background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Lärarhjälpen. Stödkort till berättelser. Syfte Att ge eleverna stöd, inspiration och underlag för deras skrivande.

Stödkort till berättelser

Kopieringsunderlag medföljer som PDF. Läraren reflekterar. Välkomna till Höjdens åk 6! Den magiska dörren. The Secret Door - Step Through To The Unknown… Argumenterande text. Wikimini – fakta och källkritik med Wikipedias ”småsyskon” Att bli informationsproducenter innebär för dem [eleverna] det bästa sättet att även bli kritiska konsumenter av det som de upptäcker, varje dag, i media och på webben i synnerhet.

Wikimini – fakta och källkritik med Wikipedias ”småsyskon”

Källa: Att vi är många som använder Wikipedia vet vi ju: Wikipedia är den sjätte mest använda webbplatsen i Sverige, enligt Alexa.

Förbättra ditt skrivande

Lektionsförslag – Ta en mening och gör den större. Detta är en mycket rolig skrivuppgift. Jag har gjort den i alla ämnen och den sätter igång elevernas skrivande. Man tar en kort liten mening ur vilken bok som helst, den meningen ska och får eleverna välja själva. Livets lotteri – ett skrivprojekt. Nedan följer delar av en variant på Boken om mig (som vi övergett för länge sedan då den inte riktigt ”tog fart”).

Livets lotteri – ett skrivprojekt

Den här varianten har vuxit fram under de senaste åren och blir tydligare och bättre för varje år som går. Varje del föregås av gemensamma övningar (t ex läsning av texter, identifiering av typiska inslag i texterna och idésamlande), parvisa resonemang och en hel del tänkande. Eleverna måste ju veta vad reportage, resonerande text, beskrivande text och mininovell är för något eller för den delen hur man genomför en intervju eller hänvisar till källor för att kunna skriva de olika texterna. Delarna introduceras en i taget för att ge eleverna tid att tänka, samtala och påbörja sitt skrivande. Antal lektioner totalt, inklusive introduktioner, genomgångar, övningar och skrivande, ca tolv-femton (tre lektioner/vecka i fyra-fem veckor).

Nedan presenteras enbart delar av uppgifterna. Du ska ta med foton så att boken blir trevligare att läsa. Tid till förfogande: Ca fyra veckor. Den magiska dörren -ett romanprojekt – Josef Sahlin. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren -ett romanprojekt – Josef Sahlin

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. SÅ SKAPAR DU QR-SAGOR – PEDAGOG INSPIRATION. Jag har lovat ett inlägg om hur man enkelt gör QR-sagor.

SÅ SKAPAR DU QR-SAGOR – PEDAGOG INSPIRATION

Kom lite senare än planerat men bättre sent än aldrig! Jag brukar oftast använda mig utav appen Cloud QR som finns att ladda ner på AppStore och Googleplay. Det är en väldigt simpel app, som är väldigt lätt att förstår sig på med många olika funktioner. Jag kommer att gå in på det andra funktionerna och hur man kan använda sig utav dom på förskolan i senare inlägg. Här nedan hittar du steg för steg hur du kan skapa egna QR-sagor.Börja med att ladda ner appen, skapa sedan ett konto.

ÖN - ett skrivprojekt i fem kapitel. ÖN - ett skrivprojekt i fem kapitel. Cursive Handwriting Practice - WorksheetWorks.com. Nu ska vi skriva skrivstil! Uppdaterad skrivprocess. Under påskhelgen har jag hunnit läsa ikapp en del både på Twitter och i de olika Facebook-grupper jag är med i för att se om något har dykt upp på skolfronten som man kanske kan ha användning för?

Uppdaterad skrivprocess

Det gäller att sortera bland alla blogginlägg, facebook-inlägg, twittertrådar, filer och tips för att inte drunkna i detsamma. Ibland känner man sig som sämsta sortens lärare bara för att man inte har gjort det eller det med sina elever, eller börjat jobba med det som just nu verkar vara det mest omtalade? Just nu rasar det en debatt om katederundervisningens vara eller inte vara, igen. Jag tycker ändå att den är mer nyanserad och något mindre polariserad nu (kanske)? Jag anser mig ändå tillhöra den sortens lärare som Jonas Linderoth beskriver i ”Lärarens återkomst”, dvs den undervisande, förklarande, berättande och instruerande läraren, vilket kan se olika ut. Artikel. Uppdaterad skrivprocess. Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5. Här delar vi med oss av det Skrivprojekt som vi arbetat med i år 5.

Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5

Eleverna har fått ett kapitel i veckan att skriva i dokumentet. Vi har använt oss av Classroom för att fördela uppdragen samt lätt ge eleverna återkoppling. Varje kapitel innehåller en tydlig instruktion för vad kapitlet ska handla om samt innehåller även en checklista för att eleven själv ska kunna bearbeta sin text. Vi har själva hittat på innehållet till öde ön. Katitzi LHL arbetsuppgifter. En%20o %20i%20havet. 01 Writing Strategy Guide v001 (Full) Stavningsskyltar. Hinderschema1. Lärarhandledningar. Sambandsord.pdf. 6 Texttyper inför NP ifylld mall. Skriva_berttelse_till_bild_kunskapskrav_sv.pdf. Gestalta exempel. Miljöbeskrivningar. Skrivövning: Att beskriva platser. Med en bra platsbeskrivning kan man ta med sig läsaren vart man vill!

Skrivövning: Att beskriva platser

Beskriv platsen med så många detaljer att läsaren kan skapa sig inre bilder och känna sig förflyttad dit! Några tips när du beskriver en plats: Beskriv alltså inte bara vad som SYNS och HÖRS, utan vad som LUKTAR, SMAKAR och KÄNNS. Exempel: Stenarna skimrar i vattnet. Det luktar tång och havet smakar salt. Att gestalta eller beskriva. Personbeskrivning.

Skriv. Make Beautiful Cursive Handwriting Worksheets. Att gestalta eller beskriva. Storybird - Hur du skapar en saga med hjälp av storybird.com. Läs- och skrivportalen.