background preloader

Annalarare

Facebook Twitter

Visa-enskild-publikation. Utforska - GOTD. Begrepp som ofta används inom SO. Classroom Architect. Länktips åk F-6. Ord och begrepp SO flashcards. Öjaby skolbibliotek - Engelska.

Engelska | | Läsa | Titta | Lyssna | Experimentera/Öva/Träna/Skapa | Spela | Länksamlingar | Undervisa/för pedagoger | På biblioteket News in levels - Läs nyheter sorterade efter olika svårighetsgrader.

Öjaby skolbibliotek - Engelska

Har även översättnigsruta till svenska.Oxford Owl - Stor samling av gratis e-böcker för både skolan och hemma. Även övningar och frågor. Kräver inlogg men är gratis.The Game: Hello på SLI.se (Finns även: Numbers, Sports, Animals, Senses, Time, Body and clothes, Food, Feelings, Family) F-6 (14 min)Go Yoyo go! Speech Bubbles Photo stock libre. Public Domain Pictures.net created by Bobek Ltd.

Speech Bubbles Photo stock libre

Copyright 2007 - 2015 by Bobek Ltd. Lankskafferiet.org. Hem - Kunskapshubben. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. E471099805. Begreppsmaskin. Paper Flowers. Ulrica elissons förmågeskyltar.

Förmågor

BIG 5 LATHUND. 3. LGR.11ÄmnesmatrisTheBigFive. Förmågorna - The Big Five - Checklista-vt-14-åk-1.pdf. Elevledda utvecklingssamtal. Blev uppringd av en reporter på en tidning idag som ville intervjua mig om elevledda utvecklingssamtal.

Elevledda utvecklingssamtal

Hon hade tydligen googlat och då kom det jag skrivit om elevledda samtal på min hemsida upp först. Har i ca 8 års tid haft elevledda utvecklingssamtal med mina elever i åk 1-3 och jag måste bara säga att det är en av de bästa saker jag gjort under min 25 år som lärare. Reportern hade skrivit om det för ett antal år sedan och då var det inte alls så vanligt. Jag hoppas och tror att det idag är mer vanligt att man har den formen av utvecklingssamtal än det var då.

Att få eleverna delaktiga i sitt lärande är en självklarhet för mig och då är en del utvecklingssamtalet. Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Jag har haft elever i åk 1-3 som gjort detta galant. Efter att checklistan är klar diskuterar jag med varje elev inför samtalet utifrån den. Vecka 13 - förberedelser inför utvecklingssamtal. Denna vecka har det varit full aktivitet i 1-3:ans klassrum.

Vecka 13 - förberedelser inför utvecklingssamtal

Det har nämligen förberetts och fixats inför utvecklingssamtalen. För oss är utvecklingssamtalet ett fantastiskt tillfälle för eleverna att få rå om sina föräldrar och visa allt vi gör i skolan. Det är också ett tillfälle för reflektion och att medvetandegöra kunskapsutveckling. Förberedelserna tar sin början några veckor före själva samtalet då eleverna får göra sin egen fina inbjudan till sina föräldrar med text och bild.

Elevledda utvecklingssamtal på Freinetskolan Mimer - presenteras av Videobri... Elevledda utvecklingssamtal. För åttonde terminen i rad arbetar jag med elevledda utvecklingssamtal.

Elevledda utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal med förmågorna som grund. Vilken väg ska du gå för att nå dina mål?

Utvecklingssamtal med förmågorna som grund.

Ja, nu är det utvecklingssamtaltider igen och den här terminen måste jag ärligt säga att det kändes väldigt befriande att inte behöva sitta mer eller mindre dygnet runt innan och skriva omdömen i diverse mallar. Jag vet att det har sett väldigt olika ut på olika skolor hur man har arbetat med omdömen och jag kan bara tala för hur det har varit hos oss. Det har varit en tung administrativ bit, vi har skrivit våra omdömen i Excel och det har varit mycket kopiera - klistra in. Dels de omdömen man själv har i sina ämnen men också att få med omdömen från andra lärare i samma dokument. När det blivit färdigt har man stått en lång stund vid skrivare och kopiator för att sedan slutligen lägga i allt i kuvert adresserade till barnens vårdnadshavare. Snättringeskolan. I Sverige har samtal mellan lärare, elev och förälder snart funnits i 40 år med start från kvartssamtalets inträde i början av 1970-talet.

Snättringeskolan

Även om utvecklingssamtalet, ''den andra generationens samtal'', dominerar sedan Lpo94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994) , sprider sig nu sakta en tredje generation, samtal ''med eleven som ordförande'', så kallade elevledda utvecklingssamtal. På Snättringeskolan arbetar eleverna aktivt med sina mål och under en tema-period, innan samtalet, antecknar de i en utvärderingsbok sina styrkor och utvecklingsområden. Ansvarig pedagog kommenterar elevens självvärdering och eleven får sen tid att träna inför samtalet.

Under samtalet är eleven mycket aktiv genom att själva vara ordförande i sitt samtal. Elevledda utvecklingssamtal. Checklista-infc3b6r-samtal-rev. Utvecklingssamtal. Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål. Då var det dags för utvecklingssamtal!

Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål.

Eleverna har fått träna sig på att leda sitt eget samtal. Här under finns dagordningen de följer. Dagordning De har inför samtalet fått fylla i blanketten Inför utvecklingssamtalet. Hur de trivs i skolan. Inför utvecklingssamtal I målboken har de fått fundera över hur det har gått att nå målen. Elevledda utvecklingssamtal.

Syftet är att medvetandegöra och utveckla eleverna förståelse för var de befinner sig i förhållande till målen och hur de tar sig vidare.

Elevledda utvecklingssamtal

Eleverna behöver träna på att utveckla sina egna förmågor att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande, och för att vara medvetna om sina styrkor, lärande- och utvecklingsmål. Ett sätt att öka elevernas inflytande, delaktighet och möjligheter att bli ägare av sin egen lärprocess är att arbeta med elevledda utvecklingssamtal. Inför utvecklingssamtalet Inför samtalet kan eleverna tillsammans med sina klasskamrater förbereda sig genom att i samråd med sina lärare göra egna bedömningar om var de befinner sig i förhållande till målen. Utvecklingssamtal. Förra våren började jag att fundera över hur jag skulle kunna effektivisera utvecklingssamtalen då jag upplevde att dessa tog oerhört mycket tid.

Utvecklingssamtal

Jag och mina kollegor på skolan räknade ut ett snitt på ca 7h/elev för förarbete, genomförande och efterarbete. Förarbete Förarbetet bestod av att göra bedömningar, skriva skriftliga omdömen (3 ämnen x 22 elever + 2 ämnen x 43 elever) följa upp IUP:er, ÅP samt att administrera och organisera samtalstider. Genomförande Genomförandet gick till som så att jag hade ett "traditionellt" samtal med varje elev och förälder/föräldrar på ca 30 minuter. Elevernas egna utvecklingsamtal. Elevledda utvecklingssamtal gör samtalet till barnens. De får träna sig att reflektera och lär sig att se sina styrkor och utvecklingsområden inom skolämnena. När barnen själva berättar för sin föräldrar om sin kunskapsutveckling, blir de delaktiga och växer med ansvaret.

Värdegrund. Satsdelar.se. Språklänkportalen - Startsidan.

Läsfixarna

Barnens bibliotek Hem. Vikingatid - järnålder. Minoriteter och språk i Sverige. Medeltiden. Religion. Sagor och ramsor - Unga Fakta. Kunskapsbanken, Grekisk mytologi - Unga Fakta. Grekisk mytologi Vår målsättning och syftet med Kunskapsbanken är att tillhandahålla bra, användarvänligt studiematerial för användning i skolår F-9. att med hjälp av sajten Unga Fakta kunna överföra kunskapen och delar av materialet till konkreta klassrumsprojekt i grupp eller enskilt. att med hjälp av text, bild, film och utskriftsvänliga förslag på klassrumsprojekt, skapa en kreativ skolmiljö med ett upplevelsebaserat lärande som både är lärorikt, utvecklande och roligt.

Kunskapsbanken, Svenska oknytt.

Världsreligionerna

Ardas.se. Lektionsbank. Resurser och länkar. Begrepp Religion. Veckodagar (Religion) - Mellanstadiet. Religion.nu - En pedagogisk guide till hemsidor med religiös eller livsåskådningsmässig anknytning. Religionskunskap spel. Lär dig mer om de olika religioner som finns i världen. Mycket av människans handlingar har ett samband med religiös tro så träna upp dina kunskaper i religionskunskap i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Religionskunskap.

Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Www.religionsfroknarna.se. Re begreppsträd. Rättens riddare: Religion. Religionskunskap. Man brukar vanligtvis skilja mellan substantiella (beskrivande) och funktionella (ändamålsenliga) religionsdefinitioner: • En substantiell definition beskriver religionens innehållsliga sida och dess olika delar samt svarar på vad religion är. Exempel: ”Religion är tro som grundar sig på föreställningen om en eller flera gudar, andar, transcendenta själar eller andra övernaturliga fenomen. Religion kan även röra sig om motsvarande föreställningar om en högsta andlig verklighet eller yttersta sanning, med eller utan gudar.

Andetro, förfäderstro och övertygelsen om en magisk verklighet är också uttryck för religion. . • En funktionell definition är bredare och visar på vilka funktioner och behov religionen fyller för individen och samhället. Björn Wiman: Svensken lider av ett sekulärt självbedrägeri. Krönika. Ljusen som brinner denna helg borde sprida ljus över en viktig insikt: att religionen vare sig vi vill eller inte är en kraft att räkna med också i det moderna samhället. Efter denna hårda höst, denna höst så fylld av död och mörker, lystes kyrkogårdarna i helgen upp igen. Himmel och jord: Varför finns religion? Samhällskunskap. Rafiki. Start - riksdagen.se.

Val, partier

Rättegångsskolan. Samhällskunskap spel. Samhällskunskap handlar om statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med denna kunskap kan svåra samhällsfrågor förstås och förklaras så spela våra samhällskunskapsspel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Samhällskunskap. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Huvudsidan - Globalis.se.

EU

Mänskliga rättigheter. Historia. World History Timeline - The FREE atlas of world history combining timelines and maps to navigate history. SVERIGES HISTORIA PÅ 24 MINUTER. En podcast om människans historia. Berättad av och för elever! Lättläst om Historia. Historia-åk-4-6. Sveriges historia. SO/ Historia. Tidsskala. Barn. Kulturspår Gotland. Historia spel. Historia skapar en sammanhängande framställning av förgångna händelser som har betydelse för människan. Ämnet historia är stort så börja spela dessa historiespel snarast. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Historia. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Maps Of War. Map Collections. US State Names.

Forntid - handledningar

Lärmiljöer. Till träffen i mars har alla läst boken Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar av Leif Strandberg. Geografi. Geografi. Filmsnuttar. Online - lär dig geografi (svenska) Geografi-åk-4-6. Sverige. Norden. Europa. Världen. Creative Story Prompt Cards by @DigiColEd – @UKEdResources. Engelska. Engelska. Education App Catalog. 50 000+ Free ESL, EFL worksheets made by teachers for teachers. Free Printable Worksheets for Preschool-Sixth Grade in Math, English, and more.