den dag i dag står relativt uforklaret. At det nordlige Sverige gik fri, mener man skyldes de meget kolde temperaturer, i hvilke bakterien ikke kunne trives. Men hvorfor Bøhmen i det nuværende Tjekkiet gik fri, er der ikke nogen sikker viden om.

Det har længe været antaget, at rotter – og mere specifikt den sorte rotte og de lopper, der lever på den – var skyld i, at pesten spredtes så vidt og så hurtigt. Pest er en bakteriesygdom.

Pestbakterien lever i visse gnaveres blod. Undertiden overføres bakterien til lopper, der lever i den sorte rottes pels. Lopperne kan også springe på mennesker. Når lopperne suger blod, overføres sygdommen til mennesker. Pesten i Danmark : En kildesamling. Fra dens frste ankomst i 1349 til det sidste store udbrud i 1711-12 var pesten en stadigt tilbagevendende del af livet i Danmark.

Pesten i Danmark : En kildesamling

De fleste mennesker nede i lbet af deres levetid at opleve, indtil flere gange, at pesten hrgede i landet. Datidens lger gjorde, hvad de kunne, ud fra deres begrnsede kundskaber, men stod reelt magteslse. Pesten var en del af livet. Da pesten forsvandt fra Europa i starten af det 18. rhundrede, forsvandt den ogs, til dels, fra folks tanker. S lnge pesten stadig forekom i enkelte nabolande, var den aktuel - men da stersen snart ophrte med at vre et epidemiomrde, gled pesten helt ud af billedet. Dette websted er et forsg p at rette op p denne situation. -Peter Ravn Rasmussen.

PestenHelsingørKjøbenhavn_1710-1711. Decameron Web. Pest. Inkubationstiden er 2-10 dage.

Pest

Byldepest giver symptomer i form af høj feber, træthed, muskelsmerter, kvalme og opkast. Samtidig ses den karakteristiske hævelse og ømhed af de inficerede lymfeknuder (bubo). Det ses hyppigst i lysken, da lopper oftest bider på benene. Dødeligheden ved ubehandlet byldepest er 60 %, men ved hurtig antibiotisk behandling nedsættes dødeligheden betydeligt til under 5 %.

Videnskab.dk. Data Processor: Adnami Formål: Pending Udløb: 15 dage Navn: lwuid Udbyder: videnskab.dk Data Processor: Rubicon Project Formål: Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet.

Videnskab.dk

Internet History Sourcebooks - Den sorte død. Internet Medieval Sourcebook Selected Sources: Late Medieval States and Society Contents.

Internet History Sourcebooks - Den sorte død

History. Plague has a remarkable place in history and has had enormous effects on the development of modern civilization.

History

Some scholars have even suggested that the collapse of the Roman Empire may be linked to the spread of plague by Roman soldiers returning home from battle in the Persian Gulf in 165 AD. For centuries, plague represented disaster for people living in Asia, Africa and Europe and because the cause of plague was unknown, plague outbreaks contributed to massive panic in cities and countries where it appeared. Numerous references in art, literature and monuments attest to the horrors and devastation of past plague epidemics.

We now know that plague is caused by a bacterium called Yersinia pestis that often infects small rodents (like rats, mice, and squirrels) and is usually transmitted to humans through the bite of an infected flea. Plague. History - British History in depth: Black Death. Decameron Web.