background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Facebook - Log In or Sign Up. Facebook - Log In or Sign Up. De eller dem? Skriva steg för steg. Kensukes rike. Omsätta nya erfarenheter i praktiken. Under en intensiv höst med många möten och nya insikter, erfarenheter och ambitioner är det lätt att det resulterar i… ingenting.

Omsätta nya erfarenheter i praktiken

Skolan ska ha ansvar för läxorna – inte du. Debattören: Hemläxor skapar klyftor i samhället – och skolorna följer inte lagen Problemet med mängden läxor och oförmågan hos vissa föräldrar att hjälpa sina barn har tagit sådana proportioner att det till och med växt fram en marknad för läxläsningshjälp mot betalning, skriver Mikael Flovén.

Skolan ska ha ansvar för läxorna – inte du

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. DEBATT. Redan i årskurs ett får sjuåringarna hemläxa. Men ingen tycks fråga sig vad syftet är med hemläxan. För den som är förälder och har barn i skolan är det solklart vem denna ”någon annan” är. Konsekvensen av att skolan lägger över ansvaret för elevens utbildning på föräldrarna är att 25 procent av eleverna i dag går ut årskurs nio med ofullständiga betyg. Dessutom följer skolans övervältrande på föräldrarna inte skollagen. a4 inlaga studiehandledning en lasande klass. Exempeltexter av elever. Skellig - Drama för unga. Svj lektionsplaneringar. Flash Fiction – ett undervisningstips!

Skrivcirkeln Träna mera Svenska Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Pedagogiska tankarI Skrivcirkeln får eleverna lära sig att skriva olika texter i genrerna berättande, återberättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande.

Skrivcirkeln Träna mera Svenska Grundskola år 4-6 Grundskola Liber

För att kunna lära sig det behöver eleverna läsa och förstå olika texter i varje genre. I Skrivcirkeln kombineras därför genrepedagogik med läsförståelsestrategier. Arbetssättet utgår dessutom från cirkelmodellens fyra faser. Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande. Struktur: Lyssna och skriv I skolan möter eleverna hela tiden texter att bearbeta och ta in.

Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande

Vi som lärare försöker ofta variera textbearbetningen för att hjälpa eleverna att ta in kunskaperna på bästa sätt. Med strukturen Lyssna och skriv får eleverna träna på att ta till sig innehållet i en text på ett djupare plan då de inte bara lyssnar på texten utan även processar den. Strukturen går att använda med olika sorters texter i olika ämnen. Dela in en text i 3-4 delar med 3-5 nyckelmeningar i varje avsnitt. Läraren läser del 1 av texten högt för hela klassen. Repetera fas 1-4 med de resterande textdelarna tills alla är lästa. 197429 2 Lasmysteriet. Språkutveckling med karaktärer och oväntade slut med hjälp av Roald Dahl. Roald Dahl skulle ha fyllt 100 år den 13 september.

Språkutveckling med karaktärer och oväntade slut med hjälp av Roald Dahl

Det uppmärksammas på olika håll genom att flera av hans böcker ges ut på nytt och nyligen släpptes hans bok SVJ som spelfilm. Svenska%20 %20Novellklubben. Svenska - Novellklubben. Arbeta språkutvecklande med hjälp av Storybird. När vi hade planeringsdag på skolan gick programmet i språkets tecken.

Arbeta språkutvecklande med hjälp av Storybird

En kollega startade upp sitt försteläraruppdrag med inriktning ”språkutvecklande arbetssätt”, vi såg på skolverkets film ”Språk – och kunskapsutvecklande arbete” som en upptakt till fortsatta diskussioner kring hur vi arbetar på vår skola. Vi diskuterade bl.a. hur elevernas språkliga förmågor ser ut hos eleverna, vilka förväntningar vi har på eleverna och hur vi kan undvika att missta oss på elevernas språkförmåga då de t.ex. trots allt har ett rikt vardagsspråk. The Official Roald Dahl Website - Educators. Utvärdering av lektion. Kensukes rike del 2. Lathunden GrammaTiken. The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore. Skapa ett språk om text – hur gör jag det? Nybörjarguide ~ Kilskrift. Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra!

Nybörjarguide ~ Kilskrift

Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Språket i klassrummet, skolan, samhället och världen. Klassrumsregler. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum.

Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Lite om nordiska språk ~ Kilskrift. Jag har stött på så många lärare som tycker att det är svårt att undervisa i nordiska språk.

Lite om nordiska språk ~ Kilskrift

En del nöjer sig med att lära sina elever att räkna på de olika språken och vill det sig riktigt illa så så hoppar man helt enkelt över de få rader som finns i Lgr11 om de nordiska språken. I syftestexten: "Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

" och under rubriken Språkbruk i det centrala innehållet: "Språkbruk i Sverige och Norden. Dagboken-Ett-romanprojekt1.pdf. Att utveckla sitt skrivande. Att gestalta, skriva målande och använda bildspråk Här i flikarna finner du stöd för skrivandet som bildspråk (förklaring på engelska än så länge svenska kommer), gestaltning och att skriva målande.

Att utveckla sitt skrivande

Om du tänker på följande tips kommer du utveckla ditt skrivande från en enkel nivå till utvecklat. Bedomningsmatris_berättande.pdf. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Lärmoduler för kollegialt lärande. File_download.