background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Fem undervisningar i läsförståelse. Läsundervisning är inte en enda undervisning.

Fem undervisningar i läsförståelse

Det är en alltid undervisning. Om eleverna ska förstå text, varhelst den finns, i boken eller i datorn, så måste man förstå, kunna läsa mellan raderna och analysera och grubbla på den. Man behöver tänka, sätta egna ord på det man läst, och man måste förstå. Om inte varje enskilt ord men hela sammanhanget. Jag har under många år undervisat i läsning och jag har flera undervisningar i klassrummet. GEMENSAM LÄSNING – det är den lilla text vi alla arbetar med, analyserar, lägger oss i, förklarar och undersöker. VÄGLEDD UNDERVISNING – Då alla elever har börjat arbeta undervisar jag i mindre grupper. ENSKILD UNDERVISNING – Då sitter jag med en elev och läser. Skrivtips för barn och unga. 1.

Skrivtips för barn och unga

Lyssna på musik När man lyssnar på musik så sätts alla delar i hjärnan igång och fantasin får fart. Därför kan det vara bra att ha musik i bakgrunden när man skriver. Men det är inte säkert att all musik hjälper. Prova dig fram och se vilken som passar bäst. Picture Perfect Narrative Writing. Our new reading series at school uses a lot of photo cards.

Picture Perfect Narrative Writing

We use them to introduce our new vocabulary words and to retell our stories. The students absolutely love looking at real pictures. Gestalta exempel. Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor.

Feta öppna frågor

De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, fundera, samtala och diskutera. En lärare som ställer feta öppna frågor möjliggör för eleverna att delta i lektionerna. Tanken får utvecklas i gemenskap med frågan. Jag kommer publicera feta frågor kopplade till Lgr 11. På begäran – en läsa-skriva-lyssna-tala-dikt.

Först kommer alla orden ut ur munnen!

På begäran – en läsa-skriva-lyssna-tala-dikt

Sen kommer de in i öronen. Sen kommer de ut ur munnen med fart. Motorcrosskörarfart! Lektion: Skriv goda kanelbullesagor! Mumsa också på orden! Lektionstips – Att måla över meningarna och orden. Rolig HJÄLP till skrivlektion. 1) Ta ett ord Skriv ordet på tavlan. 2) Låt eleverna sätta in ordet i en mening.

Rolig HJÄLP till skrivlektion

Det är muntlig skrivning (ett begrepp jag myntat i Kiwimetoden 2006). Muntlig skrivning kan vi ägna oss mycket mer till. Eleverna lär sig att lyssna och få idéer och utveckla egna meningar. . – Han kunde inte hjälpa henne. I mitt klassrum: Språkutvecklande arbetssätt & digitala verktyg – Hülya. Digitala verktyg går att kombinera med språkutvecklande arbetssätt och öppnar upp för en sociokulturell miljö med aktiva elever med lärande i fokus.

I mitt klassrum: Språkutvecklande arbetssätt & digitala verktyg – Hülya

Att arbeta med samma sak på olika sätt, att repetera och utgå från talspråket (och kroppsspråket) som en bro in till skriftspråket med uppgifter från elevernas upplevelser skapar sammanhang för språkligt lärande. Digitala verktyg är inte en ”happening” i klassrummet- utan det är verktyg som används av lärare och elever, som stöd, för att förbereda övningar, frågesport, översättningsverktyg, bilder, talsyntes mm. Digitala verktyg är något som vi använder oss dagligen i lärandet ibland blir det ett verktyg i lärarens förberedelser och ibland i elevens lärande. Att använda digitala verktyg med utgångspunkt i språkutvecklande arbetssätt är just vad det här inlägget handlar om.

Nedan följer exempel på arbetssätt för en grupp elever som går sina första åtta veckor i årskurs 4-6 på Välkomsten. Lektionsförslag: Kittla hjärnan med en rolig ingång i boken! Hjärnan ska alltid kittlas tänker jag.

Lektionsförslag: Kittla hjärnan med en rolig ingång i boken!

Om jag förmår kittla elevernas hjärnor handlar om att reta upp systemet en aning. Det handlar om att förvåna eleverna. Ta dem med ut på okända marker men sedan låta dem upptäcka att de är utmanade så att de kan tänka, grubbla och fundera. Amy, Aron och anden av Ulf Stark och Per Gustavsson. Mikrolektioner ett sätt att öka lärande och lärlusten hos elever.

Precis som tusentals andra lärare har jag hoppat på den just nu väldigt populära undervisningsmodellen med mikrolektioner.

Mikrolektioner ett sätt att öka lärande och lärlusten hos elever

Jag har anpassat modellen till att passa mig och mina elever i NO och en gång i veckan kör jag “Grej of the week”. Sättet att fokusera intensivt på något en kort stund lockar mig och jag har funderat på hur jag kan utnyttja grundtanken och vilket mer lärande i skolan eleverna skulle kunna gynnas av att ha mikroundervisning eller mikrolärande i. Eftersom det just nu också är tid för mina årskurs 3 elever att automatisera multiplikationstabellen provar jag ett nytt sätt där tanken med mikrolektion också utnyttjas.

Micke Hermansson är läraren som inspirerar eleverna med att kunskap är coolt. Under ett par år har han presenterat mikrolektioner i sina klasser vilket medfört stor allmänbildning, ökat engagemang och lust för allt lärande. Presentation till Apollo 11. Karusellen: Läsläxa – Kooperativt Lärande. När vi denna vecka lyssnade på läsläxan i våra läsgrupper fick den starkare läs-gruppen som vanligt läsa läsläxan tillsammans med sin läs-kompis medan jag gick runt och lyssnade.

Karusellen: Läsläxa – Kooperativt Lärande

Därefter använde jag mig av strukturen Karusellen. Jag fotade av bilder från veckans läsläxa i vår läsebok Den magiska kulan och skrev ut dessa. Bilderna stoppade jag sedan i våra clearboards. Jag förklarade och modellade hur strukturen Karusellen går till så att alla elever skulle veta vad som förväntades av dem. Sedan delade jag upp eleverna i par som fick stå vid varsin bild. Stjärnläsare smart läsare. Tärningar som stöd för att skriva och tala.

Jag har tidigare skrivit om olika sätt att väcka den skriftliga inspirationen dels i ett inlägg där jag hade satt ihop olika stödfrågor för att skriva utifrån ett nytt perspektiv och även i ett annat inlägg för att få förslag på olika börjor. Karakterschema. Om svenska och digitala verktyg. Kooperativt Lärande – brainstorming med ‘Mina ord, dina ord’. ”Mina ord, dina ord” är en struktur inom Kooperativt Lärande som man kan kalla för en utvidgad och inkluderande brainstorming. Alla är aktiva och får bidra med idéer och kunskap. Ibland kan det fungera att samla in elevernas kunskaper eller idéer genom handuppräckning i helklass. Men en sådan situation kan också innebära att det är några få som återkommande bidrar till klassens tankekarta eller lista på tavlan. ‘Mina ord, dina ord’ kan användas till att samla in eller repetera nyckelord och begrepp inom ett ett aktuellt ämnesområde, eller att samla idéer och lösningar till ett projekt eller problem som behöver lösas.

Mina ord … Inledningsvis sitter eleverna i grupper. Dina ord … Lektionsförslag: Alfabetet – hur lär man sig det? Någon söker efter hur man ska börja lära sig alfabetet? Jag tror nog att man kan lära sig det i oändliga gånger och vid olika tillfällen. Låt mig tänka öppet: Alfabetet är en mänsklig konstruktion. Det har väl tillkommit bokstäver under mänsklig utveckling. Bokstavsorm för arbetet med bokstavsjakt. Barnens tidiga skriv- och läslärande ska utgå från de kunskaper barnen redan har - det kan även gälla bokstavsarbetet.

Kopieringsunderlag för bokstavsormar här. De barn som redan kan alla bokstäverna och som redan är igång med att skriva och läsa behöver inte öva särskilt på att kombinera bokstavstecken (grafem) med bokstavsljud(fonem). De behöver andra utmaningar för att motivation och meningsfullhet ska bibehållas. I början av förskoleklass och årskurs 1 ska du som lärare undersöka vilka bokstäver barnen redan kan. Hem - GOTD. Läsförståelsestrategin- Att förutspå. Att genom barnböcker mentalisera och lära om känslor. Barnböckerna läser jag. Har en trave jag valt ut. Just nu läser jag Astrid Lindgren ”Vi på Saltkråkan, 1964. Jag läser den för att jag aldrig har läst den. Däremot har jag älskat ”Vi på Saltkråkan sedan den visades på TV.

Skriva sig till lärande – språkutveckling i alla ämnen. STL-modellen har utvecklats och beprövats i Sollentuna kommun under fem års tid och har visats sig leda till dokumenterat förbättrade elevresultat. En forskningsstudie genomförd av Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, Örebro Universitet, visar i korthet att modellen leder till ökad likvärdighet mellan könen samt att pojkarnas prestationer vad gäller läs- och skrivutvecklingen ökar markant. Dessutom blir spridningen mellan elever lägre, då de lägst presterande eleverna når bättre resultat. Att skriva sig till läsning. Feta öppna frågor. Fem undervisningar i läsförståelse. Frågor om läsningen och om strategierna, en slags textsamtal. Jag delar med mig: Utgå från författarna och modella meningarna! ELEVERNAS MEDVERKAN OCH PÅVERKAN I KLASSRUMMET, undervisar Anne-Marie Körling ständigt om. Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord.

Detta är en mycket enkel lektion. Lektionsidé: Ta en mening och gör om den. Att arbeta språkberikande, A-M Körlings idéer. Jag högläser. Lärarhandledningar. Annas Klassrum. Frågor om läsningen och om strategierna, en slags textsamtal. Textsamtal: Texter och förberedelser för undervisning. Igår köpte jag två böcker. Fem undervisningar i läsförståelse. SLS åk1-2 att läsa faktatexter. Beautiful Word Clouds. Saralovestam. Printable letters: Letters activities: E. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna.

Lasinlarning_guide. Smart läsare. Lasning_ger_oss_vingar. Boksamtal- frågekort. Lektion: Vilket djur talar jag om? Basta_vanner.pdf. Bildpromenad med Läsfixarna. Ett tankefrö! Storybird - Artful Storytelling. En tokig svenskauppgift. Lektionsförslag – Ta en mening och gör den större. NOVELLER / ANALYSERA SKÖNLITTERATUR / GESTALTNING. Wikispaces för gemensamt skrivande. Troll arkivet skrivbar. Instruktion för Vända kort-maskin. Centrum För Lättläst - Populära lektioner. UPPSTARTSLEKTION. Berättelser. Ankikallman added: IntervjuSusanNieland. Ankikallman added: Högläsningstips 6-9 år.

Genrepedagogik - ett arbetssätt för alla. Samtal och skrivande - vägar in i läsningen. Aidan Chambers boksamtal. Samtal om en text. Ankikallman added: "Sätt ord på läsförståelsen". Träna läsflyt i skolan. Centrum För Lättläst - Populära lektioner. Ordbilder. Att skriva sig till läsning /Falköping. Att läsa mellan raderna utifrån bild. Lektionsförslag; Ta en text och förändra den med ord som inte, aldrig etc. Kittla hjärnan: Rubriksätt lektionen!

Läsförståelsestrategier i praktiken. Bildpromenaden sätter ord på allt och skapar fantasi. Strategier som läsare använder för att utveckla karaktärerna. Gamen_polly_rymmer.pdf. Ankikallman added: Korta berättelser. Ankikallman added: troll arkivet skrivbar. Lärplatta ger bättre resultat på proven. Ankikallman added: Högläsningstips 9-12 år. Stödfraser. LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Lektionsförslag: Lek med några ord, muntligt och skriftligt.

Högfrekventa ord. Anna Kaya. Välkommen till Metodmaterialet TAKK för Språket. 1.abc. Didaktorn by UR. Att arbeta språkberikande, A-M Körlings idéer.