background preloader

Nyhedsudpluk

Facebook Twitter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 24. marts 2017, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen fastsættes efter bemyndigelse: Formål og opdeling § 1.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Varighed § 2. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet § 3. Stk. 2. Digital kultur : den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) Stabilt blodsukker på 8 uger : opnå effektivt vægttab, styrk dit helbred, og slip for diabetes.

Stress og helbred : årsager, helbredskonsekvenser og social ulighed. Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet. Krop og religion : kulturværdier og religion i plejen af den etniske ældre. Digital kultur - på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) 44 livshistorier fra aarhusianske plejehjem by Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - issuu. Grundforløb 2 Sosu. Børns liv og arbejde : i 1800-tallets landbosamfund. Klassisk og moderne pædagogisk teori. Inklusion i daginstitutionen : om at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Social arv og social ulighed. Leg & balance : intelligente bevægelseslege for børn 0-18 måneder.

Når de voksne er nysgerrige : en guide til filosofiske samtaler i børnehøjde. Lege til børn. Find spændende børnelege nu også på app til iOS og Android. Bjerg K › Faglig formidling i digitale tekster. Hent rapporten (PDF) Ny befolkningsundersøgelse Faglig formidling i digitale medier Vi begynder 2017 med vores mest ambitiøse undersøgelse til dato.

Bjerg K › Faglig formidling i digitale tekster

I samarbejde med MEGAFON har vi har undersøgt, hvilke digitale tekster danskerne oplever som klare og forståelige. Resultaterne vil nok overraske dig, især hvis du tror, at de unge er dem, der er mest til digitale tekster, eller at korte tekster altid er bedre end lange. Vi har formuleret undersøgelsens resultater som skriveråd, så du nemt kan omsætte den nye viden til ny praksis. Danskerne foretrækker papir 77% af danskerne foretækker at læse på papir fremfor skærm, når de skal læse længere faglige tekster, f.eks. en bog eller længere artikel. De unge foretrækker papir i højere grad end ældre. På mobiltelefoner kan lange breve være bedre end korte Vi har testet to versioner af samme brev. 64% steg andelen af digitale læsere, som mente, at det versionerede brev var nemmere at overskue på telefonen.

Kognitiv belastning definerer “klar tekst” Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage : Carls bog. Førerulve : det livsvigtige lederskab i familien. PPS. Barndom og pædagogisk kvalitet i dagtilbud. Rum og læring for de mindste. Veje til digital dannelse : 112 praktiske øvelser. Håndbog for vågekoner. Transfervindue : fortællinger om de raskes fejl. Robuste børn : giv dit barn ansvar, livsmod og tiltro til sig selv. Folkets skønhed. Dette fremmede i mig : roman. At være pårørende til en demensramt. Alder ingen hindring : fremtidsstudiet 2015 - et studie af livet, forventningerne og ønskerne til fremtiden blandt danskere mellem 50 og 89 år. Nødbolig eller lysthus : Ældre Sagens vision om plejehjem. Livets afslutning : behandling, pleje og omsorg : en vejledning til plejepersonale, der arbejder med palliation. På stuegang i @Århus : historien om byens hospitaler. Mat C stx. Pædagogiske ballader : perspektiver på pædagogens faglighed.

Perspektiver på leg. Tryghed for borgere og ansatte. Gad Ekstra on the App Store. Hospice : æstetik, eksistens og omsorg. Grundforløb 2 - PAU. Grundforløb 1 - PAU. Indenfor murene : et øjebliksbillede af psykiatrisk hospital i Risskov ved @Århus. Klar tale : redskaber til kommunikation på arbejdspladsen. Børn og seksualitet. Etik i ældreplejen. Musetrin og troldetramp : massageremser for børn. Invitation Hospice Aalborg. Invitation Hospice Arresødal. Synlig læring og læringens anatomi. Samf på B : din grundbog om sociologi, politik og økonomi. Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddannelser. Blodprøver.

Tal og former : matematikaktiviteter i børnehaven. Sundhed i daginstitutioner : hvordan forebygger man sygdom og ulykker? Refleksion i undervisning, oplæring og praktikvejledning. Relations- og ressourceorienteret pædagogik - ICDP. At skabe gode dage : Hverdagsliv i et gerontologisk perspektiv PAPIRUDGAVE. Aftenshowet Danmarks bedste SOSU assistent. Det nære sundhedsvæsen : perspektiver på samfundsudvikling og møder mellem mennesker. Veje til at komme sig : refleksioner over akut psykiatrisk sygepleje. Liv i kroppen : små øvelser i hverdagen. Akut sygepleje. Alle kan flippe : erfaringer med flipped learning på ungdoms- og erhvervsuddannelser. Kunsten at blive ældre : den nye aldringsrevolution. Ha det bedre med fødderne. Bogen om barnet. På en måde skal vi dø : fortællinger om livet. Ligesom livet : noveller.

Skarpe hjørner & runde dage : bogen til dig som fylder 50 - eller det der er værre? Før jeg forsvinder. Dette fremmede i mig. Professionel relationskompetence : stjernestunder i det relationelle univers. S-tilgang i palliation : hvad, hvorfor og hvordan? Menneskenære grundbegreber : i social- og sundhedsprofessionerne.

Djævelen i hullet. Ståsteder : 10 gamle ideer til en ny verden. Eksperimenterende billeder.