background preloader

Middelalderen

Facebook Twitter

Primærkilder til middelalderen. Internet Medieval Sourcebook Paul Halsall, ORB sources editorLast Modified: Nov 4, 2011 [linked pages may have been updated more recently] The Internet Medieval Sourcebook is located at the Fordham University Center for Medieval Studies.

Primærkilder til middelalderen

MIDI: Sumer is icumen in 13C MIDI: Estampie 14C MIDI: Cantigas II 13C MIDI: Attaignant 16C MIDI: Veni Emmanuel trad MIDI: Alleluya: Nativitas 12C Music courtesy of The Internet Renaissance Band Play any of the above for appropriate music for browsing 1. This project is both very large and fairly old in Internet terms. At the time it was instigated (1996), it was not clear that web sites [and the documents made available there] would often turn out to be transient. Sourcebook Contents The Internet Medieval Sourcebook is organized as three main index pages, with a number of supplementary documents. Selected Sources This is the main entry to the resources here. Supplementary Documents Help! © This text is copyright. Klosterliv og middelalder - kilder til debat.

Den farverige middelalder. De fire stænder (1400-1500) - Gyldendal/Danmarkshistorien. Ved 1400-tallets begyndelse var dronning Margrete godt i gang med at genrejse riget.

De fire stænder (1400-1500) - Gyldendal/Danmarkshistorien

Hendes storslåede unionstanker smuldrede dog i århundredets løb. Til gengæld skabtes Danmark-Norge-Slesvig-Holsten, der skulle blive en vigtig statsdannelse I Europa i de følgende 400 år. Hen mod århundredets slutning oprettedes universitetet i København, og de første bøger trykt i Danmark begyndte at spredes med langt hurtigere effekt end håndskrevne bøger Troels Dahlerup beretter her i bind 6 af Danmarkshistorien desuden om dagligdagen i 1400-tallets Danmark, om samfundets fire stænder, om bøndernes levevilkår under landbrugskrisen, gamle og helt nye adelsslægter, kirkens betydning og indflydelse samt om livet bag byernes porte blandt borgere og handelsfolk. Nyfundne kilder og nye kildeudgaver inddrages, når han sætter ordlyden i et brev, et brudstykke af et regnskab eller en håndfuld af datidens gangbare mønter ind i en større sammenhæng.

Begynd med forordet eller vælg i kapiteloversigten herunder. Velstands krise og tusind baghold (1250-1400) - Gyldendal/Danmarkshistorien. "Der er så mange i Danmark, som alle vil herrer være".

Velstands krise og tusind baghold (1250-1400) - Gyldendal/Danmarkshistorien

Sådan lød én af samtidens forklaringer på, at Kong Erik Klipping blev myrdet i en øde egn af Jylland Skt. Cecilie nat 1286. Kirker rejses alle vegne (1050-1250) - Gyldendal/Danmarkshistorien. Mens Danmark i 1050 bestod af flere kristnede lande, bliver det i løbet af den periode, bind 4 af Danmarkshistorien omhandler, samlet til et kristent rige.

Kirker rejses alle vegne (1050-1250) - Gyldendal/Danmarkshistorien

"Kirker rejses alle vegne", skrev tyskeren Adam af Bremen omkring 1070 om de aktuelle forhold i danmark. På dette tidspunkt var alle kirkerne endnu bygget af træ, omkring 300 i Skåne, 150 på Sjælland og 100 på Fyn. Senmiddelalderen, 1340-1536 - Danmarkshistorien.dk/AU. Det store vandskel mellem højmiddelalder og senmiddelalder udgøres af den store pest-epidemi, Den Sorte Død, som ramte Europa 1347-52.

Senmiddelalderen, 1340-1536 - Danmarkshistorien.dk/AU

Denne og de mange senere pest-epidemier fik stor betydning for den følgende samfundsudvikling. Vigtigst var, at bøndernes afgifter til godsejerne faldt, og at næsten alle landbrug blev omlagt til mellemstore familiebrug. De bønder, som overlevede pesten, fik bedre vilkår. De følgende 100 år styrkedes kongemagtens betydning i samfundet atter, og i slutningen af 1300-tallet kunne den nu stærke kongemagt brede sig til Norge og Sverige i forbindelse med Kalmarunionens tilblivelse.

I 1439 indtrådte et vendepunkt, da rigsrådet for alvor etablerede sig som repræsentant for de rigeste gejstlige og adelige godsejere og krævede en stærkt forøget indflydelse på, hvorledes riget skulle styres. Højmiddelalderen, ca. 1050-1340 - Danmarkshistorien.dk/AU. Betegnelsen 'middelalder' bruges i dansk historie normalt om de ca. 500 år, hvor den vesteuropæiske katolske kirke under paven i Rom spillede en væsentlig rolle i Danmark.

Højmiddelalderen, ca. 1050-1340 - Danmarkshistorien.dk/AU

Den danske konge Harald Blåtand og dermed i princippet også hans rige var ganske vist gået over til kristendommen ca. 965, men først små hundrede år senere nåede kirken en sådan grad af organisering, at det begyndte at minde om forholdene i andre europæiske lande. Hvorfor er den danske middelalder anderledes end den europæiske? Riddere med ringbrynjer og lanser, forskansede prinsesser med lange fletninger og kæmpe borge med voldgrave og vindebro.

Hvorfor er den danske middelalder anderledes end den europæiske?

Middelalderen var en mystisk tid. Det var den, da man i renæssancen opfandt begrebet og stemplede den som værende 'mørk' til forskel for det antikke Rom, som man på den tid længtes så frygteligt efter. Det er den tilsyneladende også i dag. Vores læser Karsten har læst om middelalderen på nettet, her små tusinde år senere, og der er noget, han har undret sig over: »Hvis man på nettet søger 'middelalderen', får man to forklaringer om perioden: I Europas historie er det fra 400-tallet og frem til 1400-tallet, hvorimod det for Danmark er fra cirka 1000 og frem til 1536.

Middelalderen er tilsyneladende ikke den samme i Danmark, som den var i resten af Europa? Spørgsmålet er sendt videre til to middelalderhistorikere, og det åbner op for en større diskussion om Danmarkshistorien end som så. Spørg Videnskaben Vi vælger de bedste spørgsmål og kvitterer med en Videnskab.dk-T-shirt. Middelalderen (år 1000-1536) What are Cookies?

Middelalderen (år 1000-1536)

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website. Internet History Sourcebooks.