background preloader

Case Studies Research Inst & Corporations

Facebook Twitter

MunkOUTofUofT UniversityOfToronto

Koch - Florida State University. Energy Biosciences Institute: BP - UC Berkeley. Balsillie (RIM) - Uni of Waterloo/Wilfred Laurier University. University of Delaware - JPMorgan Chase. University of Calgary - Imperial Oil. The Bartlett UCL - Cornell / Technion consortium. Stanford Research Park. UCL: University College London. Oxford. Montfort University. GlaxoSmithKline.

University of Liverpool. UCLAN. KU Leuven. University of Wales.

Universidad del Mar

Complementary Medicine Evidence Centre - La Trobe / Swisse Welln. Nèstle. SkTech. University of Chicago. AMS - A'dam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. Red Bull - not just Utrecht University. ARCNL / ASML - UvA VU FOM NWO Adv Research Centre for NanoL. AUC - Amsterdam University College. ACT: Amsterdam City Technology. Sarphati Institute - UvA VU VUmc AMC GGDgemeente A'dam. AIMMS A' dam Institute voor Molecules, Medicines en Systems. ACTA - UMCG. Advanced Research Center Chemical Building Blocks (CBBC)

UvA - Huawei

UvA en Qualcomm. Shell Technology Centre Amsterdam ( STCA ) Instituut QuTech - TU Delft - Overheid - w-tech. High Tech Systems Center (HTSC) // TU/e - ASML - Philips. HSD Campus. 3TU Federatie - fusie (TU_Delft Utwente TU/e) CIC Rotterdam. DSM - Chemelot Campus - Uni Maastricht. UT- Apollo Vredestein. TU Delft ondernemende universiteit. Wageningen. Design Academy Eindhoven. Codarts. Windesheim. KNMI. Vrije Universiteit. ArtEZ onder vuur. 28 april 2014 - OCW is ‘not amused’ over de “onvolledige informatie” over en de bezoldiging van de tijdelijke leiding van kunsthogeschool ArtEZ.

ArtEZ onder vuur

Minister Bussemaker informeert de Kamer met nauwelijks ingehouden irritatie. “Overschrijding van genoemde regeling vind ik maatschappelijk onaanvaardbaar.” Op vragen van Jasper van Dijk van de SP gaat de minister in op de ontwikkelingen bij de Arnhemse hogeschool, die na een bestuurlijke en financiële crisis de zaken weer op de rails probeert te krijgen. De wijze waarop dit gebeurt, geeft de minister niet al te veel vertrouwen, zo blijkt uit haar antwoorden. Een zinnetje als “Uiteraard betreur ik het dat nog altijd niet is voorzien in definitieve opvolging”, geeft dat al aan. Schijn van verstrengeling Dat het interim-bestuur onduidelijk is geweest over de eigen rol en positie, vindt Bussemaker storend. Belangrijk speerpunt. ‘Bedrijfsleven te dominant aanwezig op Erasmus Universiteit’ – Erasmus Magazine. De kwestie.

‘Bedrijfsleven te dominant aanwezig op Erasmus Universiteit’ – Erasmus Magazine

Grote bedrijven als Shell en Deloitte betalen steeds vaker mee aan onderzoek. De grote vraag voor financieel ethicus Aloy Soppe is daarom: hoe onafhankelijk is de Erasmus Universiteit nog? Om maar meteen met de belangrijkste vraag te beginnen: is de universiteit nog een onafhankelijk instituut? “Nee, niet volledig. Dat zou het wel moeten zijn.

Kunt u daar een voorbeeld van geven? “In de fiscale economie worden studenten veelal opgeleid om het bedrijfsleven te helpen zo weinig mogelijk belasting af te dragen. Dat klinkt alsof studenten niet opgeleid worden tot vrije denkers, maar tot slaafjes van het kapitaal. U vindt van niet? “De universiteit is een onderneming geworden, volledig in lijn met het oprukkende financieel kapitalisme in de rest van de samenleving. "De universiteit is een onderneming geworden, volledig in lijn met het oprukkende financieel kapitalisme in de rest van de samenleving. "

HBO Fraude 2001 spookstudenten

The Great Game. Webarchive - The Great Game - teams 2014-15. Sax: Studenten verdienen tweede plek bij The Great Game. Vijf studenten van de academie Marketing en International Management (MIM) hebben vorige week meegedaan aan The Great Game in Turkije.

Sax: Studenten verdienen tweede plek bij The Great Game

Met hun businessplan voor Cemer, een Turks bedrijf dat speeltoestellen maakt, eindigden ze op de tweede plaats. Till Hellmich, Hannah Eckert, Stefan Verheul, Simon Ferkmann en Leila Hassan volgen allemaal het honours programma From Good to Great. Samen met docent John Cornelius reisden ze af naar de stad Izmir in het westen van Turkije, waar hen The Great Game te wachten stond. Dat is een project waarin ze samen met Turkse studenten werkten aan een internationaal businessplan voor Turkse bedrijven. Naast het Saxion-team, waren er ook teams met studenten van Hogeschool Utrecht, Fontys en Hogeschool Rotterdam aanwezig. De opdracht voor het Saxion-team was om een exportplan te schrijven voor Cemer, een van de twee deelnemende bedrijven.

SAX: Students make second place in The Great Game. Kamerbrief over het rapport over de financiële positie van het mbo. (pdf) financiele-positie-van-het-mbo. ScienceGuide: zwaartse geschut OCW in MBO / HBO. 26 augustus 2013 - Minister Bussemaker gaat diep ingrijpen in het MBO.

ScienceGuide: zwaartse geschut OCW in MBO / HBO

Twee Haagse topmannen krijgen de opdracht een cruciaal deel in die sector her in te richten, onder wie UvA-HvA bestuurshervormer Koos van der Steenhoven. Het HBO gaat daar ook veel van merken. OCW wacht niet langer op initiatieven of strategisch vernuft vanuit het beroepsonderwijs zelf. De ROC’s slagen er onvoldoende in hun aanbod en hun uitstroom naar de beroepspraktijk in een flink tempo te vernieuwen. Het Techniekpact heeft het kabinet er nog eens van doordrongen hoe hoog de nood is bij het tekort aan praktisch talent en de negatieve impact daarvan op economisch herstel. Mismatch en jeugdwerkloosheid Kern van het probleem is de ‘macrodoelmatigheid’ van het aanbod van MBO-opleidingen door de ROC’s.

Het aanbod moet daarom gesaneerd worden en heringericht om optimaal met de bedrijven in de omgeving en nieuwe kansen daarbij afgestemd te worden. Twee topambtenaren Johan de Leeuw was de hoogste ambtenaar van SZW. Nog vier mbo's in geldproblemen - Onderwijs. Door: Sterre Lindhout en Ianthe Sahadat − 25/10/12, 07:14 © anp.

Nog vier mbo's in geldproblemen - Onderwijs

Scholenreus Zadkine zit diep in de financiële problemen. Behalve ROC Zadkine en Amarantis dreigen nog vier mbo-instellingen in geldproblemen te raken. Het gaat om ROC Leiden, ROC Nijmegen, het Friesland College in Leeuwarden en ROC Zeeland. Teruglopende leerlingenaantallen, het wegvallen van gesubsidieerde inburgeringscursussen en ongelukkig vastgoedbezit zijn de belangrijkste oorzaken. De problemen beperken zich niet tot de zes instellingen op de zwarte lijst van de inspectie, zegt Jan van Zijl, directeur van de MBO Raad, de koepelorganisatie van mbo-scholen.

Om nieuwe drama's te voorkomen, trekken de MBO Raad en de inspectie voor onderwijs sinds kort samen op, zegt Van Zijl. De ondergang van onderwijsmoloch Amarantis, eerder dit jaar, deed mbo-bestuurders wakker schrikken.

ROC Leiden - ppp - Zeeman

Amarantis. ROC Zadkine. ROC Arnhem. Rijn IJssel - ROC Arnhem ~ Albert van der Kerk Hoofdofficier v. More (not yet) Even more (not yet)