background preloader

Klassrumsregler

Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Jag har nu gjort ett lektionsupplägg där vi i klassen gjort reglerna mer till våra. Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Klassrumsregler fritt tolkat från Phoster Ljudkort fritt tolkat från Canva De finns här som pdf – Ljudnivåer – om du vill skriva ut dem! Related:  Skola

Naverlönnskolan Professionsutveckling utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet måste gå på djupet för att leda till förändring som gör skillnad (Timperley). Genom att ta fram en plan för vad utvecklingsarbetet ska fokusera på och hur arbetet ska utformas och struktureras så skapas förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. ”Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning” – Helen Timperley i Lärarnas nyheter. Utveckla undervisning som leder till att fler elever lyckas på Naverlönnskolan och utveckla den likvärdiga bedömningen. I flera av både arbetslags- och ämnesutvärderingarna för att fler elever ska lyckas, framkommer att vi behöver arbeta med att utveckla elevernas motivation och förmåga att ta ansvar. ”Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Parallellt med det kunskapsbildande arbetet med att utveckla elevernas lärande så finns ett behov att utveckla den likvärdiga bedömningen.

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande.. Malin Sämst skolresultat för storsurfare Elever som använder internet extremt mycket har de sämsta resultaten i läsförståelse och matematik, visar Skolverkets analys av den senaste Pisa-undersökningen. Samtidigt visar statistiken att Sverige har den högsta andelen extrema internetanvändare i OECD. I genomsnitt tillbringar svenska elever 39 minuter per dag av skoltiden på nätet. "Elever som använder internet mer än fyra timmar per dag i skolan har genomgående de lägsta resultaten i läsförståelse, matematik, digital läsning och digital matematik", skriver Skolverket i ett pressmeddelande. Lägre resultat Vidare visar statistiken att elever som har använt dator på matematiklektionerna i genomsnitt presterar lägre resultat både på det digitala och det pappersbaserade matematikprovet. Även hög IT-användning i hemmet hänger samman med låga Pisa-resultat, enligt verket. Extrema internetanvändare "Detta är den största andelen i hela OECD, där siffran är sju procent", skriver Skolverket och tillägger att sju av tio extremsurfare är pojkar.

50 Ideas for 6th Grade Sixth graders are new to middle school, and they exude an exuberant, bubbly confidence. They’re a pleasure (if sometimes a challenge) to teach, and these 50 tips and ideas from the WeAreTeachers Helpline and around the Web are great to have in your bag of tricks whether you’re a newbie or an old hand at middle school. 1. Get to know your students right away—they’re likely new to the school as well as your class. 2. Put simply—some people believe that intelligence is while others think that it’s malleable and depends on effort. 3. Sixth graders (and most middle schoolers for that matter) aren’t known for offering up their opinions or thoughts as readily as younger students. 4. Sixth graders often struggle to understand and deal with other kids’ behaviors. 5. If your students need a reset around kindness, or you want to start the year with a lesson that focuses on community, try this lesson. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. From Go to Teach. 13. 14. “It's the nature of the middle school beast. 15.

Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören 1438154760Publicerad 29.07.2015 kl. 10:26 Vi står inför ett nytt läsår och du som är pedagog har än en gång den fantastiska möjligheten att fungera som läsinspiratör för de barn eller unga du möter i din vardag. Hur ska du se till att läsåret 2015-2016 blir just ett LÄSår på ditt dagis / i din förskola / i ditt klassrum? Senast nu är det dags att börja fundera på den saken! Här kommer en lista med förslag på läsrelaterade aktiviteter av olika slag. Kanske hittar du något du kan inspireras av, utmana dig själv med, reflektera över eller diskutera med dina kolleger? Det muntliga berättandet är en viktig inkörsport till läsandet.

Ordningsregler för läraren | Provfri matematik – bedömning i praktiken Detta blogginlägg handlar om regler för arbetsro baserade på inlärning istället för på disciplin. Jag kommer visa hur mina ordningsregler för eleverna är formulerade och Malin Larssons utveckling av dem, samt länkar till hennes blogg och radioprogrammet som var upprinnelsen till det hela. Men först vill jag visa ordningsregler för LÄRAREN: Upprinnelsen är att jag medverkade i Sveriges Radio P1. Ska vi skapa ordning och reda i klassrummet, måste vi skapa regler som är baserade på det som forskningen säger främjar inlärning. En fråga till dig, kära läsare: Hur skulle du själv formulera ordningsregler i ett klassrum, om de ska utgå ifrån att främja inlärning? Här är en bild på reglerna i mitt klassrum, fula som stryk, men innehållet är vackert: Efter radioprogrammet hände något härligt. Malins inlägg fick mig att tänka ännu ett varv.

Energizing Brain Breaks 10 ways to calm a class after lunch or recess - The Cornerstone For Teachers After recess or lunch can be one of the toughest times to transition back into instruction. Often the kids are so wound up that it takes 10 minutes (or more) to get everyone ready to learn again, and with the amount of curriculum we need to teach during the school day, that’s 10 minutes we can’t afford to lose! Fortunately, there are plenty of ways to get students back into learning mode. 1. Rather than having 30 overexcited students tear into the classroom all at the same time, set a calm, controlled atmosphere right from the moment they step through the door by allowing them to enter and settle down in small batches. 2. The old “lights half on” trick really does help, and playing classical music is a great way to further the calm atmosphere. 3. 4. If you have a D.E.A.R, S.S.R., or other silent reading time built into your reading instruction, after recess is the perfect time to schedule it. 5. GoNoodle is a website that provides very short video brain breaks. 6. 7. 8. 9. 10.

Skolan behöver fler inte färre reformer Alltför ofta hör man i skoldebatten att skolan behöver arbetsro. Det sägs att skolan måste få vila för att utvecklingen ska kunna vända. Utbildningsminister Gustav Fridolin brukar berätta en anekdot om hur man i personalrummet på skolan där han jobbade skämtade om att en ny regering betyder en ny läroplan. Det finns däremot inget som tyder på att skolan är reformtrött. Det svenska skolväsendet står inför mycket stora utmaningar som för var dag växer sig allt större. OECD konstaterar i den rapport över den svenska skolan som lämnades över till regeringen tidigare i år att de senaste årens reformer är viktiga, men långt ifrån tillräckliga med tanke på det svenska skolsystemets allvarliga situation. Låt oss titta på Polen, ett land som har klättrat från bottennoteringar i PISA-mätningen till toppskiktet inom samtliga kunskapsområden, samtidigt som de har lyckats öka andelen högpresterande elever och minskat andelen lågpresterande. Omvärldens oroligheter driver många människor på flykt.

Related: