background preloader

Skriva

Facebook Twitter

:Skrivregler. Svenskspråkiga Wikipedia följer etablerade svenska skrivregler, det vill säga konventioner för sådant som stavning, grammatik, versalisering, avstavning, särskrivning, förkortningar och skiljetecken.

:Skrivregler

Skrivreglerna bör följas om det inte finns goda skäl att göra annorlunda. I de fall då konventioner saknas måste skribenten lita på sitt eget omdöme och välja det skrivsätt som passar bäst i sammanhanget. Vid tvister gäller det som vanligt att diskutera och anföra goda argument. Om att utveckla elevers språk och skrivande i kursen Svenska 2 – så här gör jag! Hej på er!

Om att utveckla elevers språk och skrivande i kursen Svenska 2 – så här gör jag!

Utmaningar i klassrummet. Låt grammatiken göra texten lättläst – Språkkonsulterna. Språkbrevet nr 3, mars 2017 Myndigheten för tillgängliga medier uppskattar att ungefär tretton procent av Sveriges vuxna befolkning har behov av lättlästa texter.

Låt grammatiken göra texten lättläst – Språkkonsulterna

Vi på Språkkonsulterna märker att intresset för lättlästa texter ökar för varje år som går. När vi skriver lättläst anpassar vi språket efter mottagarens behov. Ibland är det svårt, eftersom olika grupper som behöver lättläst information har olika problem och behöver olika hjälp. Några saker hjälper dock i stort sett alla att enklare ta sig igenom texterna. För pratig? 10 saker som du kan stryka i din text – Språkkonsulterna.

Har du en tendens att bli pratig och mångordig när du skriver?

För pratig? 10 saker som du kan stryka i din text – Språkkonsulterna

Många skribenter tycker att det är svårt att skriva kort, och texterna sväller ut och blir onödigt långa. Här får du 10 tips på åtgärder för att korta ner och styra upp. Och när du gjort det blir dina texter mer stringenta och din argumentation blir mer övertygande. 1. Kontamination (grammatik) Kontamination är en grammatisk term för sammanblandning av synonyma eller besläktade uttryck.

Kontamination (grammatik)

Exempelvis: ”Han håller fanan brinnande”, en blandning av uttrycken ”håller fanan högt” och ”håller facklan brinnande”. I meningen ”Avståndet mellan Göteborg till Stockholm”, har uttrycken ”Från Göteborg till Stockholm” och ”Avståndet mellan Göteborg och Stockholm” lett till en kontaminering av det uttalade. Om att utveckla elevers språk och skrivande i kursen Svenska 2 – så här gör jag! Citatskolan del 1: Citaträtt. Stor eller liten bokstav efter kolon? Ska det vara stor eller liten bokstav efter kolon?

Stor eller liten bokstav efter kolon?

Det är en fråga som jag har fått från en av språkbrevets läsare. Svaret är att det beror på sammanhanget. Stor bokstav efter kolon. What is what could be. Anteckna för hand bättre än använda dator. Block och penna är vassare anteckningsverktyg än datorn.

Anteckna för hand bättre än använda dator

Åtminstone när det gäller att en vecka senare minnas sammanhang och förklaringsmodeller. Det visar en amerikansk forskarstudie publicerad i tidskriften Psychological Science. En bärbar dator är ett populärt verktyg för att föra anteckningar. Men det finns enligt de amerikanska forskarna mycket som talar för att det är betydligt effektivare att anteckna för hand. Språkbruk. De mekanismer som används för att ange samband mellan satser och meningar i en text brukar kallas för textbindning.

Språkbruk

Ofta talar man om tre grundläggande slag av textbindning, nämligen referensbindning, konnektivbindning och tematisk bindning. Start - Jag skriver i dina ord. Kielijelppi: Disposition. Disposition betyder plan(läggning).

Kielijelppi: Disposition

För pratig? 10 saker som du kan stryka i din text. Har du en tendens att bli pratig och mångordig när du skriver?

För pratig? 10 saker som du kan stryka i din text

Många skribenter tycker att det är svårt att skriva kort, och texterna sväller ut och blir onödigt långa. Här får du 10 tips på åtgärder för att korta ner och styra upp. Och när du gjort det blir dina texter mer stringenta och din argumentation blir mer övertygande. 1. Svepande attribut. 2. 3. Om oss. Vilka är vi? Den är bloggen är tänkt att levandegöra vårt skolarbete i svenska med vår lärare Annika Sjödahl.

Formalia

Referenssystem. Lyrik. Genre & texttyp. Journalistik. Litteraturanalys. Utredande text. Att utveckla sitt skrivande. Att gestalta, skriva målande och använda bildspråk Här i flikarna finner du stöd för skrivandet som bildspråk (förklaring på engelska än så länge svenska kommer), gestaltning och att skriva målande. Om du tänker på följande tips kommer du utveckla ditt skrivande från en enkel nivå till utvecklat. Formella saker som stycken, punkt, stor bokstav, rubrik och att man håller sig till texttypen är viktigt. Stavfel får du ha på enkel nivå men på högre nivå endast på svårare ord och inte de vanligaste. Handskriften - en utdöende konst. Sedan 1985 är skrivstil frivilligt i svenska skolor och de lärare som prioriterar ämnet är lätt räknade. Handskriften är under attack efter femtusen år som central kulturbärare.

God och standardiserad skrift var målet när Skol­överstyrelsestilen skapades 1975. Bort skulle alla svåra snirklar.Stilen nöttes in i skrivböcker med stödlinjer. Handskriftens förespråkare menar att något väsentligt går förlorat när vi tappar den taktila känslan av att forma orden på papper. Jenny på Wendes: Mallar och instruktioner.

Utvecklande feedback inom rimlig tid. Strukturen leder eleven framåt. För över 25 år sedan tog professor Lucy Calkins och hennes forskarkollegor sig an uppgiften att förbättra läs- och skrivkunskaperna hos skolbarn i New York. I dag strömmar tusentals lärare till Columbia University för att ta del av de framgångsrika läs- och skrivstrategierna. En av dem som tidigt imponerades av Teachers College Reading and Writing Project är Catharina Tjernberg, doktor i specialpedagogik som forskar om framgångsrik läs- och skrivundervisning.

I tre år har hon följt lågstadielärare som arbetar med processinriktad skrivundervisning i svenska klassrum. – Förhållningssättet går hand i hand med vår svenska läroplan, den formativa bedömning vi arbetar efter och det arbete som Skolverket initierar i Läslyftet. Arbetssättet bygger på att eleven successivt utvecklas till en självständig skribent. De läser, skriver och samtalar om texterna tillsammans med lärare och klasskamrater. Undervisningen följer en tydlig struktur. Lektionerna har tre faser.