background preloader

Muntlig framställning

Facebook Twitter

En riktigt bra övning till retoriken - Robin Smith. Mot slutet av retorikkursen har jag flera år i rad stoppat in en uppgift som jag kallar Talskrivaren.

En riktigt bra övning till retoriken - Robin Smith

Den går i sin enkelhet ut på att eleverna, som nu känner varandra rätt väl och dessutom är bekanta med den grundläggande terminologin och ett flertal olika retoriska figurer, får skriva tal åt varandra. Av något skäl så är det en övning som många elever lyfter fram som en av de mest lärorika under kursen. Kanske beror deras entusiasm på att de skärper till sig lite extra när de får ta ansvar för en kamrats möjlighet till utveckling. Kanske finns det något inspirerande i att skriva något för någon annans skull, att veta att någon inte bara kommer att läsa den text jag skriver, utan också framföra den inför en publik. ”En författares försvar!” – Om arbetet med skönlitteraturen och samhället i kursen Svenska 2. Hej!

”En författares försvar!” – Om arbetet med skönlitteraturen och samhället i kursen Svenska 2

I det här inlägget tänkte jag berätta lite mer om hur jag arbetar med skönlitteraturen i kursen Svenska 2. Som flera av er redan vet skrev jag och Charlotta Aspelin en artikel i Svenskläraren som handlade om dramatik och dramatisering i gymnasiets svenskkurser. SV2 Uppdrag Argumenterande tal: Goethe och Zola. - Google Docs. Inspirationsinjektioner, begreppet topos och en rolig retorikövning. Just nu funderar jag mycket på det här med elevers lust att lära mer.

Inspirationsinjektioner, begreppet topos och en rolig retorikövning

Vad väcker deras engagemang och nyfikenhet på ämnet? Vad är det som avgör om de får lust att lära sig mer? Hans Rosling and the magic washing machine. RET Självskattningsmall för publikkontakt - Google Docs. Retorik – Konsten att övertyga. En avslappnad röst är behaglig att lyssna till så hur skall man kunna slappna av när de vackra, lätta och fjäderlätta fjärilarna i magen har förvandlats till en känsla av ett inferno som snarare påminner om ett getingbo, surrande, spänt och totalt osäkert???

Retorik – Konsten att övertyga

Ett säkert sätt att få någorlunda kontroll på rösten är som jag tidigare har nämnt att ta djupa andetag, tala med luft längst nere ifrån magen. Ja, du minns kanske hur du kan hålla händerna nere på magen och stöta ut luft samtidigt som du säger Hej! Mycket överdrivet givetvis men samtidigt en förträfflig hjälp att fokusera på få kontroll på andningen. Det är bra att tala överdrivet när man tränar på uttal och artikulation men givetvis kan man inte göra det när det väl gäller. The girl who silenced the world for 5 minutes. Sagokungen i vågornas skugga.

RetorikMagasinet 25 & 28.

Sagokungen i vågornas skugga

Talarstolen. Stadshuset i Stockholm 10 januari 2005: Minnesstund för tsunamins offer och tre tal ska hållas. Först i talarstolen är kungen Det rådde en ödesmättad stämning i Stockholms stadshus. Benny Anderssons orkester hade precis spelat en sorgevisa och det var dags för dagens första talare. Vi har samlats här idag…”. Goda tal byggs ofta upp som en stegring; inledningen bör vanligtvis vara avspänd, behaglig och inkluderande, mitten mer saklig samt undervisande och slutet mer känslosamt.

Talet inleds anaforiskt med tre meningar som börjar med ordet vi. Idealisk situation Måndagen den tionde januari var Stockholms stadshus fyllt av människor, än fler satt bänkade framför TV-apparaterna, ingen var oberörd. Engagemanget var stort, likaså behovet av stöd och tröst. En dödssynd inom retoriken är att verka för proffsig, för överlägsen. Retorik – Konsten att övertyga. Dessa tre ord beskriver den kraft ett tals olika argument har.

Retorik – Konsten att övertyga

De brukar presenteras som en triangel med ett ord i varje hörn, därav min logotyp. Eftersom jag fortfarande har lite problem att klistra in bilder i liten storlek får ni använda er fantasi den här gången också. Amy Cuddy: Your body language shapes who you are. Ron Gutman: The hidden power of smiling. Retorik : Övningar för gymnasiet.

Ett talarkiv med svensk retorik och tal på svenska. Muntlig interaktion – övning med filmtolkning av reklamfilm med Zlatan. Pirayan - att inleda och avsluta! Muntliga föredrag - hellre dör jag! Startsida - UR.se. Timbuktus tal - ord för ord. I dag höll Fem i tolv-rörelsen sin årliga manifestation i Sveriges riksdag.

Timbuktus tal - ord för ord

Men när rapartisten Timbuktu tog emot pris närvarande inte talmannen Per Westerberg (M). – Som talman undviker Per Westerberg att närvara vid prisutdelningar som kan uppfattas som kontroversiella, säger hans pressekreterare Samira Zayane. Då höll han känslofyllda talet. "Jag tog med med mig en sak i dag som jag bara brukar ha med mig när jag lämnar Sverige, och det har jag inte gjort nu, för jag kom med en väldigt kort taxifärd. Jag tog med mig detta här (visar upp sitt pass).

Det brukar jag bara ha, som sagt, när jag ska lämna Sverige för att påminna alla ställen jag kommer till, och var jag kommer ifrån. Det här betyder väldigt mycket för mig, detta, den här samlingen papper. Det är inte alla som bor i Sverige, och som lever i Sverige, som har ett sådant. Jag tog med den i dag för att säga att detta är mitt bevis i varje fall, på att jag inte är någon främling. Ni behöver inte vara toleranta mot mig.

Tack. " Avslutningstal - mall.doc. Kända tal: Presentationsteknik - Kurser - Retorik - Utbildningar - Kurs - Föreläsningar - Föreläsare. Ska du hålla tal?

Kända tal: Presentationsteknik - Kurser - Retorik - Utbildningar - Kurs - Föreläsningar - Föreläsare

I förberedelsearbetet kan det ibland vara en hjälp att inspireras av framstående talare. Här finns retoriska tal som har gått till historien. Svenska Retoriksällskapet presenterar tal hållna av personer som blivit kända både för sina livsgärningar och för sin förmåga att hålla framstående tal. Talen är hållna under olika århundraden och tar upp vitt skilda händelser.

Gemensamt för dem är dock att de har hållits av framstående retoriker. Selma Lagerlöf - tacktal vid Nobelprisutdelningen år 1909. Läs talet » Om Selma Lagerlöf » Charles Spencer - lovtalet vid prinsessan Dianas begravning. Ethos, Logos, Pathos. Obama - Body language and rhetorical devices (final)