background preloader

Källhantering

Facebook Twitter

Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt? Källkritik blir allt viktigare ju mer vi växer med användare i de sociala medierna.

Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt?

En sanning kan snabbt få en massa delningar och likes utan att man ens har reflekterat över om det är sant. Någon man litar på har delat en nyhet och man delar den snabbt vidare utan att ens ha tittat på den själv. Så fungerar medierna idag och med likes-jagare är det lätt att man inte ens reflekterar över budskapet utan bara ser antal retweets eller likes som ett symbolvärde för innehållet.

Nu ingår som tur är källkritik i flera ämnen men en fara med det är att det ses som ett moment som ska klaras av och visas på för att få betyg men jag skulle vilja drista mig till att vi måste väva in källkritiken i allt fler områden så det hela tiden finns med oss i vårt sätt att tänka lika självklart som att vi jobbar med strategier för läsning måste vi arbeta med ett tänkande för hur vi är kritiska.

Viralgranskaren. Jack Werner: Fejkade mord och vithajar i Gävle. Tycker du att "alternativa fakta" får saker och ting att börja spåra? Sprid de fem superfrågorna som gör oss källkritiska! #källkritik. Referat av artikel om vattenekologi. En av de mest grundläggande texttyperna inom vetenskapen är referatet.

Referat av artikel om vattenekologi

Det är centralt vid bearbetning av naturvetenskaplig information och ingår ofta som en del i till exempel vetenskapliga rapporter och debattartiklar. I det här exemplet integreras biologiämnets ekologi med kursen svenska 1. I det centrala innehållet i svenska 1 betonas att eleverna ska kunna sammanfatta text och behärska referatteknik. Genomgång om att skriva referat. Nytt skolmaterial om falska nyheter och propaganda - Barn, unga och medier. Med en mobil i varje barns ficka blir förmågan att skilja fakta från fiktion i strömmen av budskap allt viktigare.

Nytt skolmaterial om falska nyheter och propaganda - Barn, unga och medier

Bild är ett språk, språk är makt. Alla, i synnerhet unga, behöver lära sig hur bilder och filmer kan användas för att styra åsikter i en viss riktning. Bilder kan manipuleras och sättas in i fel sammanhang, och de påverkar känslor mer direkt än text. Att bildens betydelse har ökat i takt med den tekniska utvecklingen är otvetydigt. Vi ”småpratar” med bilder via mobilen, förstärker sms med emojis och konsumerar tv-serier på väg till skolan eller jobbet. Barn och unga möter självklart också falska nyheter, vinklade budskap och propaganda. Vanliga strategier för propaganda. En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang.

Det vimlar av begrepp kring källkritiken…men hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b?

En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang

Och vad ska jag som lärare bedöma? Och hur lär jag ut hur man söker och väljer ut när jag själv inte är så bra på att hitta upplägg. I detta inlägg hoppas jag ge dig verktygen för att kunna bedriva undervisningen och även fullfölja bedömningen. Genom en skrivmall/stödstruktur kan eleverna ta sig genom processen och i en matris vet du vad du ska bedöma som lärare. Banken för att visa hur man söker och väljer ut hoppas jag vi kan bygga vi upp tillsammans. Ordmoln med källkritiska begrepp gjord i Tagxedo Vad utgör bedömningen? Många ämnen berörs av hur man kan kan undervisa kring begreppet källkritiskt resonemang. Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska. Hon praktiserar källkritik med eleverna.

Annika Sjödahl.

Hon praktiserar källkritik med eleverna

Foto: Billy Tibblin Visa, förklara och resonera med eleverna S:t Iliansskolan är en 7-9-skola i centrala Enköping med ungefär fyrahundrafemtio elever. Skolan har ganska liten tillgång till datorer: arton laptops och femton surfplattor till sex klasser samt en datorsal som kan bokas. Fejkade sidor - Källkritik.

Litteraturblogga med dina elever. EasyBib Google Drive Add-on. Svenska. Djurförsök - jämförelse mellan två olika webbplatser - Övningar i källkritik på gymnasiet. Stadsbiblioteket Göteborg. Ofta när man googlar på något man vill ta reda på, som till exempel en historisk person, ett land eller en sjukdom får man upp en artikel ur Wikipedia, som är ett uppslagsverk på webben.

Stadsbiblioteket Göteborg

Wikipedia är känt för flera saker: Det innehåller väldigt många artiklar och finns på många språk.Det är ett uppslagsverk som alla kan redigera.Det får kritik just därför. Som alternativ finns Nationalencyklopedin på nätet. Det kostar pengar att använda tjänsten i vanliga fall. Men om du surfar hos oss på våra datorer är det gratis! Då räcker det att man skriver in Ne.se i webbläsaren så blir man automatiskt inloggad. NE.se är bättre än Wikipedia på vissa sätt.

Dessutom är webbplatsen NE.se mycket mer än ett uppslagsverk. Men Wikipedia då? Nej! Källor och Källkritik. Källkritik och referat, elevversion. Samtalsgoogla med dina elever. Jobba kollektivt, kommunikativt för att utveckla elevernas sökstrategier För några år sedan kom vår tonåring hem med en uppgift.

Samtalsgoogla med dina elever

Han skulle skriva ett ”eget arbete” om konsumtionsvanor. Instruktionerna från lärarna löd: ”Välj ett ämne och en problemformulering. Sök information i trovärdiga källor. När jag kom in i sonens rum satt han ensam vid sin dator med ett öppnat word-dokument framför sig. Sökord: potatis De källor han fått upp var: Wikipedia, Odla.nu – din trädgård på nätet och Svensk potatis webbplats. Han är bekymrad, det kan jag se. Jag sätter mig bredvid honom. – Du, det står här att du ska hitta på en problemformulering. Sonen tittar besvärat på mig. – Nä, men jag fattade inte riktigt vad dom menade med problemformulering…? Sanoma Utbildning : Det är bara att googla. Redaktionen tipsar Författarna till Svenska Direkt och Sveriges läsambassadör tipsar om hur du kan motivera dina elever till läsning.

Sanoma Utbildning : Det är bara att googla

Läs mer och se film Följ Svenskrummet på Facebook! TeachThought : How To Cite Social Media In ...