background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Can you solve the prisoner hat riddle? - Alex Gendler. 7. - 10. klasse - Tivoli. Faglige Dage på Tivoli har fokus på de naturvetenskapliga ämnena, och eleverna ska utföra försök och mätningar i nöjesparken som de sedan ska arbeta vidare med hemma i klassrummet.

7. - 10. klasse - Tivoli

Det är INTE kopplat någon undervisningspersonal från Tivoli till Faglige Dage, och du ska själv se till skriva ut uppgifterna till eleverna. Om uppgifterna:I lärarbladen hittar du en kort introduktion till uppgifterna och eventuella facit. The Mathematics of Juggling. The late computer scientist Claude Shannon has a well-deserved reputation as the father of information theory, but he was also an avid unicyclist, juggler and tinkerer.

The Mathematics of Juggling

He even built his own robotic juggling machine out of parts from an Erector set, programming it to juggle three metal balls by bouncing them against a drum. In the early 1980s, Shannon published the first formal mathematical theorem of juggling, correlating the length of time balls are in the air with how long each ball stays in the juggler’s hand.

His theorem demonstrated the importance of hand speed to successful juggling. Mathematicians have been fascinated by juggling ever since. “I think it’s a matter of making sense of the order that’s in the juggling patterns,” said Jonathan Stadler, a math professor at Capital University in Ohio who started juggling as a teenager. There are many possible combinations of throws, so how do jugglers decide which ones will produce a valid pattern? AP CALCULUS RESOURCES !!! - GeoGebraBook. Consider the function .

AP CALCULUS RESOURCES !!! - GeoGebraBook

What happens as the input (x) gets bigger and bigger? The exponent will get infinitely large, but the base, , will approach the value 1 because as x gets bigger (i.e. "approaches infinity"), the ratio approaches zero. Thus, as x approaches infinity, we have a limit that structurally looks like 1^("infinity"). So..... After dragging the slider all the way to the right, drag the purple point as far to the left as you can.

Font sizeFont size Very smallSmallNormalBigVery big Bold [ctrl+b] Italic [ctrl+i] Underline [ctrl+u] Strike Superscript Subscript Justify. Five Principles of Extraordinary Math Teaching. The Quadratic Formula - INTUITIVE Derivation. Super Maths World. The Seven Sins of Statistical Misinterpretation. Statistics is a useful tool for understanding the patterns in the world around us.

The Seven Sins of Statistical Misinterpretation

But our intuition often lets us down when it comes to interpreting those patterns. In this series we look at some of the common mistakes we make and how to avoid them when thinking about statistics, probability and risk. 1. Assuming small differences are meaningful Many of the daily fluctuations in the stock market represent chance rather than anything meaningful.

You can avoid drawing faulty conclusions about the causes of such fluctuations by demanding to see the “margin of error” relating to the numbers. If the difference is smaller than the margin of error, there is likely no meaningful difference, and the variation is probably just down to random fluctuations. Immersivemath: Immersive Linear Algebra. Immersivemath Watch this video to learn more.

immersivemath: Immersive Linear Algebra

Or start reading by clicking on the links below. Table of Contents Preface A few words about this book. Chapter 1: Introduction How to navigate, notation, and a recap of some math that we think you already know. Chapter 2: Vectors The concept of a vector is introduced, and we learn how to add and subtract vectors, and more. Chapter 3: The Dot Product A powerful tool that takes two vectors and produces a scalar.

Chapter 4: The Vector Product In three-dimensional spaces you can produce a vector from two other vectors using this tool. Sveriges Matematiklärarförening » π-dagen. Det är snart dags att fira π-dagen igen!

Sveriges Matematiklärarförening » π-dagen

Tisdagen den 14 mars är det dags. Vi räknar med att matematiken flödar kring detta datum i Sveriges alla skolor och SMaLs lokalavdelningar! Π-dagsinspiration : Planeringschecklista för dig som vill fira π-dagenHur många cirklar ser du? Kuriosa om πOmkrets och diameterOlika sätt att beräkna πHur stor area har Dr πs glasögon? NP med GeoGebra - GeoGebraBook. Ladda ner proven: Först och främst: vi kastar inte ut papper och penna, absolut inte.

NP med GeoGebra - GeoGebraBook

De färdigheterna testas på delarna B och C. Man behöver kunna både räkna för hand och använda sig av digitala hjälpmedel. Enligt skolverket. Vi hävdar med bestämdhet att miniräknare, även grafritande och symbolhanterande, är underlägsna GeoGebra. Smartmatte. The Missing Dollar. January 15th, 2017 by Steven Pomeroy | Filed under Math Puzzles.

The Missing Dollar

Here is a puzzle that goes back at least to the 1930s. It may make you scratch your head – or worse: Three salesmen check into a hotel room. The clerk says the bill is $30, so each salesman pays $10. Verktyg, övningar och kunskapsbank för arbete med spel om pengar i skolan. Tidsåtgång: 2-3 pass x 40 minuter Pedagogisk metod och tillvägagångssätt Övningen består av fyra olika delar A, B, C och D.

Verktyg, övningar och kunskapsbank för arbete med spel om pengar i skolan

Låt eleverna arbeta i par. Varje par arbetar med en del i uppgiften. Flipped classroom – Låt eleverna se följande film från UR före övningen och be dem sammanfatta de viktigaste de lärde sig om sannolikhet från filmen. Plickers. Stipendiater - Malmö högskola. GeoGebra. GeoGebra. Octave Online: Free Interface compatible with MATLAB. Businessinsider. Materials - GeoGebra.