background preloader

Språket omkring oss

Facebook Twitter

Slideshow Martin Luther King NobelPrizeLessons. Johan Glans - Tänka utan språk. Goda grannar « Nordiska språk. Svenska, norska och danska ligger varandra nära språkligt sett och utgör tillsammans med isländska och färöiska de nordiska språken.

Goda grannar « Nordiska språk

I filmen pratar Amie, Sandra och Johannes om värdet av den språkliga gemenskapen i Norden och varför det är viktigt att använda modersmålet när man möter sina nordiska grannar. Uppgifter Innan du ser filmen Vilka tycker du är fördelarna med att kunna prata danska, svenska och norska och att bli väl förstådd inom Norden? Vilka likheter finns det mellan danska, svenska och norska, tycker du? Efter du har sett filmen Sandra, Amie och Johannes nämner flera fördelar i filmen med att kunna använda sitt modersmål när man kommunicerar med andra från Norden.

Bilden ovan visar exempel på ord som vi i Norden har fått från franskan. Guss. ”Dom är fett keffa alltså.””Dom suger.””Men vi äger!””

Guss

Kom, nu kuttar vi.” Hänger du med? Kanske inte, och det är inte meningen heller. Det som utmärker ungdomsspråk mest är just att orden och uttrycken är nya och svårbegripliga. – Poängen med att slangord ofta är färskvara är att det blir ett internt hemligt språk, säger Kari Fraurud, docent vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. – Ungdomar markerar tydligt att de inte talar så med vuxna. I vissa situationer kan man tala mycket ungdomsspråk. . – Fast några rester från ungdomsspråket tar man så klart med sig, säger Anna Gunnarsdotter Grönberg, lektor vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

. – Jag, som var ung på åttiotalet, bär med mig typ, till exempel. 17 bilder som visar varför man bara måste älska det finska språket. Det sägs att finska är världens svåraste språk att lära sig.

17 bilder som visar varför man bara måste älska det finska språket

De här bilderna visar varför. 1. Hur man säger januari i i flera länder – och så Finland.. 2. Det sötaste namnet på en bomb någonsin? 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Den nya rikssvenskan – ljudet av det nya Sverige - lernia.se. Förortssvenska – en språklig resurs - Forte. Artig och motiverad gymnasieelev på prestigeskola i Stockholms innerstad.

Förortssvenska – en språklig resurs - Forte

Beskrivningen låter inte som stereotypen av »ungdom som pratar förortssvenska«. Just det lockar forskaren Rickard Jonsson. Värsta språket - Säsong 2 - Avsnitt 5 av 8. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 1 av 8. Värsta Språket! Språksociologi - undersökning och Elixir. Sugen på att arbeta med språksociologi i en klass men liter osäker på vad du ska göra?

Språksociologi - undersökning och Elixir

Här kommer två tips som utgår från min egen undervisning i svenska 1 på gymnasiet. Knyck delar eller inspireras till egna planeringar. Mina elever fick i år göra en mini-undersökning. De gjorde den individuellt och de fick göra den hemma. Undersökningen handlade om att eleverna skulle analysera sitt eget språk utifrån tre aspekter men också intervjua en vuxen i sin närhet samt gärna ytterligare en person utifrån samma aspekter. Till sin hjälp fick eleverna också ut ett enkelt protokoll. Aktuellt - UR. Sverige var ledande inom rasbiologisk forskning, människor utsattes för tvångssterilisering och alla hade inte rätt att gå i skolan. 1900-talet var ett mörkt århundrade i Sveriges historia och den romska befolkningen drabbades hårt.

Aktuellt - UR

Nu lyfter UR berättelserna som inte hörts förut. Serien ”Romernas historia 1900-tal” har premiär den 9 april i SVT2 och på UR Skola. Att få bo i en lägenhet, med rinnande vatten och en dörr man kan låsa, det var som paradiset på jorden. Charlotta Wastesons bollplank: Ett exempel på adaptionsstudie - Khemiris roman Ett öga rött. Här kommer ett förslag på uppgifter som man skulle kunna jobba med i samband med att man läser Khemiris roman Ett öga rött och/eller ser filmen som är baserad på boken: 1.

Charlotta Wastesons bollplank: Ett exempel på adaptionsstudie - Khemiris roman Ett öga rött

Läsa, skriva (b)loggbok och diskutera en roman Först vill jag att mina elever ska läsa boken Ett öga rött och samtidigt skriva loggbok i form av en bokblogg och särskilt titta på följande saker och skriva upp sidnummer och kommentera det när de hittar något intressant: · Synen på språket· Synen på tankens respektive våldets kraft· Relationen: far – son· Valfritt: det kan vara t ex synen på kärlek, sex, respekt, vänskap eller något annat som eleverna tar fasta på när de läser boken, de bestämmer själva sitt fjärde tema.

Jag vill att de ska lägga märke till hur viktigt det är för Halim att känna respekt för sin far, att känna att fadern är stark, kraftfull, orädd, skicklig debattör och kompetent. 2. Vi sitter tillsammans och studerar boken och jämför med andra berättelser. Genre. Därför förstår män inte kvinnor. Det finns små skillnader i hur kvinnor och män kommunicerar.

Därför förstår män inte kvinnor

Språkforskaren Karin Milles har tidigare studerat hur män och kvinnor talar till varandra på jobbet. Hon har studerat ett antal interna arbetsmöten på olika arbetsplatser i Stockholm. – Eftersom män dominerar så till vida att de tjänar mer och har större inflytande än kvinnor trodde jag också att de skulle dominera samtalen. Men det fanns inga skillnader i hur mycket kvinnor och män pratade. Kvinnor uppmuntrar. Goda grannar « Nordiska språk. Henrik Dorsin imiterar och hittar på dialekter - Parlamentet (TV4)

Intervju med Dogge Doggelito om förortsslang. Isländskan och myten om lånorden. Att isländskan är konservativ och av puristiska skäl inte tar in några lånord är en av de vanligaste missuppfattningarna om språket.

Isländskan och myten om lånorden

I dagens isländska finns precis samma trend som i svenskan - majoriteten av de nya lånord som får fäste i språket kommer från engelskan. Det är visserligen sant att isländskan är mest restriktivt av de nordiska språken när det gäller lånord. Det visar åtminstone undersökningar av dagstidningstexter. Samtidigt är gapet ganska stort mellan det mediespråk som strävar efter korrekthet samt att följa språkvårdens rekommendationer och det vardagliga talspråket. Det märks i synnerhet i intervjuer, där förisländskad engelska som ännu inte har plockats upp i ordböckerna är relativt vanligt i dagstidningarna. De mer eller mindre anpassade lånorden duggar alltså ganska tätt i dagens isländska. "Svenska och isländska är båda nordiska språk. För att importord ska accepteras av språkvården krävs att de anpassas efter isländskan. Jakten på språket: Finska - UR Skola. Jakten på språket: Jiddisch - UR Skola. Jakten på språket: Meänkieli - UR Skola.

Jakten på språket: Romani chib - UR Skola. Jakten på språket: Svenska - UR Skola. Johan Glans talar invandrar svenska. Norska « Nordiska språk. Jämfört med Danmark och Sverige har dialektbruket i Norge en stark ställning.

Norska « Nordiska språk

I filmen berättar Amie om dialektmångfalden och om orsaken till varför det finns två skriftliga varianter av norska, bokmål och nynorska. Uppgifter Innan du ser filmen. SD vill stoppa låneord – Språkrådet kritiskt. Under Sverigedemokraternas Kommun- och landstingsdagar beslutade partiet att anta en motion om begränsning av utländska låneord i svenska språket. Låneord som redan är etablerade i svenskan är okej att fortsätta använda, anser SD, men ”missbruket av anglicismer” bör kontrolleras. – Det finns antagligen tusentals och åter tusentals låneord i svenskan redan. Det är de låneord som kommer in i språket och som redan har svenska motsvarigheter som ska kontrolleras, säger Bo Karlsson, gruppledare för SD i landstinget i Kalmar. – Alltså balett till exempel, eller webb, finns redan. De är motiverade låneord. ”Dåligt självförtroende” Bo Karlsson tycker att de ”omotiverade låneorden” varslar om dåligt, kulturellt självförtroende. – Det visar på att man inte tror på sitt eget språk, en statussänkning.

Sissprakligvariation. Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Ungdomar håller språket levande Det påstås ofta att ungdomar talar mer slarvigt och ovårdat än vuxna, men egentligen har det gjorts ganska få jämförelser. Oftast har ungdomars språk undersökts i avslappnade situationer, som i samtal kompisar emellan. I sådana undersökningar har ett högt taltempo, överlappande tal, dvs. att man talar i munnen på varandra, och otydligt uttal nämnts som utmärkande för ungdomsspråket.

Språklig variation: Identitet och attityd by Jaana Alm on Prezi. Tänk till med Dewide: Språk - UR Skola. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 2 av 8. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 4 av 8. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 6 av 8. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 8 av 8. Värsta språket - Säsong 2 - Avsnitt 5 av 8. Värsta språket - Säsong 2 - Avsnitt 8 av 8.

Värsta språket Manligt och Kvinnligt språk del 1/4. Värsta språket Manligt och Kvinnligt språk del 1/4.