background preloader

Bedömning och betyg

Facebook Twitter

Lyft när Londons lärare tog makten. Elever med funktionsnedsättningar hamnar i kläm. I skolan förekommer det att F-varningar delas ut.

Elever med funktionsnedsättningar hamnar i kläm

Det sker ibland utan att man ifrågasatt varför det inte gått så bra för eleven. – Ska man följa skollagen bör en F-varning följas av extra anpassningar och särskilt stöd med utredning och åtgärdsprogram, säger Wern Palmius, rådgivare. Elevers frågor om betyg. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. Inga ursäkter i Londons skolor. Med vitnande knogar och skrivstil skriver han sitt namn.

Inga ursäkter i Londons skolor

Omar. Han är fyra år. – Nu ska jag skriva ditt! Grundskolan Kingsmead Primarys frukostklubb är i full gång. Vad gör vi med elevernas alla restuppgifter? Jag får frågan gång på gång och de som frågar är engagerade pedagoger som är oroliga för hur deras elever ska orka med att följa den undervisning som är nu samtidigt som de ska ta igen restuppgifter från tidigare arbetsområden.

Vad gör vi med elevernas alla restuppgifter?

Ibland ska elever ta igen hela kurser samtidigt som de ska ta sig igenom den kurs som pågår nu. Det finns förstås olika anledningar till att eleven har hamnat i resthögsituationen men en gemensam nämnare är omotivation eller brist på ork. Mötas. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på nya filmer och videoklipp inom formativ bedömning. Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång. Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna.

En efter en visar internationella undersökningar att svenska elever presterar avsevärt sämre i dag än under mitten av 1990-talet och tidigt 2000-tal.

Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna

Den negativa utvecklingen i skolan torde delvis kunna förklaras av att dagens undervisning inte är anpassad efter hur elever tillgodogör sig nya kunskaper. Modern hjärnforskning visar att nötning, flit och träning, är de studietekniker som får elever att tillägna sig bestående kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Sålunda skriver professorn vid Karolinska Institutet Martin Ingvar i boken Hjärnkoll på skolan, att ”repetition är den breda vägen till kunskaper”. Dags att undervisa begripligt. Bild: Jens Magnusson.Uppdelningen i extra anpassningar och särskilt stöd är inte bara en fråga om nya formuleringar, anser Wern Palmius och Lennart Rådbrink, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Dags att undervisa begripligt

Anpassning. Skolan måste utgå från den enskilda elevens förutsättningar när en eventuell anpassning av de nationella proven planeras.

Anpassning

Därför kan Skolverket inte ange exakt vad läraren kan och inte kan göra. I lärarinformationen finns mer konkreta anvisningar om hur läraren kan tänka kring anpassning. Elever med funktionsnedsättning. Orka plugga, studieteknik. Upload Malin Frykman.

Orka plugga, studieteknik

Skolans arbete med stödinsatser - huvudmannens ansvar. Skolverket nyanlända. Embedding Formative Assessment. Introduction to Embedding Formative Assessment Embedding formative assessment is a two-year professional development pack for schools and colleges that contains all the materials needed for a professional development day together with a complete set of materials for running eighteen monthly follow-up workshops.

Embedding Formative Assessment

Changing teacher practice is complex and these training materials are designed to help you address this challenge. In preparing this pack our aim was to share with you what is known about the nature of expertise in teaching and why changing practice is so hard. This is why it is necessary to create a supportive environment for teachers to develop together. As well as providing lots of techniques for implementing formative assessment, this pack probes deeply into the issues surrounding teacher learning communities (TLCs) and includes films of classroom practice, as well as interviews with students and teachers. Content of Embedding Formative Assessment. Austin's Butterfly: Building Excellence in Student Work - Models, Critique, and Descriptive Feedback. Bedömning för lärande. Tydliggöra mål och kunskapskrav - introduktion. ”Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig.

Tydliggöra mål och kunskapskrav - introduktion

Man vet ändå inte när man kommer fram.” Nalle Puh Mål och kunskapskrav fyller en mycket viktig funktion som utgångspunkt för lärandet. The Classroom Experiment (Ep.1) Lärare i Svedala berättar om sin BFL-resa. Om den rävsax vi sitter i och om en som har förstått. Hård dom över svensk skola. Den där blicken, leendet. Från läraren eller föräldern. Blicken som säger: Fantastiskt, du klarade det! Det är då motivationen kickar i gång, viljan att återuppleva framgångskänslan, att klara något nytt. Martin Ingvar, hjärnforskare med inriktning mot inlärning och professor vid Karolinska Institutet, har tillsammans med vetenskapsjournalisten Gunilla Eldh skrivit boken Hjärnkoll på skolan. Funderingar inför en ny termin. Youtube. Därför tror skolforskare inte längre på disciplin. Det senaste året har allt fler börjat ifrågasätta idéerna om hårdare krav och tidigare betyg i skolan.

Nyanlända elever och betyg. Många lärare i grundskolan upplever att det är problematiskt att sätta betyg när en elev som är nyanländ till Sverige t.ex. börjar skolan sent på terminen. En del lärare tycker det känns orättvist att ge nyanlända elever ett F i betyg och väljer hellre att sätta ett streck när det finns ett litet underlag eller inget alls för att bedöma elevens kunskaper. Elever med funktionsnedsättning. Syftet med bestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte haft någon möjlighet att nå ett visst betyg.

Det är alltså inte meningen att en elev med bristfälliga kunskaper i allmänhet i ett visst ämne ska kunna få ett godkänt betyg. Bestämmelsen är till för de elever som har en funktionsnedsättning, av inte tillfällig natur, som direkt hindrar eleven från att nå enstaka delar av kunskapskraven. Svårigheter att nå enstaka delar av kunskapskraven som orsakas av till exempel sociala omständigheter, familjeförhållanden, religionsutövning eller av att eleven kommer från ett annat land omfattas inte av undantagsbestämmelsen. Omöjligt att nå enstaka delar av kunskapskravet För en elev med funktionsnedsättning kan det vara omöjligt att nå delar av kunskapskraven. Läraren har att direkt tolka bestämmelsen i förhållande till de ämnesspecifika kunskapskraven. Summativt blir formativt. Läxhjälp och undervisning online. Så kan du arbeta med formativ bedömning.

Provfri undervisning - Hur du involverar eleverna i bedömningsarbetet. Lärmoduler för kollegialt lärande. Betyg - Så funkar det!