background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Sagosidan – Ett sagobibliotek med klassiska sagor. Sagor i fulltext. Läs som. Att skriva sig till läsning. Avsnitt 1 - Berätta mera. Att leka med språket. Lyssna på svenska böcker _ Lär dig svenska / Tågmysteriet. ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter. Cirkelmodellen, att arbeta tillsammans för att gemensamt lära och sedan få prova mer självständigt är utvecklande för alla, både de elever kom kommit långt och de som behöver stöd i sitt skrivande.

ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter

Digitaliseringen av skrivandet påverkar textproduktionen och elevernas texter. Ipaden underlättar skrivandet rent fysiskt men det leder också till att antalet texter som eleverna producerar och är stolta över ökar i jämförelse med elever som i sin läs- och skrivutveckling endast använder penna som skrivverktyg. Texterna blir inte bara fler de blir längre, mer innehållsrika och till viss del mer korrekta.

Digitalt stöd- ett inkluderande arbetssätt. ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter. Bingo med enkla meningar. Tove Jansson läser ur Det osynliga barnet. Tove Janssons Det osynliga barnet är en novellsamling från 1962, som pekar framåt mot Tove Janssons mer allvarliga muminböcker och vuxenböcker.

Tove Jansson läser ur Det osynliga barnet

I den tar Tove Jansson fram många olika fantasifigurer och behandlar negativa känslor som avund, förlust, sorg och ensamhet. Det osynliga barnet kom ut 1962. Novellsamlingen pekar framåt mot Tove Janssons vuxenböcker. Den innehåller nio berättelser, varav Tove Jansson läser åtta här. Granen – har jag alltid läst för mina julelever – oavsett årskurs. Skrivundervisning – mångfald av hur. Jag har fler skrivundervisningar: Modellat skrivande – alltså det skrivande läraren gör för att åskådliggöra hur, vad och varför.

Skrivundervisning – mångfald av hur

Strategier och tänkande. Hur gör man då man skriver? Gruppens skrivande – gemenskapen i skrivandet. AOUÅ EIYÄÖ. Grundskoleutbildningens digitalisering. Vi har olika kurser och utbildningar för dig som vill utveckla din digitala kompetens.

Grundskoleutbildningens digitalisering

Lärportalens moduler består av undervisningsfilmer och intervjuer som kan användas tillsammans med kollegor för att utveckla undervisningen. Kritisk användning av nätet är en modul som riktar sig till lärare och bibliotekarier i grundskolan och gymnasieskolan. Kritisk användning av nätet Leda och lära i tekniktäta klassrum är en modul som riktar sig till lärare i grundskolan och gymnasieskolan. Fem undervisningar i läsförståelse. Läsundervisning är inte en enda undervisning.

Fem undervisningar i läsförståelse

Det är en alltid undervisning. Om eleverna ska förstå text, varhelst den finns, i boken eller i datorn, så måste man förstå, kunna läsa mellan raderna och analysera och grubbla på den. Man behöver tänka, sätta egna ord på det man läst, och man måste förstå. Om inte varje enskilt ord men hela sammanhanget. Skrivtips för barn och unga. 1.

Skrivtips för barn och unga

Lyssna på musik När man lyssnar på musik så sätts alla delar i hjärnan igång och fantasin får fart. Därför kan det vara bra att ha musik i bakgrunden när man skriver. Men det är inte säkert att all musik hjälper. Picture Perfect Narrative Writing. Our new reading series at school uses a lot of photo cards.

Picture Perfect Narrative Writing

We use them to introduce our new vocabulary words and to retell our stories. The students absolutely love looking at real pictures. After learning about a fabulous site where you can purchase photographs to use, I knew that I wanted to come up with a writing unit where students could tell and write about real pictures. Gestalta exempel. Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor.

Feta öppna frågor

De har inga rätt eller fel. På begäran – en läsa-skriva-lyssna-tala-dikt. Först kommer alla orden ut ur munnen!

På begäran – en läsa-skriva-lyssna-tala-dikt

Sen kommer de in i öronen. Sen kommer de ut ur munnen med fart. Motorcrosskörarfart! Eller kanske kommer orden först in i öronen. Sedan kommer de ut ur munnen. Lektion: Skriv goda kanelbullesagor! Mumsa också på orden! Lektionstips – Att måla över meningarna och orden. Rolig HJÄLP till skrivlektion. 1) Ta ett ord Skriv ordet på tavlan. 2) Låt eleverna sätta in ordet i en mening.

Rolig HJÄLP till skrivlektion

Det är muntlig skrivning (ett begrepp jag myntat i Kiwimetoden 2006). Muntlig skrivning kan vi ägna oss mycket mer till. Eleverna lär sig att lyssna och få idéer och utveckla egna meningar. . – Han kunde inte hjälpa henne. I mitt klassrum: Språkutvecklande arbetssätt & digitala verktyg – Hülya. Digitala verktyg går att kombinera med språkutvecklande arbetssätt och öppnar upp för en sociokulturell miljö med aktiva elever med lärande i fokus. Att arbeta med samma sak på olika sätt, att repetera och utgå från talspråket (och kroppsspråket) som en bro in till skriftspråket med uppgifter från elevernas upplevelser skapar sammanhang för språkligt lärande. Digitala verktyg är inte en ”happening” i klassrummet- utan det är verktyg som används av lärare och elever, som stöd, för att förbereda övningar, frågesport, översättningsverktyg, bilder, talsyntes mm. Digitala verktyg är något som vi använder oss dagligen i lärandet ibland blir det ett verktyg i lärarens förberedelser och ibland i elevens lärande.

Att använda digitala verktyg med utgångspunkt i språkutvecklande arbetssätt är just vad det här inlägget handlar om. Nedan följer exempel på arbetssätt för en grupp elever som går sina första åtta veckor i årskurs 4-6 på Välkomsten. Utflykt. Lektionsförslag: Kittla hjärnan med en rolig ingång i boken! Hjärnan ska alltid kittlas tänker jag. Om jag förmår kittla elevernas hjärnor handlar om att reta upp systemet en aning.

Det handlar om att förvåna eleverna. Ta dem med ut på okända marker men sedan låta dem upptäcka att de är utmanade så att de kan tänka, grubbla och fundera. Amy, Aron och anden av Ulf Stark och Per Gustavsson. Mikrolektioner ett sätt att öka lärande och lärlusten hos elever. Precis som tusentals andra lärare har jag hoppat på den just nu väldigt populära undervisningsmodellen med mikrolektioner. Jag har anpassat modellen till att passa mig och mina elever i NO och en gång i veckan kör jag “Grej of the week”. Sättet att fokusera intensivt på något en kort stund lockar mig och jag har funderat på hur jag kan utnyttja grundtanken och vilket mer lärande i skolan eleverna skulle kunna gynnas av att ha mikroundervisning eller mikrolärande i.

Eftersom det just nu också är tid för mina årskurs 3 elever att automatisera multiplikationstabellen provar jag ett nytt sätt där tanken med mikrolektion också utnyttjas. Micke Hermansson är läraren som inspirerar eleverna med att kunskap är coolt. Under ett par år har han presenterat mikrolektioner i sina klasser vilket medfört stor allmänbildning, ökat engagemang och lust för allt lärande. Karusellen: Läsläxa – Kooperativt Lärande. När vi denna vecka lyssnade på läsläxan i våra läsgrupper fick den starkare läs-gruppen som vanligt läsa läsläxan tillsammans med sin läs-kompis medan jag gick runt och lyssnade. Därefter använde jag mig av strukturen Karusellen. Jag fotade av bilder från veckans läsläxa i vår läsebok Den magiska kulan och skrev ut dessa. Bilderna stoppade jag sedan i våra clearboards. Jag förklarade och modellade hur strukturen Karusellen går till så att alla elever skulle veta vad som förväntades av dem. Sedan delade jag upp eleverna i par som fick stå vid varsin bild. 1.

Stjärnläsare smart läsare. Tärningar som stöd för att skriva och tala. Jag har tidigare skrivit om olika sätt att väcka den skriftliga inspirationen dels i ett inlägg där jag hade satt ihop olika stödfrågor för att skriva utifrån ett nytt perspektiv och även i ett annat inlägg för att få förslag på olika börjor. Denna gången kommer ett tips om hur du med hjälp av en tärning kan stödja elevens skrivande i att bygga upp en berättelse.

Det i såg är inget nytt men jag har kryddat upplägget med en av mina favoriter – en Canva. Detta för att ge förslag på vad varje siffra ska symbolisera. Detta blir ramen kring berättelsen och sedan är det upp till eleverna att fylla på berättelsen med stoff. Jag valde att låta eleverna vara med i skapandet av Canvan på vår smartboard och det blev et effektivt sätt att sätta in dem i skrivuppgiften och de fick vara med och ge förslag på karaktärer, miljöer och saker som skulle ingå i berättelsen. Om du låter eleverna använda riktiga tärningar så kan det vara bra att ha dem på ett underlägg så de inte låter. Karakterschema. Om svenska och digitala verktyg.

Kooperativt Lärande – brainstorming med ‘Mina ord, dina ord’. Lektionsförslag: Alfabetet – hur lär man sig det? Någon söker efter hur man ska börja lära sig alfabetet? Bokstavsorm för arbetet med bokstavsjakt. Barnens tidiga skriv- och läslärande ska utgå från de kunskaper barnen redan har - det kan även gälla bokstavsarbetet. Hem - GOTD. Läsförståelsestrategin- Att förutspå. Att genom barnböcker mentalisera och lära om känslor. Barnböckerna läser jag. Har en trave jag valt ut. Just nu läser jag Astrid Lindgren ”Vi på Saltkråkan, 1964. Skriva sig till lärande – språkutveckling i alla ämnen. Att skriva sig till läsning. Feta öppna frågor. Fem undervisningar i läsförståelse. Frågor om läsningen och om strategierna, en slags textsamtal. Jag delar med mig: Utgå från författarna och modella meningarna!

ELEVERNAS MEDVERKAN OCH PÅVERKAN I KLASSRUMMET, undervisar Anne-Marie Körling ständigt om. Det finns dagligdags ett samspel som är möjligt. Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion. Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Lektionsidé: Ta en mening och gör om den. Att arbeta språkberikande, A-M Körlings idéer. Jag högläser. Lärarhandledningar. Annas Klassrum. Frågor om läsningen och om strategierna, en slags textsamtal. Textsamtal: Texter och förberedelser för undervisning. Fem undervisningar i läsförståelse. SLS åk1-2 att läsa faktatexter. Saralovestam. Printable letters: Letters activities: E. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna.

Lasinlarning_guide. Smart läsare. Lasning_ger_oss_vingar. Boksamtal- frågekort. Lektion: Vilket djur talar jag om? Basta_vanner.pdf. Bildpromenad med Läsfixarna. Ett tankefrö! Storybird - Artful Storytelling. En tokig svenskauppgift. Lektionsförslag – Ta en mening och gör den större. NOVELLER / ANALYSERA SKÖNLITTERATUR / GESTALTNING. Wikispaces för gemensamt skrivande. Troll arkivet skrivbar. Instruktion för Vända kort-maskin. Centrum För Lättläst - Populära lektioner. UPPSTARTSLEKTION. Berättelser. Ankikallman added: IntervjuSusanNieland. Ankikallman added: Högläsningstips 6-9 år. Genrepedagogik - ett arbetssätt för alla. Samtal och skrivande - vägar in i läsningen. Aidan Chambers boksamtal. Samtal om en text.

Ankikallman added: "Sätt ord på läsförståelsen" Träna läsflyt i skolan. Centrum För Lättläst - Populära lektioner. Ordbilder. Att skriva sig till läsning /Falköping. Att läsa mellan raderna utifrån bild. Lektionsförslag; Ta en text och förändra den med ord som inte, aldrig etc. Kittla hjärnan: Rubriksätt lektionen! Läsförståelsestrategier i praktiken. Bildpromenaden sätter ord på allt och skapar fantasi. Strategier som läsare använder för att utveckla karaktärerna. Gamen_polly_rymmer.pdf.