background preloader

This awesome periodic table tells you how to actually use all those elements

This awesome periodic table tells you how to actually use all those elements
Thanks to high school, we’ve all got a pretty good idea about what’s on the periodic table. But whether you’re looking at something common like calcium, iron, and carbon, or something more obscure like krypton and antimony, how well do you know their functions? Could you name just one practical application for vanadium or ruthenium? Lucky for us, Keith Enevoldsen from elements.wlonk.com has come up with this awesome periodic table that gives you at least one example for every single element (except for those weird superheavy elements that don’t actually exist in nature). There’s thulium for laser eye surgery, cerium for lighter flints, and krypton for flashlights. You’ve got strontium for fireworks, and xenon for high-intensity lamps inside lighthouses. Oh and that very patriotic element, americium? First unveiled in 1945 during the Manhattan Project, americium is produced by bombarding plutonium with neutrons in a nuclear reactor. Keith Enevoldsen Check it out:

http://www.sciencealert.com/this-awesome-periodic-table-tells-you-how-to-actually-use-all-those-elements

Related:  msbb86Kemi

This awesome periodic table shows the origins of every atom in your body Here’s something to think about: the average adult human is made up of 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (7 octillion) atoms, and most of them are hydrogen - the most common element in the Universe, produced by the Big Bang 13.8 billion years ago. The rest of those atoms were forged by ancient stars merging and exploding billions of years after the formation of the Universe, and a tiny amount can be attributed to cosmic rays - high-energy radiation that mostly originates from somewhere outside the Solar System. As astronomer Carl Sagan once said in an episode of Cosmos, "The nitrogen in our DNA, the calcium in our teeth, the iron in our blood, the carbon in our apple pies were made in the interiors of collapsing stars. We are made of starstuff."

Lärarnas knep avslöjade smutsen 1 av 2 | Foto: Privat Ostarna två veckor efter experimentet där det går att se en tydlig skillnad. Marica Persson och Jennie Hagströms elever var slarviga med att tvätta händerna. Därför bestämde sig de två lärarna för att utföra ett experiment med eleverna, skriver Expressen. – Det fungerade, säger Marica Persson. Marica Persson, som jobbar som lärare på Rots skola i Älvdalen, hade problem med att få eleverna i årskurs tre att tvätta händerna när de skulle äta skollunch.

Hur du gör jättesåpbubblor - klokagubben.se Några grundläggande tips och recept. Använd gärna mjukt vatten som t.ex. regnvatten. Det går att göra såpbubblor med bara diskmedel och vatten. Diskmedel gör att ytspänningen minskar och socker och glycerol gör att vattnet blir segare. Man kan också experimentera med att tillsätta en gnutta klister till blandningen som t.ex. tapetklister. Make a Recycled Lava Lamp with Your Kids Last time I went on a household cleaning spree, I decided to clean out our family medicine cabinets. I found a lot of items left behind from previous house guests, items that my family doesn't use - but I didn't want to toss them in the trash. I started considering creative ways that I could use them.

Science Experiment: Liquid Rainbow in a Jar By Jessica Vician Photography by Jennifer Shaffer Photography Children love science, whether they know it or not. Edible Slime or Gak (Chemical and Borax Free!) One of the things I love to do with this blog is to use my science background (I have an M. Ed in science education and used to be a middle and high school science teacher) to create new play recipes that are safe - and if possible, that are edible (I love the idea of creating sensory play that is great for all ages so that babies and toddlers can join their siblings in play without having to miss out on the fun). So far I've developed a Safe/Edible Glow Water, and Edible Mini Water Beads (with no choking hazard!), and an Edible Pretend (Melting!) Ice Cream Dough. We love to play with slime and gak around here and one of my toughest recipes to develop was this one - a totally edible and chemical/borax free slime.

She Begins To Pour Milk In A Bag. Seconds Later? The Best Treat Ever She Begins To Pour Milk In A Bag. Seconds Later? The... She Begins To Pour Milk In A Bag. Seconds Later? 6th Grade Science Projects for the Classroom or Science Fair Kids of every age love hands-on science! Teachers do, too, because the learning is a lot more meaningful when students see concepts in action. This roundup of sixth grade science experiments and activities has a little something for everyone–from biology and ecology to physics and chemistry. Bring on the science! 1. Kemikalieförteckning - förslag på lista - KRC Under Arbetsmiljöverkets (AV) kampanj ”För friskare arbetsplatser” i oktober 2018 inspekterades kemiinstitutionerna på omkring 400 skolor. 8 av 10 av de inspekterade arbetsplatserna visar brister i kemikaliehanteringen.Det som inspekterades var skolornas förmåga att: 1) upprätta en förteckning över kemiska riskkällor, 2) genomföra riskbedömningar, 3) informera arbetstagarna. KRC har tagit fram ett förslag på förteckning över omkring 300 kemikalier som innehåller de kolumner som är obligatoriska enligt AV:s föreskrifter. Excellistan finns att ladda ner

Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman- IKEM Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan. Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Kemilektionerna för grundskolan togs fram med anledning av att det år 2011 var Kemins år och är inspirerade av de teman som användes under kemiåret, teman som ville göra det tydligt att kemin finns överallt och att det inom de mest skilda samhällsfunktioner behövs kemisk kunskap.

Kemi nästa: Plast Plast är ett av vår tids vanligaste material - man kan till och med säga att vi lever i plaståldern. Men vad är egentligen plast? Vi får se hur en pantad PET-flaska återvinns och blir till en ny flaska. I experimentet får vi se vad som händer om man häller kokande vatten över en PET-flaska. Michael Mengesha undrar och NO-pedagogen Hans Persson svarar. Här kan du skapa egna klipp ur programmet

Animated Science - Molekyler: Syre Animerad kortfilm. Syre finns överallt. I luften och i kombinationer med en mängd andra ämnen. Två syreatomer i en syremolekyl funderar över tillvaron. Kemikalendern Kalendern består av tolv inspirationsfilmer med tolv tolv tillhörande laborationsfilmer. Samtliga knyter an till LGR 11. Filmerna är cirka 5 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon.

Lär om vatten - lektioner och tävling - Svenskt Vatten Som stöd till undervisningen om vatten erbjuder Mitt Vatten - Sveriges kommuner för rent vatten, ett roligt och inspirerande utbildningsmaterial, som består av faktakunskap, frågequiz, experiment. Inför Världsvattendagen 22 mars* 2015 kan klassen även vara med och tävla i Kretsloppstävlingen. Visste du att vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack och som vikingarna seglade i?

Related: