background preloader

Annalarare

Facebook Twitter

GOTD

Visa-enskild-publikation. Classroom Architect. Öjaby skolbibliotek - Engelska. Engelska | | Läsa | Titta | Lyssna | Experimentera/Öva/Träna/Skapa | Spela | Länksamlingar | Undervisa/för pedagoger | På biblioteket News in levels - Läs nyheter sorterade efter olika svårighetsgrader.

Öjaby skolbibliotek - Engelska

Har även översättnigsruta till svenska.Oxford Owl - Stor samling av gratis e-böcker för både skolan och hemma. Även övningar och frågor. Kräver inlogg men är gratis.The Game: Hello på SLI.se (Finns även: Numbers, Sports, Animals, Senses, Time, Body and clothes, Food, Feelings, Family) F-6 (14 min)Go Yoyo go! Speech Bubbles Photo stock libre. Public Domain Pictures.net created by Bobek Ltd.

Speech Bubbles Photo stock libre

Lankskafferiet.org. Hem - Kunskapshubben. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Patricia Diaz – www.patriciadiaz.se. Google Apps For Educations GAFE. Utility. Quiz/student response tools. Kunskapsvägg åk 4-6. Nu har jag uppdaterat alla ämnen för åk 4-6.

Kunskapsvägg åk 4-6

Även här har jag ändrat det som är reviderat i Lgr 11 men jag har också hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning (ser ni några fel hör gärna av er då det är lätt att missa). Eftersom det är en hel del som är lika i de tre no-ämnena biologi, fysik och kemi så har jag även gjort en gemensam fil där jag har satt samman det som är lika i det centrala innehållet i samma moln. Det hittar du under bilden Biologi, Fysik och Kemi. På så sätt tar no mindre med plats när man sätter upp det. Klicka på bilden för att komma till respektive ämne där pdf finns att ladda ner. Kunskapsvägg åk 1-3. För nästan 4,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3.

Kunskapsvägg åk 1-3

Det gjorde jag för att synliggöra för mina elever vad det var vi skulle jobba med och vad de skulle lära sig. Jag trodde aldrig att det skulle bli så många som skulle använda sig av den som det har blivit under dessa år. Jättekul att fler tycker att de kan ha användning av den på olika sätt. Nu har jag uppdaterat alla ämnen för åk 1-3, dels för att Lgr 11 blivit reviderad men också för att jag hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning (ser ni några fel hör gärna av er då man ofta missar en del när man själv skriver).

Under de ämnen som har kunskapskrav i åk 3 finns även översikter med kunskapskraven. Klicka på bilden för att komma till respektive ämne där pdf finns att ladda ner. BFL Nyckelstrategier. BFL-15. Formativ bedömning. Kollaborativt och Kooperativt Lärande – vad är skillnaden? I Sverige råder det en viss begreppsförvirring kring vad man ska kalla det internationella begreppet Cooperative Learning.

Kollaborativt och Kooperativt Lärande – vad är skillnaden?

I flera böcker såsom Mikael Jensens – Kommunikation i klassrummet (2012), Anders Gustavsson – Delaktighetens språk (2004), Christer Stensmo – Ledarskap i klassrummet (2008) används begreppet Kooperativt Lärande. I andra böcker används begrepp såsom Samarbetsinlärning, Samarbetsinriktat lärande, Samarbetsorienterat lärande, Samlärande, Kollektivt lärande mm. Dylan Wiliam som är pedagogikprofessor med fokus på formativ bedömning använder i sin svenska översättning av sina böcker begreppet Kollaborativt Lärande.

Paper Flowers. Ulrica elissons förmågeskyltar.

Förmågor

BIG 5 LATHUND. 3. LGR.11ÄmnesmatrisTheBigFive. Förmågorna - The Big Five - Höstens elevaktiva utvecklingssamtal. I torsdags började vi höstterminen och redan på måndag är de första utvecklingssamtalen.

Höstens elevaktiva utvecklingssamtal

Vi väljer denna termin att pröva att ha ett annat upplägg än tidigare för våra samtal. Checklista-vt-14-åk-1.pdf. Elevledda utvecklingssamtal. Blev uppringd av en reporter på en tidning idag som ville intervjua mig om elevledda utvecklingssamtal.

Elevledda utvecklingssamtal

Hon hade tydligen googlat och då kom det jag skrivit om elevledda samtal på min hemsida upp först. Har i ca 8 års tid haft elevledda utvecklingssamtal med mina elever i åk 1-3 och jag måste bara säga att det är en av de bästa saker jag gjort under min 25 år som lärare. Reportern hade skrivit om det för ett antal år sedan och då var det inte alls så vanligt. Jag hoppas och tror att det idag är mer vanligt att man har den formen av utvecklingssamtal än det var då. Att få eleverna delaktiga i sitt lärande är en självklarhet för mig och då är en del utvecklingssamtalet.

Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Vecka 13 - förberedelser inför utvecklingssamtal. Denna vecka har det varit full aktivitet i 1-3:ans klassrum.

Vecka 13 - förberedelser inför utvecklingssamtal

Det har nämligen förberetts och fixats inför utvecklingssamtalen. För oss är utvecklingssamtalet ett fantastiskt tillfälle för eleverna att få rå om sina föräldrar och visa allt vi gör i skolan. Det är också ett tillfälle för reflektion och att medvetandegöra kunskapsutveckling. Förberedelserna tar sin början några veckor före själva samtalet då eleverna får göra sin egen fina inbjudan till sina föräldrar med text och bild. Därefter fortsätter förberedelserna genom att eleverna tittar igenom pärmar, böcker och sådant som sitter upp på väggarna på jakt efter arbeten som de är stolta över. Elevledda utvecklingssamtal på Freinetskolan Mimer - presenteras av Videobri... Elevledda utvecklingssamtal. För åttonde terminen i rad arbetar jag med elevledda utvecklingssamtal.

Elevledda utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal med förmågorna som grund. Vilken väg ska du gå för att nå dina mål?

Utvecklingssamtal med förmågorna som grund.

Ja, nu är det utvecklingssamtaltider igen och den här terminen måste jag ärligt säga att det kändes väldigt befriande att inte behöva sitta mer eller mindre dygnet runt innan och skriva omdömen i diverse mallar. Jag vet att det har sett väldigt olika ut på olika skolor hur man har arbetat med omdömen och jag kan bara tala för hur det har varit hos oss. Det har varit en tung administrativ bit, vi har skrivit våra omdömen i Excel och det har varit mycket kopiera - klistra in. Dels de omdömen man själv har i sina ämnen men också att få med omdömen från andra lärare i samma dokument. När det blivit färdigt har man stått en lång stund vid skrivare och kopiator för att sedan slutligen lägga i allt i kuvert adresserade till barnens vårdnadshavare. Snättringeskolan. I Sverige har samtal mellan lärare, elev och förälder snart funnits i 40 år med start från kvartssamtalets inträde i början av 1970-talet.

Även om utvecklingssamtalet, ''den andra generationens samtal'', dominerar sedan Lpo94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994) , sprider sig nu sakta en tredje generation, samtal ''med eleven som ordförande'', så kallade elevledda utvecklingssamtal. På Snättringeskolan arbetar eleverna aktivt med sina mål och under en tema-period, innan samtalet, antecknar de i en utvärderingsbok sina styrkor och utvecklingsområden. Ansvarig pedagog kommenterar elevens självvärdering och eleven får sen tid att träna inför samtalet. Under samtalet är eleven mycket aktiv genom att själva vara ordförande i sitt samtal. Elevledda utvecklingssamtal. Checklista-infc3b6r-samtal-rev. Utvecklingssamtal. Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål.

Då var det dags för utvecklingssamtal! Eleverna har fått träna sig på att leda sitt eget samtal. Här under finns dagordningen de följer. Dagordning De har inför samtalet fått fylla i blanketten Inför utvecklingssamtalet. Hur de trivs i skolan. Elevledda utvecklingssamtal. Syftet är att medvetandegöra och utveckla eleverna förståelse för var de befinner sig i förhållande till målen och hur de tar sig vidare. Eleverna behöver träna på att utveckla sina egna förmågor att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande, och för att vara medvetna om sina styrkor, lärande- och utvecklingsmål.

Ett sätt att öka elevernas inflytande, delaktighet och möjligheter att bli ägare av sin egen lärprocess är att arbeta med elevledda utvecklingssamtal. Inför utvecklingssamtalet Inför samtalet kan eleverna tillsammans med sina klasskamrater förbereda sig genom att i samråd med sina lärare göra egna bedömningar om var de befinner sig i förhållande till målen. Ett enkelt sätt är att använda sig av tre olika färger: Utvecklingssamtal.

Förra våren började jag att fundera över hur jag skulle kunna effektivisera utvecklingssamtalen då jag upplevde att dessa tog oerhört mycket tid. Jag och mina kollegor på skolan räknade ut ett snitt på ca 7h/elev för förarbete, genomförande och efterarbete. Förarbete Förarbetet bestod av att göra bedömningar, skriva skriftliga omdömen (3 ämnen x 22 elever + 2 ämnen x 43 elever) följa upp IUP:er, ÅP samt att administrera och organisera samtalstider. Genomförande Genomförandet gick till som så att jag hade ett "traditionellt" samtal med varje elev och förälder/föräldrar på ca 30 minuter. Elevernas egna utvecklingsamtal. Elevledda utvecklingssamtal gör samtalet till barnens. De får träna sig att reflektera och lär sig att se sina styrkor och utvecklingsområden inom skolämnena.

När barnen själva berättar för sin föräldrar om sin kunskapsutveckling, blir de delaktiga och växer med ansvaret. Värdegrund. Satsdelar.se. Språklänkportalen - Startsidan.

Läsfixarna

Barnens bibliotek Hem. Start - SBI. Lärmiljöer. Till träffen i mars har alla läst boken Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar av Leif Strandberg. Med den i tanken lyssnade vi också på när Jeanette Larsson Tostar berättade om lärmiljöer och hur man kan tänka om sitt eget klassrum. Det gäller att inte låsa fast sig i invanda mönster utan försöka att tänka om och tänka nytt och tänka på att få en miljö som fungerar för alla.

Det kan vara nyttigt att plocka in en utomstående som får komma med förslag, just för att det kan vara bra att nya ögon ser på rummet. Vi tipsade också om SPSM:s tillgänglighetspaket. Här finns bra material för att arbeta med tillgänglig utbildning i förskola och skola. Indelade i grupper var det sen dags att tillsammans fundera, samtala och bygga ett drömklassrum. Länktips åk F-6.

Creative Story Prompt Cards by @DigiColEd – @UKEdResources. Engelska. Engelska. Education App Catalog. 50 000+ Free ESL, EFL worksheets made by teachers for teachers. Free Printable Worksheets for Preschool-Sixth Grade in Math, English, and more.

English as a second language - Basic questions. When students start to learn English as a second language, there is a set of basic questions in English they need to master. All language courses start with these questions, but many people struggle to learn them. It is necessary to learn these by heart. However, you also need to be able to vary them a bit. To help you teach or learn these questions I have devised the following activities: a mind map showing the basic questions for students of English as a second language, a worksheet with several communicative and drilling exercises, a song to help in memorising the questions and an online quiz.

If you like the activities, please do not hesitate to comment below. I love starting lessons with something interesting. Onestopenglish: Number one for English language teachers. Best Music to Learn English. Here are my top 5 music artists that English students should listen to. They have been chosen because they have clear pronunciation and great vocabulary (by great I mean interesting and useful- none of this street ganksta talk or old-fashioned nonsense that people just don’t say in real life). Learn english kids - British council. TeachingEnglish. Worksheets. Teacher tools. ESL Activities, Using Videos, Movie worksheets for TEFL. Pronunciation & Intonation: Teach English pronunciation using printable worksheets, IPA Charts, and more>> Speaking Activities: Using these worksheets, you can get a number of communicative activities going.

Games. Speaking. Vocabulary. Warmers & Coolers. Class introductions using Wordle and word clouds. English vocabulary. ENGELSKA full matris. Games to Learn English - For Students. Diverse uppgifter. Great Britain. Great Britain. Ireland. Voyage to the English speaking world. Around the World in Eight Months. Reading ESL. Reading comprehension. Reading. Where Reading Is Fun! Reading. Writing. Skriva på engelska. Listening.

Speaking. Songs, Poems and Rhymes. The Desert Island. Fantasy. Does grammar matter? - Andreea S. Calude. Spoken language has been neglected and marginalized for much of our history on account of its perceived inferiority in comparison to written language. Written language was historically regarded as the language of the ‘learned,’ given that few people could read or write.

English Grammar Lessons for Teachers and Students. IS, ARE, DO OR DOES. Indefinite article games. English grammar. Grammar. Grammar. Grammar Games. Seasons and traditions.

Geografi

Historia. Samhälle. Religion.