background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Dialekter

Mallar och instruktioner. Kp 1 2014 for webben. Samiska traditioner – ett skört kulturarv med mångtusenåriga rötter. Redan för 10 000 år sedan bodde det människor i Norrlands inland.

Samiska traditioner – ett skört kulturarv med mångtusenåriga rötter

Kanske var dessa samernas förfäder, som sen urminnes tider levt i det område, som består av Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, Norges kust och inland och delar av Sverige från Idre och norrut. Området kallas Sápmi. I Sverige bor det cirka 20 000 samer. Det finns ingen definition på vem som är same. I sametingslagen sägs att man är same om man själv anser sig vara same och har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller har föräldrar, far- eller morföräldrar, som har pratat samiska i hemmet.

Många samer i Sverige bor fortfarande kvar i Sápmi, men många lever på andra håll och har andra yrken än renskötare. Samiska byggnader och bostäder utformades på olika sätt alltefter användning och tillgång på byggnadsmaterial, geografiskt läge och kulturella traditioner. Kåtorna byggdes antingen som flyttbara som tältkåtan eller stationär som till exempel torvkåtan. Seved Johansson. Fop Alers zweeds blog: Ann-Helén Laestadius. Kapitel 9 Flera dagar har gått utan att kusinerna har pratat med varandra.

Fop Alers zweeds blog: Ann-Helén Laestadius

Några släktingar försöker medla mellan dem. Kanske hade Kristin gått för hårt fram... Kan de bli sams igen? Kristin drar ett djupt andetag och knackar på Agnes dörr. “Jag tycker att det är otrevligt att vi är osams” Sen kommer flickorna överens att förlåta varandra och bli vänner igen. På kvällen, på en grillfest, träffar kusinerna de andra samiska kompisar igen.

Henrik och Agnes sitter bredvid varandra vid elden och grillar falukorv tillsammans. Kapitel 10 Mormor fyller 65 år och byns invånare håller på att förbereda hennes födelsedagskalas. Sv 9B -          Engelska 8d. Språkhistoria v. 13- 19 Skriva olika texter v. 6- 12 Hungerspelen litteraturläsning v. 6-18 Hungerspelen film v. 3-5 Faktauppsats Sms från Soppero - redovisningar v. 47 Planering V.47 Redovisningar av Sms från Soppero löper parallellt med "nygamla" arbetsområdet "Faktauppsats och källkritik".

Sv 9B -          Engelska 8d

Prao v. 46. Sv 9C -          Engelska 8d. Språkhistoria v. 13 - 19 Skriva olika texter v. 6- 12 Hungerspelen litteraturläsning v. 6-18 Hungerspelen film v. 3-5.

Sv 9C -          Engelska 8d

Litteraturhistoria. LitteraturhistoriaLitteraturhistoria är ett stort ämne.

Litteraturhistoria

Därför har vi delat upp det på tre kapitel. Om du vill läsa allt i ett svep tar du kapitlen i nummerordning. Om du däremot bara vill friska upp minnet på någon speciell detalj, finns det en kort beskrivning nedan vad de olika kapitlen innehåller. Litteraturhistoria del 1 Det första kapitlet sträcker sig från forntid fram till upplysningstiden. Här finns alltså bland annat Homeros, Dante, Shakespeare och Voltaire.Litteraturhistoria del 2 Från romantiken till 1800-talets slut. Klassiker till hela klassen. Klassiker är fantastiska, spännande, dramatiska, romantiska berättelser som alla borde få tillgång till.

Klassiker till hela klassen

Att känna till vissa författare och romaner tillhör allmänbildningen och saknar man den kunskapen är det lätt att känna sig utanför i diskussioner kring böcker, filmer, teater med mera. I många klasser finns elever som har det lite svårare med läsningen, och lättlästa klassiker kan vara en inkörsport till läsning för dem. Det kan vara elever som är ovana vid läsning, som har invandrarbakgrund, en funktionsnedsättning eller helt enkelt är ointresserade av läsning.

Lättlästa klassiker ger en unik möjlighet att diskutera samma berättelse med hela gruppen, både med vana och ovana läsare. Klassikerna är inte det bara i kraft av berättelsen, det är också formen och språket som gjort dem älskade och lästa. Vi hoppas att du och dina elever ska ha stor nytta och nöje av de lättlästa klassikerna. Högläsning med uppgifter Läsförståelsefrågor. Kampanj stödpaket undervisa om romer. M32 gy 06A 06 utredande. Utredande text. För att din framställning ska bli klar och överskådlig krävs en genomtänkt disposition, där de olika delarna har en logisk ordning och knyts samman av en tydlig röd tråd. 1.

Utredande text

Inledningen bör vara kort och koncentrerad och ska fungera som en introduktion till ämnet. Den kan se ut på olika sätt: en historisk tillbakablick några påståenden som du sedan granskar i din avhandling en eller ett par frågor till läsaren ett citat från en artikel etc. 2. Avhandlingen är den del av texten där du redogör för ditt ämne eller din frågeställning.

Noveller/ Micronoveller

Språkhistoria- Nordiska språk. Den oemotståndlige vite mannen - läsförståelse. Svenska med Nina: september 2013. Mallar och instruktioner. Svenska klassiker som e-bok och epub. Årskurs 8 - Katarinas svenska. Checklista för när du skriver. Studieteknik/läsförståelse/ instruktion år 7. Det osynliga barnet. Tove Jansson läser ur Granen. Hemulen väcker Muminfamiljen mitt i deras vintersömn.

Tove Jansson läser ur Granen

I den främmande vintervärlden lurar den hemska julen. Hör Tove Jansson läsa sin berättelse Granen. "Mamma vakna, någonting hemskt har hänt. De kallar det jul. " Med dessa ord väcker Mumintrollet sin mamma. När de sömniga trollen kravlar sig ut är mumindalen täckt av våt bomull, som Mumintrollet vet att kallas snö. Och så får de så underliga råd av Gafsor och Hemuler. Dessutom måste man göra massor av mat åt julen. När Muminfamiljen sitter i ängslig väntan på julen kommer det lilla Knyttet och önskar dem Glad jul. Via länkarna nedan kan ni höra Tove Jansson kåsera om julen och se och höra flera berättelser om Mumintrollen. Granen ingår i samlingen Det osynliga barnet (1962). Moomin Characters och Svenska Yle har gjort ett avtal så att vi kan publicera uppläsningar av Tove Jansson i sin helhet.

Deckare - Svenskarummet.