background preloader

Conflict of interest

Conflict of interest

http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_of_interest

Related:  Peter Nijkamp - Karima Kourtit - Tüzin Baycannot just sciencefraud but primarily -conflict's of interests-who owns what ?JournalismTU Delft ondernemende universiteit

NWO: 2dec2013 scherpt beleid wetenschappelijke integriteit aan 3 december 2013 NWO heeft haar integriteitsbeleid aangescherpt. NWO maakt zich sterk voor goed wetenschappelijk gedrag en neemt extra maatregelen gericht op het voorkomen en traceren van wetenschapsfraude. Dit beleid sluit nauw aan bij het beleid van de universiteiten en de VSNU en de KNAW. Bewustwording Onderzoekers die bij NWO een aanvraag voor onderzoeksfinanciering doen, moeten voortaan verklaren bekend te zijn met de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU, 2012) en daaraan te voldoen.

Aan de politieke leiband In november 2013 schreef J.M. Coetzee het voorwoord bij het boek Academic Freedom in a Democratic South Africa van John Higgins, die hoogleraar in de literatuurwetenschappen is aan de Universiteit van Kaapstad. Higgins’ boek is een pleidooi voor de geesteswetenschappen als noodzakelijk denkgebied voor een open en nieuwsgierige intellectuele cultuur in een land.

Wetenschap geen dienstmaagd 12 september 2012 - Moet EL&I de wetenschap bestieren? De Jonge Akademie denkt dat creatieve ongrijpbaarheid van het onderzoek dat ministerie noch de bepleiter daarvan, Bernard Wientjes, blij zal maken. “Onderzoek doen is onvoorspelbaar, resultaten laten zich niet afdwingen, toepasbaarheid is niet vanzelfsprekend." Ingrid Robeyns en Peter-Paul Verbeek van de DJA schrijven in een reactie op Wientjes' analyse die op ScienceGuide werd gepubliceerd het volgende:

Vijf pijlers voor moderne opleidi. journalistiek - Opinie Het zou me niet verbazen als sommige HBO-instellingen na een bezoek van de NVAO de telefoon opnemen met de mededeling ‘We are very depressed today, please leave your message after the shot’. Want het is toch niet mis als je, zoals in het geval van de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windesheim, van de NVAO drie maanden krijgt om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren. Gelukkig stuurt Jan Bierhoff een bericht van het stormfront met het advies onderscheid te maken tussen HBO+ en MBO+ om de kwaliteit te verhogen en de concurrentie aan te kunnen. Dat is een schrale troost helaas, want van het westelijk front geen nieuws. Immers, juist omdat het HBO niet in staat was de kwaliteit te verhogen, begonnen een aantal universiteiten met opleidingen journalistiek.

‘Universiteiten zijn laks met plagiaat opsporen en bestrijden Landelijk14 februari 2012 15:00 |Universiteiten zijn laks in het opsporen en bestraffen van plagiaat. Bovendien zijn fraudegevallen vaak lastig te bestrijden, doordat wetenschappers heel verschillend denken over wat plagiaat is. Dat schrijft NRC afgelopen weekend op haar website nadat NRC Handelsblad een reconstructie maakte van een plagiaatzaak aan de TU Delft. In 2007 en 2008 waarschuwden meerdere onderzoekers op de universiteit in Delft voor plagiaat in een proefschrift van een onderzoeker aan de faculteit bouwkunde.

[Update] VU verzweeg plagiaat hoogleraar De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam heeft maandenlang plagiaat van een van haar topwetenschappers verzwegen. De econoom Peter Nijkamp was begeleider bij een proefschrift waarin plagiaat is ontdekt. Volgens een onderzoeksrapport (.pdf) valt hem dat ook aan te rekenen, omdat hij als begeleider mee heeft geschreven. De plagiaatzaak begon zes maanden geleden, toen de VU op het laatste moment een promotie annuleerde van econome Karima Kourtit. Er waren twijfels ontstaan over haar proefschrift en er werd een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld. Zij constateerde ‘tekortkomingen’, maar ontdekte geen plagiaat.

Europese Commissie al in 1991: “laten we onderwijs overleveren aan bedrijfsleven” « Kritische Studenten Utrecht Europese Commissie al in 1991: “laten we onderwijs overleveren aan bedrijfsleven” Posted by Alexander Beunder under Politiek1 reactie De huidige bezuinigingen in het onderwijs staan niet op zichzelf. Wat is dan het groter plan? We reizen terug naar het jaar….1991, het jaar dat de Europese Commissie (EC) op haar dak kreeg van het maatschappelijk middenveld omdat haar ‘Onderwijs Memorandum’ wel erg neoliberaal gekleurd was*.

Wientjes: meer geld in fudamentele R&D 11 juni 2012 - Wat is het verschil tussen Nederlands kennis- en industriebeleid en dat van Duitsland? Bernard Wientjes: “Wij steunden de verliezers, Duitsland had een strategie van winnaars.” Dat moet en kan anders via de topsectoren, maar VNO/NCW pleit nu ook voor forse investering in fundamenteel onderzoek.

Layar Creator laat print leven - Digitaal - Telegraaf.nl [24 uur actueel, ook mobiel] [Digitaal] Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren. Universiteit laks in opsporen en bestraffen van plagiaat Een Delftse student bouwt in het laboratorium aan een bacterie die een kleur- of geurstof afgeeft als hij warm wordt. Foto NRC / Roel Rozenburg Wetenschap

IMK-directeur stapt uit adviesraad uit onvrede over affaire Nijkamp Uit onvrede over de manier waarop het college van bestuur met de kwestie Nijkamp omgaat, heeft directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf IMK Han Dieperink zich teruggetrokken uit de Raad van Advies van de masteropleiding Business Administration van de economische faculteit Feweb. Toen het college in januari na beschuldigingen van ‘zelfplagiaat’ verklaarde het wetenschappelijke oeuvre van Nijkamp te laten doorlichten, heeft het Nijkamp volgens Dieperink ‘tegelijkertijd opgeknoopt’. ‘Dat acht ik respectloos, bekrompen en laf’, schrijft hij in een mail aan het faculteitsbestuur. Slechte werkgever Aan Advalvas schrijft Dieperink, een voormalige student van Nijkamp, dat de VU zich ‘naar mijn professionele mening dramatisch slecht als werkgever heeft gedragen’. Hand boven het hoofd

Oneigenlijke beïnvloeding voorkomen met gedragscode voor onderzoeksfinanciers In allerlei vakgebieden kunnen financiers van onderzoek baat hebben bij bepaalde uitkomsten en daarom kan het onderzoek onder druk worden gezet door opdrachtgevers als bijvoorbeeld de overheid. Bert van Wee van de TU Delft stelt daarom in het wetenschappelijke tijdschrift, ‘Science and Engineering Ethics’ een gedragscode voor financiers voor. Vatbaar voor conflict

Nyenrode hoogleraar Paul Frentrop valt door de mand Eric Smit Corporate governance hoogleraar Paul Frentrop (Nyenrode) wordt gesponsord door een stichting die verbonden is aan een controversiële bron van geld Het sponsoren van leerstoelen is op Nederlandse universiteiten een goed gebruik. Vooral de financiële wereld rammelt graag met de geldbuidel wanneer behoeftige universiteiten en lieden met professorale ambities op de koffie komen. Wie niet compleet naïef is, beseft dat dit gevolgen heeft voor de onafhankelijkheid van de wetenschap.

Layar Creator voor interactieve print: kans of bedreiging? De nieuwe toepassing van de augmented reality-applicatie Layar, maakt het mogelijk om print en andere statische beelden van een interactieve laag te voorzien. Iedereen kan het en het is kinderlijk eenvoudig. Hierin schuilt direct een gevaar voor de traditionele uitgevers: iedereen kan content toevoegen aan jouw media. Ook wanneer je dit zelf al gedaan hebt. Layar Creator Dinsdag kwam het bedrijf Layar met de Layar Creator.

Related:  Analyse NEE stemmers - 1ste Kamer - 'chambre du reflexion' ?