background preloader

Migration/Indvandring

Facebook Twitter

  Classroom Materials at the Library of Congress   In colonial times, the Irish population in America was second in number only to the English.

  Classroom Materials at the Library of Congress  

Many early Irish immigrants were of Scottish or English descent and came from the northern province of Ulster. Pushed out of Ireland by religious conflicts, lack of political autonomy and dire economic conditions, these immigrants, who were often called "Scotch-Irish," were pulled to America by the promise of land ownership and greater religious freedom. Many Scotch-Irish immigrants were educated, skilled workers.

Even those who financed their emigration by becoming indentured servants were well equipped to lead successful, independent lives when their period of servitude ended. The Scotch-Irish settled predominantly in the middle colonies, especially in Pennsylvania where the city of Philadelphia was a major port of debarkation. Presidents Andrew Jackson and Ronald Reagan traced their roots to these early Americans. Det danske udvandrerarkiv. Indvandringens kulturhistorie. Indvandring fra Sverige sidst i 1800-tallet. Besvaret d. 15/11/2017 På jeres side om indvandring skriver I præcist hvordan man søger sager efter 1926 men ikke før.

Indvandring fra Sverige sidst i 1800-tallet

Jeg forsker i en ane der er indvandret fra Malmø (ifølge svensk arkivalie) til Danmark i 1883-1884 (kilderne er ikke enige). Sandsynligvis indvandrede hun til Københavns stad, men hvor skal jeg kigge for at undersøge det? Hun kan også være indvandret til Fredensborg amt (her befandt søsteren sig omkring det tidspunkt). Her kan jeg finde en pasprotokol men tilsyneladende ikke for den relevante periode. Dersom din omtale af ”Fredensborg amt” skyldes, at Maria Lovisa Svensson bosatte sig i eller nær Fredensborg, kan hun være registreret i Kronborg Østre Birks Meldingsprotokol og fortegnelse over udstedte opholdsbøger 1875-1918.

Arbejdermuseet. I slutningen af 1960’erne begynder Danmark at importere gæstearbejdere til den voksende industri.

Arbejdermuseet

Gæstearbejderne bliver positivt modtaget i begyndelsen. Men efterhånden skifter stemningen. Lovgivningen for indvandrere og flygtninge strammes jævnligt op gennem 1980’erne og 1990’erne. Mangel på arbejdskraft i 1960’erne I 1960´erne kommer Danmark for første gang i en situation, hvor industrien eksporterer for større beløb end landbruget. Den danske industri mangler arbejdskraft, og de fremmede får de job, som ikke kan besættes med danskere. Men allerede i 1970´erne begynder betegnelsen “fremmedarbejdere” at blive mere almindeligt som betegnelsen for de indvandrere, der er blevet bedt om at komme hertil. Indvandrernes børn Betegnelsen “andengenerations-indvandrer” kaldes gæstearbejdernes og flygtningenes børn ofte i medierne i dag. Indvandringen 1960-73. I slutningen af 1960’erne ændrede indvandringen karakter.

Indvandringen 1960-73

Hvor indvandrerne tidligere typisk var kommet fra nabolandene, begyndte man nu at hente arbejdskraft fra primært Tyrkiet, Jugoslavien og senere også Pakistan. Den økonomiske vækst var rekord høj i 1950’erne og 1960’erne, og dette krævede mere arbejdskraft end der kunne skaffes fra nabolandene. 8 indvandringer som formede Danmark. Søger du information om DR's persondatapolitik Læs mere om DR's persondatapolitik (www.dr.dk/service/drs-persondatapolitik) Hvad er en cookie?

8 indvandringer som formede Danmark

Indvandring og udvandring. Hvordan påvirkede 2.

Indvandring og udvandring

Verdenskrig indvandringen til Danmark? Afslutningen på 2. Verdenskrig og nazisternes nederlag sendte ti millioner tyskere på flugt fra russiske tropper. Indvandring i velfærdsstaten efter 1965. Film I midten af 1960'erne mødte Danmark verden, da tyrkere kom til landet.

Indvandring i velfærdsstaten efter 1965

I samme ombæring mødte verden den danske velfærdsstat. Men skulle velfærdsstaten også beskytte folk fra andre lande? Først var folk fra fjerne egne gæstearbejdere og fremmedarbejdere, sidenhen blev de indvandrere og flygtninge. Både befolkningen og politikerne diskuterede de nye. Heidi Vad Jønsson, ph.d. og lektor i velfærdshistorie ved Syddansk Universitet, fortæller i denne film om indvandringen i den danske velfærdsstat og diskussionerne heraf. Filmen er udarbejdet i et samarbejde mellem HistorieLab og danmarkshistorien.dk og er en del af Aarhus Universitetsforlags udgivelse af 100 danmarkshistorier, der er støttet af A.P.

Indvandring til Danmark, efter 1945. Temaer Danmark var indtil 1960'erne et nogenlunde homogent samfund uden store etniske skel.

Indvandring til Danmark, efter 1945

Men industriens behov for arbejdskraft i 1960'erne og flygtningestrømme i de følgende årtier ændrede landet til et mere multietnisk samfund. I dette tema er samlet et udvalg af materiale fra danmarkshistorien.dk i form af artikler og kilder, som på forskellig vis omhandler indvandringen til Danmark efter 2. verdenskrig. Forside. Tema: Immigration og indvandring - 1001 fortællinger om Danmark. 1 anbefalinger Som i de fleste andre lande har danske konger og bureaukrater fra de tidligste tider haft et praktisk forhold til indvandrere og flygtninge.

Tema: Immigration og indvandring - 1001 fortællinger om Danmark

Hvis de kunne være til nytte og hjælpe os med at handle, producere, bygge eller administrere, var de velkomne. Selv om der findes tidligere eksempler, får Danmark først i det 20. århundrede en tradition for at tage imod politisk forfulgte flygtninge. I 1520erne hentede Christian den Anden 184 hollandske familier, kendt for deres dyrkning af grøntsager, til Amager. I 1720 inviterede Frederik den Fjerde en gruppe huguenotter til at bosætte sig i Danmark. Svenskere og roepolakker Mellem 1860 og 1910 immigrerede mere end 81.000 svenskere til Danmark. Fremmedloven I 1908 vedtog Danmark en lov, der skulle sikre sæsonarbejderne sygeforsikring og acceptable boligvilkår, kendt som Polakloven. På kongens nåde Hjælpen til flygtninge var indtil midten af det 1800-tallet ikke humanitær i udgangspunktet.

De nye menneskerettigheder. Den svenske immigrationsbølge 1. Svenske gæstearbejdere i København 1850-1914.