background preloader

Websidor

Facebook Twitter

The grammar company: A or an? - UR Skola.

Restaurant

What is Narrative Writing? - Definition, Types, Characteristics & Examples. Verb. Filmklipp etc. Directions. Fun Stuff - How To Train Your Dragon. Videos Watch the exciting trailers for the books and films here!

Fun Stuff - How To Train Your Dragon

Downloads Turn your computer into a dragon world with these wallpapers, buddy icons and mobile phone wallpapers! Dragonese Day Looking for something fun (and educational) to do in school? Gratis-Ordbok.se - ett gratis lexikon - engelska, tyska, svenska... Engelsk grammatik. The time - Kimstudies. English grammar exercises esl. The alphabet in English exercises.

50 000+ Free ESL, EFL worksheets made by teachers for teachers. English Worksheets. English Listening Lesson Library Online. The 10 Best Places to Find ELT Listening Materials. If, like me, you find that one of the most commonly heard requests from your learners is to provide them with additional listening materials to study with outside of class, this post is definitely for you.

The 10 Best Places to Find ELT Listening Materials

I’ve trawled the internet and the result of my extensive labors is the list of ten great resources you see below… enjoy! 1) Link Eng Park This site doesn’t actually produce any of its own materials, but it’s as close as an encyclopedia of all ESL online listening materials as you’re ever likely to find. If you can’t find something here for your teaching context, you almost might as well stop searching! Link Eng Park is a great resource for ELT podcasts. Reasons why I use this site Free to use (as are all on this list unless otherwise stated)Organized according to various levelsMany if not all include scripts of the listeningMany video clips as well as regular audioUpdated regularlySimple and effective search function.

Valentine's Day. Europeisk språkportfolio - pedagogisk verktyg för lärare. Språkportfolion hjälper eleven att bli mer medveten om sitt eget lärande.

Europeisk språkportfolio - pedagogisk verktyg för lärare

Både eleven och läraren får syn på vilka kunskaper eleven har och vad han eller hon behöver lära sig mer om. Äldre elever kan använda dokumentationen inför studier utomlands eller för att söka ett arbete. Språkportfolion ersätter inte betyg, certifikat eller diplom utan är ett komplement till formella examina. I språkpasset dokumenterar eleven vilka språk hon eller han kan, hur väl hon/han behärskar dessa och var hon/han har lärt sig dem. Eleven skriver också en översikt av sina examina i språk och språkpraktik.

I språkbiografin planerar, bedömer och reflekterar eleven kring sin inlärning av olika språk och sina kulturella erfarenheter. I dossiern samlar eleven ett urval av sina arbeten. Engelska åk 6 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Här finns exempel på olika typer av uppgifter som kan förekomma i nationella prov i engelska i årskurs 6.

Engelska åk 6 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet

Provuppgifterna kommer från ämnesprovet 2012 och omfattas inte längre av sekretess. Observera att. Lättläst på engelska - Nypon Förlag. English Tenses. Engelska spel. Det engelska språket omger oss alltmer i vardagen.

Engelska spel

Spela dessa engelskaspel så att du kan, vågar och vill använda engelska i olika situationer. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Engelska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Food Årskurs 1 0 av 3 nivåer klara Para ihop olika matord på engelska med rätt bild i detta spel. Am / is / are 0 av 2 nivåer klara. Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 9.

Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet

Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet Lgr11 (i A3 format) Speaking The World Around Us (Elevblad)Blå kortRöda kort Bedömningsanvisningar Reading Welcome to Wales Bedömningsanvisningar A Multicultural CityBedömningsanvisningar.

Roligt glosförhör - Glosor.eu. Free Flashcards. INTERNETTOLKEN - GLOSTR NING. The TES - Education Jobs, Teaching Resources, Magazine & Forums. Free online Dictionary of English Pronunciation - How to Pronounce English words. Randall's ESL Cyber Listening Lab - For English as a Second Language. Learn Languages for Free with Music Videos, Lyrics and Karaoke! English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese and Dutch.

Stava Rex. Stava Rex är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text, speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi.

Stava Rex

Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram. Stava Rex för PC Version 1.1 rättar text i hela Officepaketet (Word, Excel, Outlook och Powerpoint) och även i Star Office/Open Office. Du kan läsa en detaljerad beskrivning av Stava Rex för PC här. Stava Rex för Mac Version 1.0 kan användas på två sätt: som separat program tillsammans med exempelvis Pages och Microsoft Word.via operativsystemets inbyggda stavningskontroll, exempelvis Textredigeraren. För användare som har läs- och skrivsvårigheter rekommenderas Stava Rex som separat program tillsammans med exempelvis Pages.

Priser och beställning » SpellRight. Witch eller which?

SpellRight

Nu kan du som kämpar med stavningen och dessutom skriver på ditt andra språk, engelska, äntligen få kvalificerad hjälp. SpellRight 2 är ett rättstavningsprogram speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram. Version 2.0 rättar text i hela Officepaketet (Word, Excel, Outlook och Powerpoint) och även i Star Office/Open Office/Libre Office samt i klippbordsmiljö, vilket betyder att man enkelt kan rätta text till exempel i blogg eller på Facebook.

SpellRight 2 rättar grava fel, som djöni (journey) och chrafs (giraffes) och hjälper till att skilja mellan lättförväxlade ord, t ex their/there/they’re. Svenska översättningar intill de engelska ordförslagen från SpellRight 2 gör det lätt att välja rätt ord. He bought some new shus Ett enkelt grammatikstöd rättar upp ”svengelska” fel som I am interested of football och föreslår det korrekta I am interested in football. Priser och beställning »