background preloader

Europeisk språkportfolio - pedagogisk verktyg för lärare

Europeisk språkportfolio - pedagogisk verktyg för lärare
Språkportfolion hjälper eleven att bli mer medveten om sitt eget lärande. Både eleven och läraren får syn på vilka kunskaper eleven har och vad han eller hon behöver lära sig mer om. Äldre elever kan använda dokumentationen inför studier utomlands eller för att söka ett arbete. Språkportfolion ersätter inte betyg, certifikat eller diplom utan är ett komplement till formella examina. I språkpasset dokumenterar eleven vilka språk hon eller han kan, hur väl hon/han behärskar dessa och var hon/han har lärt sig dem. Eleven skriver också en översikt av sina examina i språk och språkpraktik. I språkbiografin planerar, bedömer och reflekterar eleven kring sin inlärning av olika språk och sina kulturella erfarenheter. I dossiern samlar eleven ett urval av sina arbeten. Handledning - ESP 6-16 år (3,5 MB) Handledningen innehåller förslag och instruktioner hur du och dina elever kan planera och arbeta med språkportfolion. ESP 6-11 år, interaktiv pdf (1,0 MB) Mitt språkpass 6-11 år (1,8 MB)

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/stod-i-undervisningen/europeisk-sprakportfolio-1.83490

Related:  Teacher tools 2.0inspirationulrharWebsidor

A million first steps We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain. The images themselves cover a startling mix of subjects: There are maps, geological diagrams, beautiful illustrations, comical satire, illuminated and decorative letters, colourful illustrations, landscapes, wall-paintings and so much more that even we are not aware of. Lizzie Pinard - Course books in the language classroom: friend or foe? This is not the first time I’ve discussed or reflected on the use of course books in the classroom, neither, I’m sure, will it be the last. While in my first post-CELTA job, I initiated an #ELTchat discussion entitled “How to avoid death by course book?” – the summary of which can be found here – which hints at my feelings towards course books at that time! Since then, and via a lot of teaching, learning (both on the job and during my Delta/M.A.ELT year at Leeds Metropolitan) and reflection, my relationship with course books has evolved…

Bästa sajterna för att hitta högupplösta bilder Du kan använda Compfight för att leta efter bilder som du snabbt behöver. Om du vill ha slumpmässiga bilder, klicka bara på "Show me what compfight can do?"-knappen. Du kan hitta gratis högupplösta bilder utan copyrightbegränsningar. Nya bilder läggs också upp varje vecka. Engelska åk 6 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet Här finns exempel på olika typer av uppgifter som kan förekomma i nationella prov i engelska i årskurs 6. Provuppgifterna kommer från ämnesprovet 2012 och omfattas inte längre av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i provet, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer i varje prov och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör ett helt, representativt prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet

Rate Your Writing Chart This summer is flying by and I’m starting to feel a little panicky even though school doesn’t start until the last week of August. It’s time to get crackin’ on my to do list. I’m sure many of you have seen this rating chart on Pinterest. Webinar on Open Badges Is there a future for Open Badges? Webinar on 26 November 2015 at 10.00 AM CET Sales pitch We learn everyday, all the time. We can’t help ourselves, it is in our nature.

Simulations Can Change the Course of History . . . Classes I went to a Professional Development workshop several years ago with a master history teacher, Eric Rothschild, who spent his career teaching at Scarsdale High School. He was a brilliant workshop facilitator, and I learned more about teaching history in that workshop than in any other professional development experience I'd had up to that point in my career. He ran a workshop on teaching AP U.S. History, and it was unlike anything I had seen before. Orka plugga, studieteknik Upload Malin Frykman Loading...

Valentine's Day February 14th is traditionally a celebration of love, so how do people in the UK mark the occasion? Cards Sending a Valentine's card to a loved one is a custom that started more than a century ago. Couples give cards to each other, but it is also traditional to send an anonymous card to anyone you secretly love. Effektiv bedömning – min checklista! Sitter du som jag och rättar och bedömer elevarbeten inför nästa vecka? Det är märkligt att det är ett arbete som jag och många med mig drar sig för. När man väl sitter där och läser, tittar eller lyssnar är det ju oftast jätteinspirerande och man blir både stolt, överraskad och får hjälp med vidare planering. Så vad är det som gör att man drar sig och gruvar sig innan man väl sitter där? Det är inte bara latmasken i mig som försöker vinna. Jag tror att det är för att det är ett jobb som är potentiellt gränslöst.

Dela dokument Hur gör du när du ska skriva ett dokument ihop med kollegor på olika ställen? Många skapar dokument som sedan skickas fram och tillbaka via e-post och då kan det bli svårt att hålla reda på den senaste versionen och vem som har skrivit vad. Idag finns det smartare sätt att dela dokument. 20 Ways To Be A Better English Language Teacher (Part 1) English language teaching can be a challenging and difficult process, especially if you are seeking for new ideas and thoughts on improving your day-to-day teaching. Much of the challenge is learning to develop yourself, especially once you have found your place in this career and feel settled. You must continuously strive to improve your own teaching day in and day out. Here are some ideas to consider when you want to improve and develop your own teaching or if you want to be a better teacher overall. 1. Reflect on your lessons

Related:  Moderna språk