background preloader

Skönlitteratur och film I

Skönlitteratur och film I
Related:  engelska

Skönlitteratur och film II Under de senaste veckorna har vi arbetat med boken och Filmen "Goodnight Mister Tom". Boken (publicerad 1981) är skriven av Michelle Magorian och filmen (1998) är regisserad av Jack Gold. Under vårterminen läste vi boken på svenska och nu har vi alltså sett filmen på engelska. Detta kan man såklart göra parallellt, vilket kanske vore bättre. Jag har hittills avsatt 3 lektioner a´ 80 min till arbetet, efter varje lektion har jag lagt ut en läxa på klassbloggen + respektive avsnitt. Lektionerna har innehållit film/boksamtal, jämförelser mellan boken och filmen, samtal om upplevelser av det sedda. Nedan länkar jag till vår klassblogg och de olika läxorna: Hoppas att du finner inspiration :)

Goodnight Mister Tom: A book review Michelle Magorian’s novel Goodnight Mister Tom is a moving tale of an eight-year-old boy, William Beech who is evacuated from London’s Deptford area to go and live in a village called Little Weirwold shortly before the Second World War breaks out. With an abusive history, a weak, pale William arrives in Little Weirwold and is placed under the care of Tom Oakley, a healthy, middle-aged man famous in his close-knit village for being a recluse, just because he lives next to the local church in accordance to the specific instructions of William’s mother. Tom reluctantly agrees to take him in, in the name of ‘national duty’, neither of them considering how this small act of ‘national duty’ was going to change their lives forever. And thus began a journey of recovery and rediscovery for the two of them. This journey makes up the crux of the novel. His overbearing, extremely religious mother conditioned him that he was inherently bad and thus deserved to be punished.

Skönlitteratur och film, avslut Vi har avslutat området "Skönlitteratur och film" där vi har sett filmen "Goodnight Mister Tom" som vi tidigare har läst på svenska. Det avslutande arbetet var att skriva en film/bokrecension. Genom hela arbetet med "Skönlitteratur och film" har eleverna givits förutsättningar att utveckla nedanstående förmågor: förstå och tolka innehållet i talad engelskaformulera sig och kommunicera i tal och skriftanvända språkliga strategier för att förstå och göra sig förståddaanpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhangreflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Skönlitteratur och film III Nu har vi sett alla tre avsnitt av "Goodnight Mister Tom" och som avslutning på vårt arbetet med "Skönlitteratur och film" skriver vi nu "a film/book review". De tre läxor som eleverna har haft under arbetets gång har gått ut på att jämföra och reflektera över olika frågor relaterade till filmen och boken. Detta hjälper eleverna nu när de ska summera allt i sin recension. Eleverna utgår från dessa frågor när de arbetar: Who is your favourite character in the film/book?

My Journal Idag träffades vi äntligen, alla förstelärarna i kommunen samt verksamhetschef och förvaltningschef. För att fira in det nya uppdraget bjöds vi på tårta och kaffe, vår lokaltidning var där och fotografier togs. Göran (Förvaltn.chef) och Tobias (Verksamhetschef) gick igenom uppdraget och hur det är utfärdat av regeringen samt redogjorde för hur Enköpings kommun har valt att lägga upp uppdraget. Vi förstelärare fick presentera oss och berätta för varandra om varför vi sökt uppdraget och vilka avsikter vi har med detta. Det här känns så bra, jag tror att vi som grupp har mycket att ge varandra samt mycket att dela med oss av till kollegor ute i skolorna. Foto: Tobias Åsell Vi fotograferas av EnköpingsPosten

Michelle Magorian Michelle Magorian, föddes 1947 i Portsmouth i England, växte upp i Singapore och har tillbringat en längre tid i Australien. Hon har studerat sång, balett och drama och var en tid elev för mimaren Marcel Marceau. 1983 kom hennes första ungdomsbok ut ... Michelle Magorian, föddes 1947 i Portsmouth i England, växte upp i Singapore och har tillbringat en längre tid i Australien. Hon har studerat sång, balett och drama och var en tid elev för mimaren Marcel Marceau. 1983 kom hennes första ungdomsbok ut på svenska, Godnatt Mister Tom, som hon har vunnit flera framstående utmärkelser för. Gemensamt för Michelle Magorians romaner är att de handlar om unga människor som hamnar i en främmande situation som leder till förändringar i deras liv. Vad heter du? Michelle Jane Magorian Vad tycker du om? Jag tycker om regn, jazz, att höra havet, skratta med mina söner, läsa böcker, simma (när jag kan) och lyssna på radioteater. Vad tycker du inte om? Har du någon favorit bland barnboksförfattarna?

Reading Comprehension - Free Worksheets Home- English- Math - Reading - Research - Keys - Newsworthy - Links - Contact Reading Comprehension, Volume 5: Number 32, Word Meanings From Context Number 31, The Painting Number 30, Word Meanings From Context Number 29, Charity, Poem Number 28, Word Meanings From Context Number 27, Mysteries Number 26, As I Awake, Poem Number 25, Democracy and Freedom Number 24, Modest Requirements Number 23, Martin's St. Number 22, Word Meanings From Context Number 21, Word Meanings From Context Number 20, Word Meanings From Context Number 19, You, Poem Number 18, Word Meanings in Context - Antonyms Number 17, Winter Heat Number 16, Word Meanings From Context - Synonyms Number 15, Word Meanings From Context Number 14, The Presidential Campaign Number 13, Memories, Poem Number 12, Word Meanings From Context Number 11, Campaign Finance Reform Number 10, Simple Math Number 9, Fashion Blues Number 8, Word Meanings From Context Number 7, Thank You Sincerely, Poem Number 6, Treasure, Part IV Number 5, Treasure, Part III

PowToon - Engelska förmågor Embed code Select a size, the embed code changes based on your selection. _abc Powtoon Transcript I engelska ska du utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter formulera dig och kommunicera i tal och skrift använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd vad innebär språkliga strategier??? CC creative commons attribution

Ämnesutvecklarna i Filipstad: Engelska Torsdagen den 23 maj hade vi en träff med projektgruppen i engelska och vi påbörjade en diskussion om hur vi kan hjälpa elever, som är i behov av mycket stöd i engelska, på bästa sätt. Alla vi var överens om att det finns en stor bredd i elevernas kunskaper av det engelska språket i varje klass. När man är en duktig pedagog och man har meningsfulla, effektiva lektioner i den engelskundervisningen är det inte så svårt att höja de flesta elevernas kunskaper i engelska. Men vi upplever att det kan vara svårt att ”få med” de elever som inte har kommit lika långt i sin utveckling av det engelska språket. Vi diskuterade vad vi i nuläget gör i klassrummet eller/och vad vi önskar. · Sjunga! · Om man vet att en svagare elev kan, låt den komma till tals då. · Lekar är bra, eleverna är avslappnade. · Läraren står bredvid och säger före (viskar), eleven repeterar. · Låt kompisarna hjälpa till. · CD-skiva till texterna, lyssna hemma på ljudinspelningen av texten man jobbar med i klassen. · Grupparbete.

50 holiday activities for Teaching English We have loads of holiday related materials. Get a start on our Christmas page or in our resources. Also some nice full lessons in our Lessons In A Can or purchase hundreds of resources for the holidays in our store. Also you can subscribe to Digital Resources for one lifetime fee to get hundreds of thousands of lesson materials/ideas. However, since I'm busy making Christmas lists, thought I'd make a nice one to share with fellow teachers and inspire with a few things in my brain for teaching lessons related to Christmas. So here is my brain purge. Get all the 50 lists. 50 Holiday Activities for The English Language Classroom Make snowflakes and angels. 101 Questions about Christmas. Decorate the classroom. Write Christmas cards to a classmate. Write a letter to Santa Claus. Yes Virginia, there is a Santa Claus. Play Christmas carol “Pass The Paper”. Sing some Christmas carols. Simon Says. Watch the incredible short film: The Snowman. Go Christmas Shopping! Learn Christmas Vocabulary.

Animated science - Magma: Under dinosauriernas tid Tecknad film. Några dinosaurier porträtterade av det lilla däggdjuret som lever i vegetationen. De är läskiga, de stora jordbävningsfötterna - och de har funnits länge. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Christmas Traditions, Christmas History, Christmas Around the World, The Christmas Story and Christmas Fun and Games! - whychristmas?com Listen to English around the World. Click on any of the flags below to hear accents from some of the main English-speaking countries. Hear more English accents. One of the best ways of improving your English is to listen to radio news and discussion in English on your computer. Listen to the Bible in MP3 format Listen to film soundclips

Video Lesson: Mr. Bean Follow me on twitter This is a video lesson based around the video “Mr. Bean packs his suitcase” thanks to British Council for bringing it to my attention in their lesson plan on making predictions but I’ve adapted it for use in different ways with different levels. Kids and lower levels The aim of this lesson plan is to practice holiday vocabulary (clothes and items that go in a suitcase) and some basic grammar structure. Project a picture of a suitcase on to the board (or draw one) and ask “What do you put in your suitcase when you go on holiday?” toothbrushtoothpasteswimming shorts/trunkstowelunderpantscan of baked beanscloth/flannelsoapbooksuitcasetrousersshortsshoesteddy bearscissors You could also use this quizlet set to go over clothes vocabulary. If children are old enough to write, put them in pairs and hand out post-it-notes and a pencil to each pair. Mr. in his suitcase. Then stick all the post-its on the board and show the video. Higher levels – video dictations Objects: Verbs:

Related: