background preloader

Nyhedsudpluk

Facebook Twitter

Omsorgsmanifestet : Hvordan vi skaber vi verdens bedste plejehjem. Afhægtet : mennesker med udviklingshandicap og deres levevilkår. Interkulturel didaktik. Dannelse og demokrati / Oskar Negt. Læreren som autoritet. Afledte effekter / Anette Prehn. Henry Heerup - grafiske arbejder Udstilling. Medicinsk sociologi. Leg for sjov. Håndbog i forflytninger. Yngre med årene. Kort og godt om leg. Det børne- og ungdomspsykiatriske forløb. Kropspleje : personlig hygiejne. Blik for samspillet : reflekterende dialoger om hverdagens samspil i dagtilbud. Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser for sundhedsprofessionelle. Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring.

Sundhedsstyrelsen. Litteraturgennemgangen er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen, og den samler den seneste viden om sammenhængen mellem alkohol og helbred.

Sundhedsstyrelsen

Rapporten skal danne grundlaget for en evaluering og mulig opdatering af Sundhedsstyrelsens nationale udmeldinger om alkoholforbrug i 2021. ”Det er 10 år siden, vi sidst kom med generelle nationale udmeldinger om konsekvenserne ved at have et højt alkoholforbrug. Derfor har vi vurderet, at det er tid til at se på udmeldingerne igen. Første skridt, som nu er taget, er at gennemgå de studier, der er kommet på området, så vi har et solidt evidens- og vidensgrundlag at bygge på, når vi går i gang med det arbejde,” fortæller sektionsleder Sara Lindhardt.

Siden Sundhedsstyrelsen udarbejdede nationale udmeldinger om alkoholindtag i 2010, er der kommet mere og nyere viden om, hvilke konsekvenser alkoholindtag har for ens helbred. Sundhedsstyrelsen forventer, at dette arbejde vil blive afsluttet i 2021. Inspirationsmateriale om feedback på erhvervsuddannelserne. Hvad er en cookie?

Inspirationsmateriale om feedback på erhvervsuddannelserne

En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus. Hjemmesidens brug af cookies Cookies kan være nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Du kan se, hvilke services der sætter cookies, og til hvilke formål under de forskellige kategorier [Nødvendige, Funktionelle, Statistiske og Marketing]. Hvor længe bliver cookies gemt? Det varierer, hvor længe en bestemt cookie bliver opbevaret på dine enheder og browsere. Sådan afviser eller sletter du cookies Du kan altid afvise alle -/tredjepartscookies fuldstændig ved at ændre indstillingerne i din browser på din computer, tablet eller telefon.

Hvordan sletter man cookies? Psykiatrisk sygepleje. Veje til stolthed i erhvervsuddannelserne. Rehabiliteringspsykologi : en introduktion i teori og praksis. Ansigt, mund og svælg. Alliancen - unge med dobbeltdiagnose. Sundhedsstyrelsen om overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet. Pædagogiske ordbog - PAU. 0-14 TEMA 2/2020 Møbler, materialer og indretning. Etiske problemstillinger. Psykiatrisk sygepleje. FysikCbogen. Faktakort - Digital chikane. Gerontologi - når det aldrende menneske bliver sygt eller svækket. Kom godt igang med dans, musik og sang. Dannelse til demokrati / Søs Bayer. Pædagogisk etik / Bo Hejlskov Elvén. Børns perspektiver i vuggestuen / Crisstina Munck. Leg - en ny forståelse / Dion Sommer.

Hvad er et menneske? / Svend Brinkmann. Didaktisk opslagsbog. Kræftsygepleje i et forløbsperspektiv. Det store blandt de små : om små børns venskaber. Social kompetence / Kari Lamer. Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering. Det ved vi om forældresamarbejde i dagtilbud. Homo futura : 7 kompetencer til en bedre fremtid. Nudge rapport. 2030 Now - FN's 17 verdensmål. Rapport Casestudier af praksisnaert kompetenceloeft. Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper. Handicappsykologi. Sans for bevægelse. Pædagogik for sundhedsprofessionelle. Aktionsforskning i et læringsperspektiv. Det ved vi om små børns hjerneudvikling. Ida er pisse provokerende. Kort og godt om børn & angst. Kort og godt om didaktik. Benny Andersen - Samlede noveller. Pjece Til dig der skal testes for ny coronavirus. Pjece Til dig der er testet positiv for ny coronavirus. Scanpix PRESSEFOTOS. Buggi. Gymnasieportaler. Forpligtende samtaler.

FEM KORTE - OM STUDIETEKNIK. Klassens frække elev. Danskhed. Derfor grundloven. I begyndelsen var billedet. Vejledningsdidaktik. Regler om brug af magt : Til fagpersoner. Regler om brug af magt : Til myndighedspersoner. Regler om brug af magt ; Til borgere og pårørende. Skamløse eventyr. Få det bedste ud af livet med demens. Oplevelse, fordybelse og virkelyst. Praktikkens didaktik. Kort og godt om compassion. Sygdomslære MENNESKEKROPPEN. Aktionslæring som løftestang. Medfølelsens pris. Elevens læring og udvikling. Innovative læringsforløb. Barnet i centrum : mod en 0-3 års pædagogik.. Farfars matematikbog. MOHO Kielhofners model for menneskelig aktivitet.

Det Poetiske Bureau - et litterært tidsskrift. Like : shitstorme, fake news, fear of missing out. Dialogbaseret undervisning. Om bæredygtige læringsfællesskaber i individets tidsalder. Sygdomslære for ikke-klinikere. Læring med levende billeder. Filosofi i skolen / Louise Nabe-Nielsen. Kort og godt om sorg / Mai-Britt Guldin. Den sårbare hjerne / Käte From. 100 gode råd i sygeplejen. YAHYA HASSAN 2. Samtaletræning. Interview. Basisfysik C.

Legens magi.