background preloader

Collaborations between Universities & Industry

Facebook Twitter

Betrokkenheid bedrijfsleven juist goed voor wetenschap - Column VNO-NCW Online. Hightech Systemen en Materialen - FOM Industrial Partnership Programme (IPP) The Mamas & The Papas - California Dreamin' [HD 1080p] California Dreamin - Mamas & The Papas. ‘Silicon Valley kent geen beleid’ 15 december 2014 00.35 door Jos WassinkAantal keer bekeken: 317Dit artikel verscheen in Delta jaargang 47, nummer 8 Journaliste Eva de Valk vertrok in 2012 naar de Verenigde Staten toen haar vriend onderzoeker werd aan Stanford University.

‘Silicon Valley kent geen beleid’

Ze merkte dat nog niemand voor Nederland verslag deed vanuit Silicon Valley en zag een mooie kans. Silicon Valley: waar de toekomst wordt gemaakt - Eva de Valk - Lebowski Publishers. Een introductie op Silicon Valley voor een algemeen publiek, waarbij verleden, heden en toekomst van Silicon Valley aan bod komen aan de hand van gesprekken met sleutelfiguren en bezoeken aan relevante locaties In nog geen vijftig jaar groeide een slaperig tuinbouwgebied aan de Amerikaanse westkust uit tot dé wereldwijde hotspot van technologische innovatie: Silicon Valley.

Silicon Valley: waar de toekomst wordt gemaakt - Eva de Valk - Lebowski Publishers

In het gebied rondom San Francisco worden al decennialang vooruitstrevende producten en diensten bedacht, gefinancierd en geproduceerd. Naast bekende bedrijven als Google, Facebook, Twitter en WhatsApp werken er duizenden kleine startups in explosief tempo aan ideeën die een grote impact op ons dagelijks leven hebben en de wereld ingrijpend veranderen.

Silicon Valley biedt een bijzonder inkijkje in het verleden, het heden en de toekomst van dit gebied. THE MAMAS AND THE PAPAS "California Dreaming" on The Ed Sullivan Show. Utrecht versterkt samenwerking met University of California 04-09-2006. De Universiteit Utrecht en de University of California stellen jaarlijks maximaal honderd studenten in de gelegenheid om een half jaar of een jaar aan de andere instelling te gaan studeren.

Utrecht versterkt samenwerking met University of California 04-09-2006

Dat is de kern van een overeenkomst die de twee universiteiten maandag 4 september hebben gesloten. De overeenkomst werd getekend tijdens de opening van het academisch jaar in de Domkerk. De Universiteit Utrecht en de Universiteit van Californië. Hun universiteit is tien keer zo groot als de onze, heeft tien keer zo veel studenten en staat in een tig keer zo groot land en toch ziet de instelling voordelen om samen te werken met Utrecht.

De Universiteit Utrecht en de Universiteit van Californië

En dat The University of California de Universiteit Utrecht niet ziet als haar babyzusje, blijkt uit hetgeen de Amerikaanse chancellor Yang zegt over de UU: "They have proven quality. They are in our league. " Medewerkers en studenten over de voordelen van de innige banden tussen Californië en Utrecht. "Laten we eerlijk zijn, het is niet de minst aantrekkelijke plek op de wereld om te verblijven. " Wijnand Mijnhardt mag beschouwd worden als een Californië-veteraan. Ublad Online > De Universiteit Utrecht en de Universiteit van Californië. Hun universiteit is tien keer zo groot als de onze, heeft tien keer zo veel studenten en staat in een tig keer zo groot land en toch ziet de instelling voordelen om samen te werken met Utrecht.

Ublad Online > De Universiteit Utrecht en de Universiteit van Californië

En dat The University of California de Universiteit Utrecht niet ziet als haar babyzusje, blijkt uit hetgeen de Amerikaanse chancellor Yang zegt over de UU: "They have proven quality. They are in our league. " Medewerkers en studenten over de voordelen van de innige banden tussen Californië en Utrecht. "Laten we eerlijk zijn, het is niet de minst aantrekkelijke plek op de wereld om te verblijven. " Wijnand Mijnhardt mag beschouwd worden als een Californië-veteraan. 01-09-2009 Hoger onderwijs barst uit zijn voegen - Plasterk. Het binaire stelsel van hbo en universiteit staat onder zware druk.

01-09-2009 Hoger onderwijs barst uit zijn voegen - Plasterk

Een diverse groep studenten wordt nu door twee types onderwijs geperst. Dat moet anders. Ons stelsel van hoger onderwijs begint uit zijn voegen te barsten. De toestroom van studenten is veel groter en diverser geworden, en niet alle studenten kunnen het uiterste uit zichzelf halen. Onderwijsblog » Plasterk: stelsel hoger onderwijs voldoet niet meer. Middelmaat overheerst op universiteit en hbo - archief nrc.nl. Ik juich het initiatief van Plasterk toe om het universitair onderwijs te versterken met -naast breed toegankelijke universiteiten- ruimte voor gespecialiseerde topinstituten.

Middelmaat overheerst op universiteit en hbo - archief nrc.nl

Een broodnodige impuls voor de Nederlandse kenniseconomie. Bij de opening van het academisch jaar bij de Universiteit van Twente lanceerde de minister van Onderwijs, Ronald Plasterk (PvdA), het initiatief om ons hoger onderwijsbestel te verbreden. Kern van het initiatief is om naast breed toegankelijke onderwijsinstellingen ruimte te creëren voor gespecialiseerde topinstituten die de ambitie hebben om met de beste internationale instellingen te concurreren. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft al kritisch op Plasterk’s plan gereageerd omdat het geen knelpunten zou oplossen of omdat men van mening is dat het huidige stelsel al voldoende ruimte biedt voor differentiatie.

Meer geld voor hoger onderwijs is onzinnig en pervers - archief nrc.nl. Of het een goed plan is om het hoger onderwijs pluriformer te maken, betwijfel ik.

Meer geld voor hoger onderwijs is onzinnig en pervers - archief nrc.nl

De kans van nog meer overlappingen en elkaar bevechtende opleidingen is groot, evenals de verdere inflatie van de academische titels. Met het gebruikelijke ceremonieel en met de gebruikelijke toespraken is het nieuwe academisch jaar geopend. Daarin werden de nieuwe plannen aangekondigd en de gebruikelijke verzoeken om opnieuw meer geld voor het onderwijs ter beschikking te stellen. De toekomst van onze kenniseconomie staat immers op het spel. Opinieblog » Moet het stelsel van hoger onderwijs anders? Door Ronald Plasterk (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de PvdA) en Dirk Schoenmaker (decaan van de Duisenberg school of finance).

Opinieblog » Moet het stelsel van hoger onderwijs anders?

Ja, betoogt minister Plasterk. Het binaire stelsel van hbo en universiteit staat onder zware druk. Een diverse groep studenten wordt nu door twee types onderwijs geperst. Dromen van een studie in Californië. I'd be safe and warm If I was in L.A.

Dromen van een studie in Californië

California dreamin' On such a winter's day Studenten hoeven niet langer meer te dromen zoals The Mamas en the Papas. De UU biedt sinds september elk semester zo'n vijftig studenten de mogelijkheid naar deze droombestemming te reizen. Ze kunnen een half jaar studeren aan een mooie universiteit in de Amerikaanse zonstaat voor het Utrechtse collegegeld. California Dreaming - Scienceguide. 2 september 2009 - ScienceGuide peilde de reacties van de onderwijswoordvoerders in Den Haag op de ‘Californische droom’ van Plasterk.

"Het is een oplossing op zoek naar een probleem. " In Den Haag is men inmiddels al tamelijk uitgesproken over het konijn uit Plasterks hoed. Regeringspartij CDA vraagt zich af voor welk probleem de oplossing van een stelselcommissie bedoeld is. "Een wetenschapper signaleert een knelpunt, beschrijft het probleem, maakt dan een analyse en concludeert dan. De minister lijkt enige stappen omgedraaid te hebben. Daar denken grote oppositiepartijen ook zo over, zo lijkt het. De VVD haalt de gedachte van CDA'er Jan Jacob van Dijk aan: "het is een oplossing op zoek naar een probleem" grapt Kamerlid Halbe Zijlstra. De VVD is wel voor een grotere differentiatie in het HO-bestel. California was inspiratiebron - sept 2009 Plasterk - commissie Veerman. 11 november 2009 - In september filosofeerde minister Plasterk over een nieuw stelsel voor hoger onderwijs en kondigde hij een commissie aan die dit moest ontwerpen.

California was inspiratiebron. Ambtelijk is de opdracht van de commissie inmiddels bijgebogen naar de vraag hoe het HO bij een toenemend aantal studenten betaalbaar kan blijven. Inhoudelijke visie. Robert M. Berdahl. Robert M. Onderwijsblog » Californisch model laat zich niet makkelijk exporteren. Minister Plasterk maakte deze zomer bekend dat hij een commissie wil laten kijken naar het Nederlandse stelsel van hoger onderwijs. Door de forse instroom van studenten kraakt het huidige ‘binaire stelsel’ – wo en hbo – in zijn voegen.

Wellicht is er een andere inrichting te verzinnen die beter aansluit bij de wensen en behoeften van de moderne onderwijsconsument. Toen hij zijn plan lanceerde, gaf de minister het zogenoemde ‘Californische model’ als voorbeeld van hoe een hoger onderwijsbestel ook ingericht kan worden. Later haastte hij zich te zeggen dat hij met die opmerking uiteraard de commissie, onder leiding van CDA-prominent Cees Veerman, niet alvast een bepaalde richting uit wilde sturen. De Universiteit Utrecht en de Universiteit van Californië. Studeren in California. De Universiteit Utrecht en de Universiteit van Californië. Hoger onderwijs moet meer smaken bieden - NRC Handelsblad van maandag 31 augustus 2009.

Debunking The Narrative Of Silicon Valley's Innovation Might

'The False Promise of the Entrepreneurial University' Innovatieplatform - precursor topsectoren - focus & massa. Topsectoren. Wetenschap kent ook perverse prikkels. 19 december 2011 - “Financiering van onderzoek en wetenschap lijdt evenals onderwijs aan perverse prikkels, metafoor voor incentives die in illegitieme zin ook anders werken dan was bedoeld.” Engelen: Het nonconformisme van de babyboomer. Ik weet niet of u hem wel eens hebt ontmoet: Sijbolt Noorda, de oud-bestuursvoorzitter van de UvA, die zijn zinnen had gezet op het ministersambt, gepasseerd werd, toen genoegen moest nemen met het voorzitterschap van universiteitenvereniging VSNU, en die nu een stille wraakactie is begonnen op de idealen uit zijn jeugd.

Ons aller Sijbolt heeft namelijk begin deze maand een onzalig convenant gesloten met Halbe Zijlstra. Prof.dr. Dries Faems: ‘Topsectoren moeten anders georganiseerd worden’ < Home RUG < Rijksuniversiteit Groningen. ‘When innovation comes up, it is usually discussed in a general sense. We tend to forget that there are different types of innovation and that these need to be encouraged in different ways.

In my lecture I address an important distinction between innovation focused on better exploiting discoveries already made, known as exploitative innovation, on the one hand, and exploring completely new territory, known as explorative innovation, on the other.’

Health Technology Campus - TU Delft / Erasmus MC & Erasmus Universiteit

Netwerken op interface University - student - bedrijf. IGZ. Case Studies Research Inst & Corporations. Bert-Jan Woertman wordt commercieel directeur TU/e-campus  Big Finance. Big Oil / Carbon - Universities / Governement. Big Data. Big Agro Food. Big Pharma. Big Car. Big Tabacco. Big Sugar. RU: Business Meets Sciences - Corporate Venturing: The Art of Raising Teenagers. Gelderland valoriseert! - Van idee naar BV. Gelderland Valoriseert. Gelderland Valoriseert: Van kennis naar kunde naar kassa. In samenwerking met de HAN en de Radboud Universiteit richt ArtEZ zich op valorisatie: “Van kennis naar kunde naar kassa”. Naast het reguliere onderwijs over ondernemerschap in de bachelorfase worden kunststudenten en -docenten in contact gebracht met ondernemers. Hierdoor kunnen bedrijven kennismaken met de denkwijze van de (aankomende) creatieve professional, terwijl die op zijn beurt in een vroeg stadium zijn mogelijkheden in het bedrijfsleven kan verkennen.

ScienceGuide. Dutch Technology Week Eindhoven / ING. DutchTechnologyWeek (DTW_2013) sur Twitter. ‘Inzet van internationale studenten ideaal voor bedrijven’ Ondernemerszaken. The academic career path has been thoroughly destabilised by the precarious practices of the neoliberal university. It is an increasingly difficult time to begin an academic career. The pressures of the REF, casualization and adjunctification of teaching and the disappearance of research funding are enormous obstacles academics face. Sydney Calkin looks at how academics have in many ways become model neoliberal subjects. De incubator voor Groningen. Rutte bezoekt CUBE050. How to foster a culture of collaboration between universities and industry.