background preloader

ASL - Att skriva sig till läsning på Vågbroskolan

Facebook Twitter

VÅGBROMODELLEN. Genom ASL. Att tänka på när du arbetar med ASL. Ta bort rättstavning i Word. ASL Prezi. Lägg till fler röster i ClaroReadPro skola. Skriv till bilder. ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter. Cirkelmodellen, att arbeta tillsammans för att gemensamt lära och sedan få prova mer självständigt är utvecklande för alla, både de elever kom kommit långt och de som behöver stöd i sitt skrivande.

ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter

Digitaliseringen av skrivandet påverkar textproduktionen och elevernas texter. Ipaden underlättar skrivandet rent fysiskt men det leder också till att antalet texter som eleverna producerar och är stolta över ökar i jämförelse med elever som i sin läs- och skrivutveckling endast använder penna som skrivverktyg. Texterna blir inte bara fler de blir längre, mer innehållsrika och till viss del mer korrekta. Jag ska beskriva vår resa mot faktatexter. Vi startade i en frågeställning som var kopplad till vårt tema: ” Hur klarar sig djuren när det blir höst och vinter?” Tillsammans gjorde vi en tankekarta på tavlan där eleverna talade om vad de kom ihåg från filmen och texten.

Vid nästa tillfälle tog jag fram vår faktatext igen och vi diskuterade hur den var uppbyggd. Att diskutera. Toppen med Topplistor. Nyss hemkommen från Mitt Lärande i Sundsvall, är jag full av inspiration.

Toppen med Topplistor

Jag vill börja programmera med eleverna, köra med QR koder och en massa annat spännande som görs i olika klassrum i Sverige och samtidigt vet jag att även andra blivit inspirerade av det vi gör, vårt arbete med ASL och vårt förhållningssätt till undervisningen i vårt klassrum här på Mårängskolan. Språkutveckling med sekvensbilder! - Hülya Basaran. Varför sekvensbilder?

Språkutveckling med sekvensbilder! - Hülya Basaran

Ett omtyckt inslag för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling är att använda sig av sekvensbilder. Det är bilder eller foton som eleverna ska lägga i den ordning som de tycker att det blir en röd tråd i berättandet. Genom samtal och interaktion med lärare eller en kompis kan eleverna träna logiskt tänkande och lägga bilderna i kronologisk ordning. Genom bilderna som utgångspunkt har eleverna möjlighet att träna på att utrycka sitt berättande både muntligt och skriftligt. Med utmanande frågor till bilderna utökar de sitt ordförråd och tränar på grammatik i ett meningsfullt sammanhang.

ASL – stafettskrivning. Vilka arbetsformer använder vi i klassrummet?

ASL – stafettskrivning

Gynnar de hela elevgruppen? Hur ska vi göra med den elev som har behov av att få röra sig? Hur kan vi träna vårt läsminne? Sitt still, koncentrera dig, skriv och läs. För de flesta elever fungerar detta utmärkt, för andra blir det nästintill omöjligt. I klass 1c arbetar vi med monster. På skolans fanns det utplacerat 7 kort med information. Jag ser med fördel att liknande modell kan användas för elever som inte ännu läser eller de elever som har begränsat ordförråd. Nya räknehändelser. Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren -ett romanprojekt

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Upprinnelsen till att jag skrev det här materialet var från början att jag fick en halv klassuppsättning datorer till klassen och med det fick möjlighet att tänka om lite kring undervisningen, hur jag på bästa sätt kunde använda dessa. Arbetet går givetvis också bra att utföra med papper och penna. Anledningen till att det här romanprojektet just fick heta Den magiska dörren är att vi har en synnerligen märklig dörr i skolan där jag jobbar. Minibladet.se & ASL. I klassrummet använder vi oss av minibladet.se i kombination med ASL.

Minibladet.se & ASL

Minibladet blir ett redskap för att ge eleverna kunskap om nyhetsläsning, samarbete och skrivande. Jag väljer att använda minibladet.se eftersom det blir ett inkluderande arbetssätt. Elever med språksvårigheter, som inte knäckt läskoden eller har svenska som andraspråk kan delta. Som pedagog behöver jag inte oroa mig över att eleverna stöter på olämpligt material eftersom sidan är för barn.

Eleverna har visat stort intresse för datorerna när vi använder ASL. Eleverna arbetar i par, de får klicka runt på sidans nyheter för att sedan gemensamt välja ut en. När eleverna valt nyhet får de berätta varför de valt just den. Ladda ner rutor. Monster och ASL. Tänk att du kommer till din arbetsplats en tidig morgon.

Monster och ASL

Din arbetsplats är fylld av rosa, klibbigt slime – hur reagerar du? Troligtvis inte som ett gäng sjuåringar som kommer till skolan och fullständigt jublar och driver igång varandras fantasi. Vem har gjort så med klassrummet? Checklista Skriva. Förskoleklass en veckas jobb sv. Vem. Vem 2. Läsförståelse, fonologisk medvetenhet, språklekar. Bokstavsnypor. Läs- och skrivundervisning : Det mystiska ägget. Arkiv: Inlägg som flyttats från min klassblogg skrivet 2012-09-19 Den här dagen råkade vi ut för ett riktigt mysterium.

Läs- och skrivundervisning : Det mystiska ägget

När barnen strömmade in i klassrummet såg vi att någon stökat till där. Fönstret var öppet. Tre stolar var kullvälta... och det mest konstiga: Det låg ett ägg på golvet! Reaktionerna hos barnen skiftade, men alla var nyfikna. Barnen började spekulera över hur ägget kunnat hamna där: - Det kan vara påskharen som varit här! Bredvid ägget låg ett papper ihoprullat. Meddelandet väckte en rad frågor:Vad innebär "ta hand om"? Kasta inte.Slå inte.Tappa inte det.Sparka inte.Vänd försiktigt.