background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Sju steg för att lyckas med din roman. Att skriva en roman är inte enkelt.

Sju steg för att lyckas med din roman

För att lyckas räcker det sällan med att bara sätta sig ned och skriva. Man behöver även skaffa en strategi och bli medveten om fällorna. Sören Bondeson har undervisat i litterärt skrivande i 18 år och har själv skrivit nio böcker. Här delar han med sig av sju viktiga steg för att lyckas med romanskrivandet. Steg 1. Romanskrivandet är ett långt och ofta mödosamt arbete. Att skriva en roman innebär inte bara att träna på själva skrivandet. Därför är det första steget att bli mera medveten om sin egen skrivprocess. Drömmen om att skriva en bok från början till slut där allt faller på plats under skrivprocessen är som att förlita sig på att man ska vinna högsta vinsten på lotto. Ofta börjar man skriva på en roman efter att ha fått en idé. I stället för att ge upp gäller det här att försöka bena ut vad man åstadkommit, att försöka göra en analys av läget. Steg 2. En roman med tunna karaktärer är helt enkelt ingen särskilt god roman. Den inre monologen.

ELINA.PDF. Genrer/texttyper. Referatteknik med Fröken JE. Här är världens bästa tal 2014 - foretagande. Svenska noveller - August Strindberg - Ett halvt ark papper. Hela listan på årets nyord. Karaktärer och personbeskrivningar. Sms från Soppero: Del 1. Lärarhandledningen ”Litteraturblogga med eleverna” lanseras som webbkurs. Elevaktiv formativ bedömning skolporten ppt. Billy Elliot. Förförståelse – en väg in i texten.

I det här inlägget presenterar jag några lektionsförslag som aktiverar elevernas förförståelse inför läsning av en text.

Förförståelse – en väg in i texten

Vissa förslag passar bäst för skönlitteratur, vissa för sakprosa medan några går att använda på båda. Bildpromenad – ett fantastiskt sätt när man vill aktivera elevernas egen förförståelse, ett arbetssätt som jag har lärt mig av Anne-Marie Körling. Så här skriver hon på sin blogg Körlingsord: En väl genomförd bildpromenad syftar till att aktivera språket, det talade, det skrivna och det egna uttryckta, och i en nära relation till undervisande fokus utvecklas i samspel med text, lärare och andra elever. Den muntliga undervisningen synliggör elevernas förförståelse och skapar därför möjlighet för läraren att utmana och utveckla eleverna i relation till den. I sin bok ”Kiwimetoden” beskriver hon utförligt hur man kan gå till väga och på hennes blogg finns många inlägg om bildpromenad. Språkberikarlektion!

Vad kan du redan? Informationstjuvar! Lycka till! Språklänkportalens blogg. Sara Bruuns klassrum. Nio appar för pedagoger. Sfipaddan.se behöver din hjälp!

Nio appar för pedagoger

Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Har du planer på att starta en egen blogg för er klass? Då kan detta inlägg vara bra, för att se hur andra byggt upp sina bloggar för att få idéer eller inspiration.Pinned: 4 Sep 2014 Två gratisverktyg för skärmdumpar och filmerPinned: 13 Aug 2014 I det femte avsnittet av Sfi-podden med livshistorier berättar Moe Asraei sin historia.

Moe är 29 år, han flyttade från England när han var 10 år och har sedan dessa bott i bland annat Dubai och Iran.

Betyg

Roald Dahl -LPP ny.doc. Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet. Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den?

Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet

Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Detta förslag på arbetsgång är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt ett resultat av min sommarläsning av litteratur som behandlar formativ bedömning. Att tänka på när du genomför läsförståelseundervisning i ditt klassrum: Tänk hela tiden högt med eleverna så att du synliggör sina mentala processer för dem. Samtalsmönstret i ditt klassrum ska präglas av dialog. Ta inte helt över själv (mycket lätt hänt som lärare), utan lyssna och ställ frågor som släpper in dina elever i samtalet.

Genomför arbetsgången nedan i halvklass första gången (om möjligt, dvs). Nedan följer 11 punkter: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Litteraturblogga-med-eleverna.pdf.