background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Instruerande text. Cirkelmodellen- Instruerande text i årskurs 1 ”Hem och expertgrupper” Vi inleder Instruerande text med språkutvecklande aktiviteten från boken ”Stärk språket, stärk lärandet” som heter ”Hem -och expertgrupper” för att samla fakta .

Instruerande text

Eleverna sitter i två grupper, en grupp får lyssna på en instruktion som jag har läst in om hur man gör en snöflinga (se film ovan) Det som inte sägs och är hemligt är att det är en snöflinga. Det är det eleverna ska lista ut vad instruktionen handlar om. Likaså är det med den andra gruppen som också får en inläst instruktion på ipaden om hur man gör en smiley. I denna lyssnarövning tränar vi förmågorna, Big five. Vi använder texten som modelltext och närläser instruktionen för att se hur en instruerande text är uppbyggd och typiska språkliga drag . Den instruerande genren har jag valt att dela in i två delar: instruktioner och recept 1.

Tidsord Tre olika sätt att använda tidsorden När vi arbetar med instruerande texter är tidsorden viktiga. ”Hur man sår ett frö” Läs och lär med Minja och Mino. Monster och ASL. Tänk att du kommer till din arbetsplats en tidig morgon.

Monster och ASL

Din arbetsplats är fylld av rosa, klibbigt slime – hur reagerar du? Troligtvis inte som ett gäng sjuåringar som kommer till skolan och fullständigt jublar och driver igång varandras fantasi. Vem har gjort så med klassrummet? Vad är det för slime? Är det snor? Det är fantastiskt att arbeta med ASL – dock behöver vi ge eleverna upplevelser och inspiration till sitt skrivande.

Här finner du lektionsbeskrivning och material, glöm inte – bjud på dig själv så fångas eleverna i leken Lektionstillfälle 1 – husetEleverna kommer till skolan och i klassrummet möts de av ett hus. Lektionstillfälle 2 – slimeEleverna kommer till skolan och möts av rosa slime i klassrummet. Läs merklassblogg Lektionstillfälle 3 – fotspår och brevNumera sprids en spänning på morgonen innan dörren till klassrummet öppnas. Material:brev Lektionstillfälle 4- monstervännerI fönstret ligger ett brev. Ett busigt monster biter fröken i örat Material:vante Material:uppdrag1. Download. Stjärnsvenska Läs i nivåer - Sagor Skönlitteratur och fakta Svenska Grundskola år F-3 Grundskola Liber. Serien & Lgr11 Lgr11 tar upp strategier för att skriva olika typer av texter, samt att eleverna ska kunna tillämpa olika lässtrategier.

Stjärnsvenska Läs i nivåer - Sagor Skönlitteratur och fakta Svenska Grundskola år F-3 Grundskola Liber

Detta och mycket mer innehåller Stjärnsvenska (pdf). Titlar/box översikt Läs mer KomponenterStjärnsvenska består av böcker för upplevelseläsning i olika genrer och faktaböcker inom flera temaområden. Läs i nivåer- Upplevelseböcker - Faktaböcker - Sagor - Lärarhandledningar - Diagnoser Skriv i nivåer- Arbetsböcker - Lärarmaterial - Skriv i nivåer S (för specialundervisning) StjärnläsebokenSkriv från A-ÖMaterialet består av Omgång 1/Box 1 (nivå 1-11), Omgång 2/Box 2 (nivå 2-11) och Omgång 3/Box 3 (nivå 2-8), Faktaböcker (nivå 2-11) samt Sagor (nivå 4 - 8)

Lektionsförslag – första dagen i skolan. Låt eleverna få ett papper med olika uppgifter på.

Lektionsförslag – första dagen i skolan

De ska söka efter någon i klassen som har …. och det får vara olika namn på alla. Det betyder att man inte kan ha tre namn som är lika oavsett om personen har gjort flera saker av det som står. Språkmateriel rosa (fonetiskt)