background preloader

Programmering

Facebook Twitter

Scratch Fördjupning – Vi bygger ett matematikspel. I denna fördjupningskurs i Scratch kommer vi att skapa ett enkelt matematikspel, där vi i spelet tränar addition och huvudräkning, presenterat av vår sprajt Abby.

Scratch Fördjupning – Vi bygger ett matematikspel

Vi kommer skapa ett antal variabler, där vi slumpar fram tal som vi adderar. Koda i skolan – Nytt läromedel ska få lärare att bli digitala – Kodcentrum. Nyhet 2018 implementeras regeringens beslut att införa programmering och digitalt skapande i läroplanen för grundskolan.

Koda i skolan – Nytt läromedel ska få lärare att bli digitala – Kodcentrum

Beslutet kommer att påverka tusentals lärare. Därför lanseras nu Koda i skolan, ett nytt läromedel som ska göra det enkelt för lärare att komma igång med programmering. Koda i skolan har tagits fram av den ideella föreningen Kodcentrum och edtechbolaget EdQu. ScratchJr - Grunder. Blue bot handledning. Forskning och erfarenheter kring programmering i skolan – Omvärldsbloggen. Susanne Kjällander, Anna Åkerfeldt och Petra Petersen är lärare och forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.

Forskning och erfarenheter kring programmering i skolan – Omvärldsbloggen

De tog nyligen fram en översikt om forskning och erfarenheter kring programmering i förskolan och grundskolan på uppdrag av Skolverket. Tyngdpunkten ligger på Sverige, men rapporten innehåller även internationella utblickar och perspektiv. I det här inlägget bygger jag vidare på några av de viktigaste resonemangen. Rapporten konstaterar att programmering i skolans undervisning, sett ur ett internationellt perspektiv, inte enbart handlar om att eleverna ska lära sig att koda. Att utveckla datalogiskt tänkande (computational thinking) anses i regel vara minst lika viktigt. Uttrycket datalogiskt tänkande kommer från Seymour Papert och det fick stort internationellt genomslag på 1980-talet. Bee-Bot.

BeeBots - Samarbetsövning Intro - Kunskapshubben. Programmering med Josef del 1 - Kunskapshubben. Beebot | programmering med Josef del 1 18 maj, 2015 11:13 I denna första programmeringslektion på elevens val med åk 4 började Josef med Beebots. 

programmering med Josef del 1 - Kunskapshubben

Kategori: Problemlösning, Programmering Taggar: beebot, kod, koda, programmering, robot Liknande filmer BeeBots – Samarbetsövning Intro En Bee-Bot Story. En Bee-Bot Story - Kunskapshubben. Digitalkunskap på schemat: Programmering ett sätt att tänka. Programmering handlar mycket om samarbete.

Digitalkunskap på schemat: Programmering ett sätt att tänka

Det tycker Karin Nygårds, som till vardags är mellanstadielärare, när vi träffar henne i en inspelningsstudio i tv-huset på Gärdet i Stockholm. Hon har lånats in för att vara programledare för en serie program som man hoppas ska inspirera barn och få dem att vilja lära sig mer om programmering. Meningen är också att programmen ska kunna användas av lärare i klassrummen. I studion finns även tre tioåringar som ska ställas inför några utmaningar.

Våga testa programmera med barnen – UR:s nya tv-serie visar vägen - UR - Sveriges Utbildningsradio AB. Idag är förståelse för hur den digitala världen är uppbyggd i allt högre grad en viktig förutsättning för att delta i samhället.

Våga testa programmera med barnen – UR:s nya tv-serie visar vägen - UR - Sveriges Utbildningsradio AB

I UR:s nya serie Programmera mera får 9-åringar olika utmaningar som ger övning i tankesättet bakom programmering. Det kan till exempel handla om att programmera en robot, hitta buggen i koden och att känna igen mönster. Premiär 13 oktober kl. 19.25 i Barnkanalen. Kodknäck – Datalogiskt tänkande och programmering på Årstaskolan.

Anybody can learn. Datalogiskt Tänkande. Datalogiskt tänkande och digitalt skapande. Den digitala samhällsutvecklingen ställer nya och delvis annorlunda krav på skolans undervisning och vad eleverna behöver lära sig.

Datalogiskt tänkande och digitalt skapande

När teknikutvecklingen går allt snabbare, är det nödvändigt att kunna tänka kreativt, samarbeta och lösa problem tillsammans med andra och att kunna dra nytta av de digitala möjligheter som öppnar sig. Detta gäller både på arbetsmarknaden och i vardagen. Att föra in makerkulturen i skolan är ett sätt att hantera detta. Ett makerspace kan fungera som ett laboratorium för lärande, där lärare och elever tillsammans provar sig fram och hjälps åt att hitta konstruktiva svar på komplexa frågeställningar.

Här har det datalogiska tänkandet (computational thinking) en given plats. SETT 2015 PROGRAMMERING. Efter barnhack kommer lärarhack. .SE är sedan länge engagerade i arbetet med att stärka barn och ungdomars kunskaper och förståelse för hur digitala verktyg är uppbyggda.

Efter barnhack kommer lärarhack

Nu vill vi även hjälpa de vuxna i klassrummet att förstå hur man kan arbeta digitalt. Om bloggaren Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, .SE Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen.

Etiketter: barnhack, IKT, it i skolan, itmamman, Lärarhack, Måns Jonasson Foto: Talking about the web av Webbstjärnan .SE (CC BY-NC-SA 2.0) Sedan årsskiftet har vi inom ramen för satsningen Barnhack valt att fortsätta att arrangera regelbundna barnhack för barn, med .SE:s Måns Jonasson som workshopsledare. Ulrika Elisson - Scratch - Att koda med elever i åk 1-3. Scratchkort.pdf. Programmering. Scratch-programmering på svenska. Är du digitalsmartare än en femteklassare? IKT i skolan, del 9: Att koda (programmera) i skola. I flera länder har man just nu diskussioner om man ska införa detta som ett skolämne.

IKT i skolan, del 9: Att koda (programmera) i skola

Att koda har nära anknytning till både språk och matematik. Språk har en logisk uppbyggnad (viss mer och andra har fler undantag från logiken) och lär man sig uppbyggnaden och de regler som styr den så är det lättare att lära sig andra språk (det är en delförklaring till att det blir lättare och lättare att lära sig andra språk ju fler du kan från tidigare). Kopplingen med matematik handlar både om logik och problemlösning. Att koda är mycket problemlösning och då skaffar men sig strategier för detta. Dessa strategier är användbara även i andra situationer. Då jag inte jobbar som lärare längre har jag inte testa nedanstående tips i klassrumssituation, men jag skulle testa dem om jag började jobba som lärare igen. Appar Hakitzu Elite – en app som kombinerar programmering och dataspel. Cargo Bot En gratisapp som går ut på att du ska programmera en robot som utför arbete åt dig.

Roboten Bee bot lär barn om programmering - Vårt Göteborg. Foto: Ann-Charlotte Keiller It-satsning i Centrum.

Roboten Bee bot lär barn om programmering - Vårt Göteborg

På Levgrensvägens förskola har barnen programmerat en robot och Centrums fritidspedagoger har under hösten utbildats i programmeringsspråket Scratch. Stadsdelen är bland de första i Göteborgs Stad att satsa på programmering inom förskola och fritidsverksamhet. – Barnen och eleverna får möjlighet att utvecklas som producenter och inte bara som konsumenter, säger Ingela Dahlgren. Programmering med förskolebarn på Västra Allé - AcadeMedia. När man pratar om programmering är det många som tänker på datorer, ettor och nollor. Men på Västra Allé i Helsingborg, som ingår i Pysslingen Skolor, har pedagogerna tagit nya grepp för att introducera programmering för barnen redan i förskolan. – Först diskuterade vi vad kommandon är och hur vi kan använda oss av dessa i vardagen.

Vi började med en enkel metod där vi använde Skype. En pedagog fick ögonbindel och ställde sig i ett annat rum och barnens uppgift var att med hjälp av olika kommandon få pedagogen att hitta tillbaka till barnen. De förstod snabbt hur viktigt det är att man är tydlig i sina kommandon, sväng höger, gå rakt, backa, berättar Sara Persson, som är förskollärare på förskolan. – Visserligen tyckte de att det var kul att ge fel kommandon så att pedagogen gick in i en dörr eller snubblade över en stol också, men de förstod att makten över pedagogens rörelser låg hos dem.

Programmering är ett ämne som diskuteras allt mer.