background preloader

Festivals + Drugs

Facebook Twitter

(1) The Surprising Truth About Drugs At Psychedelic Festivals. Cijfers drugs: gebruik en trends. Het aandeel en de ernst van ecstasyintoxicaties op EHBO-posten daalde in 2017, ondanks dat het percentage ecstasytabletten met een hoge dosering MDMA (de werkzame stof in ecstasy) de afgelopen jaren is toegenomen.

Cijfers drugs: gebruik en trends

Ook het aandeel incidenten na gebruik van de nieuwe psychoactieve stof (NPS) 4-fluoramfetamine (4-FA, 4-FMP), daalde sinds in 2017. Vanwege ernstige gezondheidsincidenten werd 4-FA op 25 mei 2017 op lijst I van de Opiumwet geplaatst. 52-Druggebruik op festivals. Beschrijving Druggebruik op festivals is een wijd verspreid fenomeen.

52-Druggebruik op festivals

Over de aanpak ervan bestaan uiteenlopende opvattingen. Zo wordt vanuit het referentiekader van de politie vaak ingezet op een repressieve aanpak (bijvoorbeeld het aantal inbeslagnames van drugs als belangrijke graadmeter van succes), terwijl de prioriteit voor gezondheidsdiensten ligt op het voorkomen van druggerelateerde gezondheidsproblemen. In de praktijk blijken de verschillende initiatieven niet altijd de gewenste en verwachte impact te hebben. Beperkte samenwerking en communicatie, evenals een gebrek aan kennis over de doelstellingen en werkwijzen van andere actoren zijn hiervan belangrijke oorzaken. Deze uitgave legt de verschillende puzzelstukken bij elkaar: preventiewerkers, politie, parket, lokaal bestuur, gebruikers, medische diensten, academici belichten elk vanuit hun invalshoek dit fenomeen.

De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel.

Nieuwsartikelen

INL Druggebruik op festivals. Ongewenste effecten van voorlichting over recreatief drugsgebruik. Suboptimale gezondheidsboodschap De voorlichting stimuleert wel gezonder gedrag, maar informeert niet over het ‘gezondst’ mogelijke gedrag, waardoor de aanpak van het gezondheidsprobleem niet optimaal is.

Ongewenste effecten van voorlichting over recreatief drugsgebruik

Er zijn verschillende valkuilen. De eerste valkuil is het niet benoemen van onthouding (niet gebruiken). Acceptatie van gebruik is een van de kernpunten van harm reduction. Hierdoor wordt echter soms ten onrechte verondersteld dat onthouding niet binnen harm reduction past, terwijl het zeker ook tot de mogelijke doelen behoort [4]. Een tweede valkuil is een harm reduction-boodschap die niet geschikt is voor mensen buiten de doelgroep. De laatste valkuil is het niet benoemen van het beste, minst schadelijke, alternatief. Stimuleren van drugsgebruik (tegenovergestelde effect) Een gevaar is dat de interventie het tegenovergestelde effect heeft of onbedoelde gevolgen op maatschappelijk niveau veroorzaakt.

PM0355: Alcohol, drugs en tabak op evenementen en festivals. Infographic voor gemeenten Wilt u op een snelle en interactieve manier kennismaken met de belangrijkste ins en outs van alcohol-, drugs- en tabaksbeleid op evenementen?

PM0355: Alcohol, drugs en tabak op evenementen en festivals

Dat kan met de infographic Alcohol, drugs en tabak op evenementen! Deze interactieve PDF maakt in één oogopslag duidelijk over welke onderwerpen afspraken gemaakt moeten worden. Pop-up pagina’s geven beknopt de belangrijkste aandachtspunten en tips. Wie meer wil weten, komt met een klik in de achterliggende ‘Leidraad voor gemeenten’ voor veel meer informatie. Eind 2019 is deze infographic, net als de achterliggende ‘Leidraad voor gemeenten’, herzien en aangevuld met (lees)tips over lachgas, rookbeleid en suggesties voor specifieke knelpunten waarmee kleine gemeenten te maken hebben. Wat kan ik doen als ik gepakt wordt met drugs op een festival of feest? - Jellinek. Politie en justitie handhaven de Opiumwet.

Wat kan ik doen als ik gepakt wordt met drugs op een festival of feest? - Jellinek

Iedere bezoeker van een festival/feest kan ­aangehouden worden; ook als je geen drugs bij je hebt. Het blijkt een schemergebied waar rechten en plichten onduidelijk zijn/lijken. Hier vind je meer informatie over je eigen rechten en de regels waar de politie zich aan moet houden. Als ­je drugs hebt gebruikt ben je niet strafbaar volge­ns de Opiumwet. Bezit, handel en productie zijn we­l strafbare feiten. ­ Vraag direct naar de legitimatie van de undercover-agent, wat zijn naam of stamnummer is en de reden van aanhouding.Blijf vriendelijk en rustig, maar laat je niet intimideren. Toelichting. Wat zijn partydrugs? - Jellinek. Partydrugs is een verzamelnaam voor verschillende drugs die worden gebruikt tijdens het uitgaan.

Wat zijn partydrugs? - Jellinek

Ze heten daarom ook wel uitgaansdrugs. Voorbeelden van partydrugs zijn: alcohol, MDMA (XTC), cocaïne, speed en GHB. Tijdens het uitgaan in discotheken, clubs en festivals worden behalve alcohol soms ook andere drugs gebruikt. Sommige drugs geven energie en zorgen ervoor dat je langer kan dansen of dat je het feesten langer vol kan houden. Sommige drugs zorgen voor een opgewekt gevoel. Risico’s partydrugs Partydrugs of uitgaansdrugs slaan voornamelijk op middelen als MDMA (XTC), cocaïne en amfetamine.

Wetten.nl - Regeling - Opiumwet - BWBR0001941.

Straffen drugsbezit

Play! Festival: "Gewoon een echte rave met de vetste ingrediënten voor een eerlijke prijs" Dit jaar is het alweer tijd voor de achtste editie van Play!

Play! Festival: "Gewoon een echte rave met de vetste ingrediënten voor een eerlijke prijs"

Festival. Ieder jaar pakken ze uit met een groots thema, dit keer staat er een Italiaanse editie op de planning. Één van de unieke dingen aan het festival is de locatie, namelijk aan het water bij een verlaten boerderij, maar dit is niet het enige… Wij spraken met de organisatie over hoe ze ooit zijn begonnen en de unieke punten van het evenement. Voordat Play! Festival werd georganiseerd, organiseerde de eigenaar (Kornelis Punter) een aantal illegale feesten. Play! De organisatie beschrijft Play! “De meeste festivals duren tot 11 of 12 uur, wij lekker tot half 2.” Het evenement is één van de weinige festivals die 14 uur lang duurt, dit jaar van 11:30 tot 01:30. Energy Flash: A Journey Through Rave Music and Dance Culture - Simon Reynolds. “Partying” Hard: Party Style, Motives for and Effects of MDMA Use at Rave Parties: Substance Use & Misuse: Vol 40, No 9-10. Rave parties.

Amphetamine designer drugs – an overview and epidemiology. Drugstrends in het Amsterdamse uitgaansleven.

Correlatie muziek en drugsgebruik