background preloader

Språket omkring oss

Facebook Twitter

Slideshow Martin Luther King NobelPrizeLessons. Johan Glans - Tänka utan språk. Goda grannar « Nordiska språk. Svenska, norska och danska ligger varandra nära språkligt sett och utgör tillsammans med isländska och färöiska de nordiska språken. I filmen pratar Amie, Sandra och Johannes om värdet av den språkliga gemenskapen i Norden och varför det är viktigt att använda modersmålet när man möter sina nordiska grannar. Uppgifter Innan du ser filmen Vilka tycker du är fördelarna med att kunna prata danska, svenska och norska och att bli väl förstådd inom Norden? Vilka likheter finns det mellan danska, svenska och norska, tycker du?

Vilket av de andra nordiska språken tycker du är lättast att förstå? Efter du har sett filmen Sandra, Amie och Johannes nämner flera fördelar i filmen med att kunna använda sitt modersmål när man kommunicerar med andra från Norden. Bilden ovan visar exempel på ord som vi i Norden har fått från franskan. Lär dig mer om de nordiska språken Nordiska Ministerrådet: Nordens språk med føtter og røtter Språknämderna i Norden: Att förstå varandra i Norden. Guss. ”Dom är fett keffa alltså.””Dom suger.””Men vi äger!”” Kom, nu kuttar vi.” Hänger du med? Kanske inte, och det är inte meningen heller. Det som utmärker ungdomsspråk mest är just att orden och uttrycken är nya och svårbegripliga. – Poängen med att slangord ofta är färskvara är att det blir ett internt hemligt språk, säger Kari Fraurud, docent vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. – Ungdomar markerar tydligt att de inte talar så med vuxna.

Det finns ett behov av att markera gemenskap gentemot vuxensamhället. I vissa situationer kan man tala mycket ungdomsspråk. . – Fast några rester från ungdomsspråket tar man så klart med sig, säger Anna Gunnarsdotter Grönberg, lektor vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. . – Jag, som var ung på åttiotalet, bär med mig typ, till exempel. . – Några andra exempel på åttiotalsslang som jag slutat använda är IQ fiskpinne och kötthövve. – Varje generation har sitt favoritord för flicka. – De kunde alla orden! 17 bilder som visar varför man bara måste älska det finska språket. Det sägs att finska är världens svåraste språk att lära sig. De här bilderna visar varför. 1. Hur man säger januari i i flera länder – och så Finland.. 2.

Det sötaste namnet på en bomb någonsin? 3. System på finska 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Den nya rikssvenskan – ljudet av det nya Sverige - lernia.se. Förortssvenska – en språklig resurs - Forte | Forte. Artig och motiverad gymnasieelev på prestigeskola i Stockholms innerstad. Beskrivningen låter inte som stereotypen av »ungdom som pratar förortssvenska«. Just det lockar forskaren Rickard Jonsson. – Nu är det dags att titta på de framgångsrika ungdomarna och se hur de använder den språkliga stil som är förknippad med invandrarungdom i förorten.

Hittills har forskare mest studerat de som misslyckas, säger Rickard Jonsson docent vid Barn- och ungdoms vetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. I fokus för Rickard Jonssons forskningsprojekt, som Forte finansierar, står flerspråkiga elever med höga betyg som reser till gymnasieutbildningar i Stockholms innerstad. . – Genom att använda en viss språklig stil berättar vi vilka vi är. Standardsvenska på lektioner När den här intervjun görs har han tillbringat en månad med eleverna i skolan.

. – Det jag hört hittills i klassrummet är att de pratar standardsvenska och använder facktermer för de ämnen de undervisas i. Inte lika skrämmande. Värsta språket - Säsong 2 - Avsnitt 5 av 8 | Öppet arkiv | oppetarkiv.se. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 1 av 8 | Öppet arkiv | oppetarkiv.se. Värsta Språket! Språksociologi - undersökning och Elixir. Sugen på att arbeta med språksociologi i en klass men liter osäker på vad du ska göra? Här kommer två tips som utgår från min egen undervisning i svenska 1 på gymnasiet. Knyck delar eller inspireras till egna planeringar.

Mina elever fick i år göra en mini-undersökning. De gjorde den individuellt och de fick göra den hemma. Till sin hjälp fick eleverna också ut ett enkelt protokoll. När eleverna genomfört sina intervjuer fick de presentera sin undersökning muntligt för övriga i klassen (vem de intervjuat, ålder och kön på den de intervjuat samt vilka likheter och skillnader de kunnat se). Genom denna uppgift fick eleverna möjlighet att utgå från sig själva och sitt eget språk och sedan träna sig i att på ett enkelt sätt analysera och dra slutsatser. Vi har också under detta arbetsområde arbetat med en skönlitterär text, nämligen novellen Elixir av Alejandro Leiva Wenger. Novellen inleds så här: - hur språket påverkade elevernas läsning av texten. Aktuellt - UR. Sverige var ledande inom rasbiologisk forskning, människor utsattes för tvångssterilisering och alla hade inte rätt att gå i skolan. 1900-talet var ett mörkt århundrade i Sveriges historia och den romska befolkningen drabbades hårt.

Nu lyfter UR berättelserna som inte hörts förut. Serien ”Romernas historia 1900-tal” har premiär den 9 april i SVT2 och på UR Skola. Att få bo i en lägenhet, med rinnande vatten och en dörr man kan låsa, det var som paradiset på jorden. Det berättar Allan Demeter i vårt nya program om romernas historia under 1900-talet. Allan är en av de medverkande i Romernas historia 1900-tal, en serie som fokuserar på fyra teman; bostadssituationen, skolgången, förföljelsen och Förintelsen. De senaste åren har skolan fått tydligare riktlinjer om att undervisa om Sveriges nationella minoriteter. . – När vi har varit ute i skolorna och pratat med elever har de blivit oerhört nyfikna. Under 2017 sänder vi även ett antal andra program om historia: Charlotta Wastesons bollplank: Ett exempel på adaptionsstudie - Khemiris roman Ett öga rött. Här kommer ett förslag på uppgifter som man skulle kunna jobba med i samband med att man läser Khemiris roman Ett öga rött och/eller ser filmen som är baserad på boken: 1.

Läsa, skriva (b)loggbok och diskutera en roman Först vill jag att mina elever ska läsa boken Ett öga rött och samtidigt skriva loggbok i form av en bokblogg och särskilt titta på följande saker och skriva upp sidnummer och kommentera det när de hittar något intressant: · Synen på språket· Synen på tankens respektive våldets kraft· Relationen: far – son· Valfritt: det kan vara t ex synen på kärlek, sex, respekt, vänskap eller något annat som eleverna tar fasta på när de läser boken, de bestämmer själva sitt fjärde tema. Jag vill att de ska lägga märke till hur viktigt det är för Halim att känna respekt för sin far, att känna att fadern är stark, kraftfull, orädd, skicklig debattör och kompetent. 2. Vi sitter tillsammans och studerar boken och jämför med andra berättelser. Genre Vad är det för typ av bok? Strukturen 3. 4. Därför förstår män inte kvinnor | Hälsoliv. Det finns små skillnader i hur kvinnor och män kommunicerar. Språkforskaren Karin Milles har tidigare studerat hur män och kvinnor talar till varandra på jobbet.

Hon har studerat ett antal interna arbetsmöten på olika arbetsplatser i Stockholm. – Eftersom män dominerar så till vida att de tjänar mer och har större inflytande än kvinnor trodde jag också att de skulle dominera samtalen. Men det fanns inga skillnader i hur mycket kvinnor och män pratade. Kvinnor uppmuntrar Men det fanns ändå små skillnader i hur kvinnor och män pratar. Kvinnor talar i lägre grad än män till punkt – de blir avbrutna eller slutar själva innan de fått fram sitt budskap. Kvinnor bekräftar och uppmuntrar också talaren mer genom att humma. Ointresserade En äldre amerikansk undersökning, där samtal hemma hos unga gifta par bandades, gav ganska förskräckande resultat, tycker Karin Milles. – Kvinnorna stöttade männen i samtalet.

Goda grannar « Nordiska språk. Henrik Dorsin imiterar och hittar på dialekter - Parlamentet (TV4) Intervju med Dogge Doggelito om förortsslang. Isländskan och myten om lånorden. Att isländskan är konservativ och av puristiska skäl inte tar in några lånord är en av de vanligaste missuppfattningarna om språket. I dagens isländska finns precis samma trend som i svenskan - majoriteten av de nya lånord som får fäste i språket kommer från engelskan.

Det är visserligen sant att isländskan är mest restriktivt av de nordiska språken när det gäller lånord. Det visar åtminstone undersökningar av dagstidningstexter. Samtidigt är gapet ganska stort mellan det mediespråk som strävar efter korrekthet samt att följa språkvårdens rekommendationer och det vardagliga talspråket. Det märks i synnerhet i intervjuer, där förisländskad engelska som ännu inte har plockats upp i ordböckerna är relativt vanligt i dagstidningarna. Gorgeous blir gordjöss, soundcheck blir sándtékk, stuff blir stöff, team blir teymið, struggle blir ströggel, spaced blir speisuð och punchline blir pönslæn. De mer eller mindre anpassade lånorden duggar alltså ganska tätt i dagens isländska. Jakten på språket: Finska - UR Skola. Jakten på språket: Jiddisch - UR Skola.

Jakten på språket: Meänkieli - UR Skola. Jakten på språket: Romani chib - UR Skola. Jakten på språket: Svenska - UR Skola. Johan Glans talar invandrar svenska. Norska « Nordiska språk. Jämfört med Danmark och Sverige har dialektbruket i Norge en stark ställning. I filmen berättar Amie om dialektmångfalden och om orsaken till varför det finns två skriftliga varianter av norska, bokmål och nynorska. Uppgifter Innan du ser filmen Vad tycker du kännetecknar det norska språket (uttal, ord och prosodi)? Ge några exempel på typiska norska ord och uttryck. Efter du har sett filmen I början av filmen skojar Sandra och Johannes med Amie och säger påhittade norska ord. Vilka orsaker kan det finnas till att dialekter har en mycket starkare ställning i Norge än i Sverige och Danmark?

Lär dig mer om norska Språkrådet: Fakta om norsk språk Ivar Aasen-(tunet=?) Bokmålsordboka og Nynorskordboka. SD vill stoppa låneord – Språkrådet kritiskt | SVT Nyheter. Under Sverigedemokraternas Kommun- och landstingsdagar beslutade partiet att anta en motion om begränsning av utländska låneord i svenska språket. Låneord som redan är etablerade i svenskan är okej att fortsätta använda, anser SD, men ”missbruket av anglicismer” bör kontrolleras. – Det finns antagligen tusentals och åter tusentals låneord i svenskan redan. Det är de låneord som kommer in i språket och som redan har svenska motsvarigheter som ska kontrolleras, säger Bo Karlsson, gruppledare för SD i landstinget i Kalmar. – Alltså balett till exempel, eller webb, finns redan.

De är motiverade låneord. ”Dåligt självförtroende” Bo Karlsson tycker att de ”omotiverade låneorden” varslar om dåligt, kulturellt självförtroende. – Det visar på att man inte tror på sitt eget språk, en statussänkning. Är Sverige verkligen väldigt liberalt med det här? – Jag läste någon jämförelse med Frankrike men den kan i och för sig ha ett årtionde eller två på nacken. Viktigt med engelska ”Svårt att se poängen”

Sissprakligvariation. Snacka om tal!: Ungdomsspråk | Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Ungdomar håller språket levande Det påstås ofta att ungdomar talar mer slarvigt och ovårdat än vuxna, men egentligen har det gjorts ganska få jämförelser. Oftast har ungdomars språk undersökts i avslappnade situationer, som i samtal kompisar emellan. I sådana undersökningar har ett högt taltempo, överlappande tal, dvs. att man talar i munnen på varandra, och otydligt uttal nämnts som utmärkande för ungdomsspråket. I verkligheten förekommer de här dragen också i många vuxnas språk. Snack eller tal – sällskapet och situationen avgör!

Hur man talar beror på sammanhanget, t.ex. om det är frågan om en vardagssituation eller ett föredrag framför publik. Om du och dina kompisar dagligen tillbringar många timmar tillsammans både i och utanför skolan har ni en gemensam referensram. Språket visar vem vi är Du och dina kompisar utmärker och avskiljer er från tidigare generationer genom bl.a. klädstil och musiksmak. Språklig variation: Identitet och attityd by Jaana Alm on Prezi. Tänk till med Dewide: Språk - UR Skola. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 2 av 8 | Öppet arkiv | oppetarkiv.se. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 4 av 8 | Öppet arkiv | oppetarkiv.se. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 6 av 8 | Öppet arkiv | oppetarkiv.se. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 8 av 8 | Öppet arkiv | oppetarkiv.se. Värsta språket - Säsong 2 - Avsnitt 5 av 8 | Öppet arkiv | oppetarkiv.se. Värsta språket - Säsong 2 - Avsnitt 8 av 8 | Öppet arkiv | oppetarkiv.se.

Värsta språket Manligt och Kvinnligt språk del 1/4. Värsta språket Manligt och Kvinnligt språk del 1/4.