background preloader

Skönlitteratur och film II

Skönlitteratur och film II
Under de senaste veckorna har vi arbetat med boken och Filmen "Goodnight Mister Tom". Boken (publicerad 1981) är skriven av Michelle Magorian och filmen (1998) är regisserad av Jack Gold. Under vårterminen läste vi boken på svenska och nu har vi alltså sett filmen på engelska. Jag har hittills avsatt 3 lektioner a´ 80 min till arbetet, efter varje lektion har jag lagt ut en läxa på klassbloggen + respektive avsnitt. Lektionerna har innehållit film/boksamtal, jämförelser mellan boken och filmen, samtal om upplevelser av det sedda. Nedan länkar jag till vår klassblogg och de olika läxorna: Hoppas att du finner inspiration :) Related:  engelskaengelska

Skönlitteratur och film III Nu har vi sett alla tre avsnitt av "Goodnight Mister Tom" och som avslutning på vårt arbetet med "Skönlitteratur och film" skriver vi nu "a film/book review". De tre läxor som eleverna har haft under arbetets gång har gått ut på att jämföra och reflektera över olika frågor relaterade till filmen och boken. Detta hjälper eleverna nu när de ska summera allt i sin recension. Eleverna utgår från dessa frågor när de arbetar: Who is your favourite character in the film/book?

Christmas Quiz! | tekhnologic I originally created this Christmas tree design so I could have a tree in the classroom without the hassle of having to carry one around with me. After using it, I thought it would also make a good menu design, so I developed it into a Christmas quiz template. Click Christmas Quiz Template to download the PowerPoint or visit the downloads page. How to play There are nineteen baubles and one star on the Christmas tree. Adding the questions The question slides are numbered, but I have left it up to you to add the questions. Add 20 questions and you are ready to play! If you are struggling for ideas, try these resources: Christmas Trivia Quiz by Tim Robbio Warre Tim has created a trivia round with questions themed around Christmas. Merry Christmas! Svetlana has come up with some great ideas for ‘confessions.’ Xmasfun.com This website not only has a lot of resources for Christmas trivia questions, but there are jokes, crafts, videos and music as well. The Quiz.com Merry Christmas and Happy New Year.

Skönlitteratur och film, avslut Vi har avslutat området "Skönlitteratur och film" där vi har sett filmen "Goodnight Mister Tom" som vi tidigare har läst på svenska. Det avslutande arbetet var att skriva en film/bokrecension. Genom hela arbetet med "Skönlitteratur och film" har eleverna givits förutsättningar att utveckla nedanstående förmågor: förstå och tolka innehållet i talad engelskaformulera sig och kommunicera i tal och skriftanvända språkliga strategier för att förstå och göra sig förståddaanpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhangreflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Goodnight Mister Tom: A book review Michelle Magorian’s novel Goodnight Mister Tom is a moving tale of an eight-year-old boy, William Beech who is evacuated from London’s Deptford area to go and live in a village called Little Weirwold shortly before the Second World War breaks out. With an abusive history, a weak, pale William arrives in Little Weirwold and is placed under the care of Tom Oakley, a healthy, middle-aged man famous in his close-knit village for being a recluse, just because he lives next to the local church in accordance to the specific instructions of William’s mother. Tom reluctantly agrees to take him in, in the name of ‘national duty’, neither of them considering how this small act of ‘national duty’ was going to change their lives forever. And thus began a journey of recovery and rediscovery for the two of them. This journey makes up the crux of the novel. But Tom finds it impossible to fathom how a parent could convince their child that s/he was inherently bad and punish them for it.

Våga tala engelska! Inte alltid så lätt. Frågan är hur vi hjälper eleverna till att våga visa sina kunskaper även muntligt? Enligt min erfarenhet brukar elever i årskurs fyra verkligen längta efter att få lära sig mer engelska. Ordförråd och de meningar som kan sägas och skriva ökar i en lavinartad takt i och med att det i timplanen ges mycket större utrymme för ämnet på mellanstadiet än i lågstadiet. Ibland kan jag dock märka att trots att elever ligger långt framme i sitt utvecklande av språket är det svårt att vara muntligt aktiv i klassrummet. Till och börja med är (som alltid) ett tillåtande klassrumsklimat viktigt. Här är ett som jag har provat med mycket positivt resultat. Vi arbetade med Appen: Sock Puppets.

Michelle Magorian Michelle Magorian, föddes 1947 i Portsmouth i England, växte upp i Singapore och har tillbringat en längre tid i Australien. Hon har studerat sång, balett och drama och var en tid elev för mimaren Marcel Marceau. 1983 kom hennes första ungdomsbok ut ... Michelle Magorian, föddes 1947 i Portsmouth i England, växte upp i Singapore och har tillbringat en längre tid i Australien. Gemensamt för Michelle Magorians romaner är att de handlar om unga människor som hamnar i en främmande situation som leder till förändringar i deras liv. Vad heter du? Michelle Jane Magorian Vad tycker du om? Jag tycker om regn, jazz, att höra havet, skratta med mina söner, läsa böcker, simma (när jag kan) och lyssna på radioteater. Vad tycker du inte om? Hushålls- och trädgårdsarbete, eller samtal om matlagning och shopping. Har du någon favorit bland barnboksförfattarna? Det är omöjligt att svara på. Men har du någon favoritbok? Jag är ledsen men jag kan inte svara på det. Vilken var den första bok som du läste?

2Owls – InOtherWords | TheBig6 | #visombärenförmåga ormulera Engelska åk4 Vi läser engelsk litteratur och arbetar med förståelsen. Jag har valt ut två e-böcker från Oxford Owl som vi läser och lyssnar på tillsammans. Först tillsammans på tavlan med en projektor och sedan enskilt via iPaden och med hörlurar. Förmågorna vi övar på är: – Att kunna tolka två texter, att förstå. – Att kunna använda och välja mellan olika strategier – Att kunna formulera egna meningar muntligt. – Att kunna samarbeta. Mål och Resultat? Arbetet handlar om att väcka nyfikenhet för det engelska språket och öka förståelsen. De aktuella förmågorna började vi arbeta med på svenskan, för att förstå. Fortsättning? Eleverna ska få spela in korta filmer med olika förklaringar till orden.

Reading Comprehension - Free Worksheets Home- English- Math - Reading - Research - Keys - Newsworthy - Links - Contact Reading Comprehension, Volume 5: Number 32, Word Meanings From Context Number 31, The Painting Number 30, Word Meanings From Context Number 29, Charity, Poem Number 28, Word Meanings From Context Number 27, Mysteries Number 26, As I Awake, Poem Number 25, Democracy and Freedom Number 24, Modest Requirements Number 23, Martin's St. Number 22, Word Meanings From Context Number 21, Word Meanings From Context Number 20, Word Meanings From Context Number 19, You, Poem Number 18, Word Meanings in Context - Antonyms Number 17, Winter Heat Number 16, Word Meanings From Context - Synonyms Number 15, Word Meanings From Context Number 14, The Presidential Campaign Number 13, Memories, Poem Number 12, Word Meanings From Context Number 11, Campaign Finance Reform Number 10, Simple Math Number 9, Fashion Blues Number 8, Word Meanings From Context Number 7, Thank You Sincerely, Poem Number 6, Treasure, Part IV Number 5, Treasure, Part III

What’s Going On in This Picture - The Learning Network Blog Photo Students 1. After looking closely at the image above (or at the full-size image), think about these three questions: What is going on in this picture? Read more… Updated: April 15, 2016 Special Announcement: On Thursday, April 14, we’ll be trying an experiment in honor of National Poetry Month. That day, we’ll post a poem and and will run a live-moderated discussion of it using the same V.T.S. method we use here on Mondays for images. 1. Read more… Updated: April 8, 2016 Special Announcement: On Thurs., April 14, we’ll be trying an experiment in honor of National Poetry Month. That day, we’ll post a poem and and run a live-moderated discussion of it using the same V.T.S. method we use here on Mondays for images. 1. Read more… Updated: April 1, 2016 Special announcement: We’re trying an experiment in honor of National Poetry Month: On Thursday, April 14, we’ll be posting a poem and running a live-moderated discussion of it using the same V.T.S. method we use here for images. 1. Read more…

Related: