background preloader

Bloggare

Facebook Twitter

En länksamling av planeringar · Annika Sjödahl. Sedan jag började blogga på den här bloggen i augusti 2015 har det hunnit bli en hel del inlägg som är ämnesrelaterade.

En länksamling av planeringar · Annika Sjödahl

Många inlägg handlar om planering, bedömning och respons där jag skrivit kring det som jag själv reflekterat kring för stunden. Ofta i samband med att jag läst något kring ämnet. Oftast har inläggen handlat om undervisningens innehåll med konkreta upplägg. I detta inlägg har lyft fram några sådana planeringar som du kan inspireras av, låna och göra om utifrån tycke och smak.

Jag sorterar dem utifrån förmågorna för att du ska kunna välja utifrån det behov du har i din undervisning. Temaplaneringar med fler förmågor Fatta vad skolan handlar om I planering får eleverna ta del av olika texter och filmer för att jämföra hur skolan och livet som ung i andra länder kan te sig. El mundo de habla hispana - lär dig spanska. Sara Bruuns klassrum: How to give feedback - The Perks of being... You have now finished both reading and writing about the book The Perks of being a wallflower.

Sara Bruuns klassrum: How to give feedback - The Perks of being...

Today you are going to read a text that one of your friends has written and you are going to give feedback to help your friend improve his or her text. 1. In Google Classroom you will find out whose text you will read and work with. Then click on the attached link, which will lead you to a folder in Google drive. Find the name of your friend's text, open it and make your own copy. 2. DIGITALA VERKTYG – Patricia Diaz. Hej!

DIGITALA VERKTYG – Patricia Diaz

Ofta när jag är ute och föreläser frågar folk efter en länksammanställning av de (väldigt ofta) webbaserade digitala verktyg som jag brukar ta upp och tipsa om. Jag ska försöka hålla denna sida så uppdaterad som möjligt men ”bear with me” om det är någon länk som inte fungerar. Säg gärna till i så fall! I blogginlägget ”Dags för fjärr- eller distansundervisning?” Har jag samlat ihop en hel del länkar och resurser som kan vara användbara vid fjärr- eller distansundervisning. På Instagram samlade jag julen 2018 och 2019 ihop till ”Språk och IKTs julkalender” och på den hashtagen hittar du 61 inlägg om digitala resurser att använda i undervisningen.

Digitala verktyg. Jag gillar att känna bokens sidor, höra tidningens prassel och rita symboler vid sidan av texten jag läser.

Digitala verktyg

Jag gillar också digitala verktyg som ger mig och eleverna helt andra ingångar till att läsa, samtala och skriva. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för planering, flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här). Som vanligt när det gäller undervisningens innehåll (VAD) eller de metoder läraren använder (HUR) gäller det att ha klart för sig i vilket syfte den ena eller andra används (VARFÖR). En del kollegor har säkert lärt sig Google Drive, Kahoot och Padlet, men många lärare står fortfarande utanför den digitala världen och därmed också eleverna. Digitala verktyg – Camilla Askebäck Diaz. Jag har för flera år sen övergett min analoga kalender, men saknat det snabba klottrandet i min analoga kalender.

Digitala verktyg – Camilla Askebäck Diaz

En español – adriana sturesson. Learn Spanish/Aprende Español Online. ESPAÑOL EXTRANJEROS archivos - Divinas Palabras. Victoria Monera. Whiteboard.fi – instruktioner och tips – Fröken Jingfors. Med Whiteboard.fi kan läraren ställer en fråga och eleverna skriver sina svar på sin dator/padda/mobil.

Whiteboard.fi – instruktioner och tips – Fröken Jingfors

Läraren ser samtliga elevers svar på sin enhet i realtid. Till skillnad från många liknande verktyg ser jag också elevernas namn kopplat till deras svar och man kan lätt rensa elevernas svar och ställa en ny fråga. I denna text beskriver jag steg för steg hur man använder verktyget och längst ner hittar ni pedagogiska tips om hur och när man kan använda verktyget som en pedagogisk resurs och tips på saker att tänka på. Nu finns det även extra info för dig som arbetar med fjärrundervisning under rubriken ”Olika användningsområden” längre ner i texten. Alla elever kan svara på din fråga, samtidigt Inga kontonWhiteboards.fi är det enklaste verktyget jag har sett på länge. Me encanta escribir en español. La revista «Carabela» disponible en Internet – Concha Moreno García. Buenos días, amigas, amigos.

La revista «Carabela» disponible en Internet – Concha Moreno García

Hoy, 24 de enero de 2019, es un día muy especial. Es el primer día de este semestre en que no tengo clase. Pero es que, además, es el principio de mi adiós a Japón. Cuando empiece el curso en abril, yo estaré ultimando mis maletas para volverme. Español con Eva - Español con Eva. Åk9 – En español: Alir åk7, åk8, åk9. Hej!

Åk9 – En español: Alir åk7, åk8, åk9.

Här har ni en sammanfattning om hur ska vi jobba tillsammans och vad ska vi öva nu. Hur ska vi jobba? 1-Ni får filmer med genomgångar och interaktiva övningar på bloggen. Spanish Scavenger Hunts (with Free Printable Checklists) Inside: Spanish scavenger hunts for kids and teens, with free printable checklists.

Spanish Scavenger Hunts (with Free Printable Checklists)

Online Spanish tools are often the most practical option for distance learning. However, we don’t always want our kids parked in front of a screen! These scavenger hunts are a fun way to learn while moving around and handling real objects around the house, or around the yard. Instagram para aprender y enseñar español. – La bitácora de Francisco. Bingo_Juegos de la niñez. Gabriel Ramos. Blogs 7 - spanska1314. Mariana Duque. Spanska. Manuel Gonazales. Javier Rodriguez. Alexi Gonzales. Iñes Fernandes. Sveriges bästa ESPAÑABLOGG. Zigge DeSanta. Gabriel Ramos. Claras. Paul rozales. Lucia garcia de rojas. Alicia Rodriguez. Idas spanska 2015-16.