background preloader

Dystopier - då och nu by Fröken JE on Prezi

Dystopier - då och nu by Fröken JE on Prezi
1700193520151960Dystopier - då och nuVad är en dystopi?i Nationalencyklopedin kan man läsa följande:"i litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle" Man kan också säga att en dystopi är en negativ samhällsvisionGullivers resor (år 1726)Författare - Jonathan Swift Romanen handlar omLemuel Gulliver som hamnar i 4 olika världar och där varje värld har sin speciella egenhet. Du sköna nya värld (år 1932)Författare - Aldous HuxleyKallocain (år 1940)Författare - Karin Boye1984 (år 1948)Författare - George OrwellApornas planet (år 1963)Författare - Pierre BoulleNutida dystopierDen utvalde (1993) av Lois LowryVägen av Cormac MacCarthyHungerspelen av Suzanne CollinsDivergent av Veronica RothDelirium av Lauren OlivierMaze Runner av James DashnerRomanen utspelar sig i en världsstat där den sociala ordningen grundas på ett vetenskapligt kastsystem. Systemet delar in människorna enligt en skala från låga kroppsarbetare till höga intellektuella. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

http://prezi.com/emvog-zbbblp/dystopier-da-och-nu/

Related:  dystopierHungergamesLäsamaddef

Dystopier vittnar om bokens sprängkraft När litteraturen i dag diskuteras tycks striden först och främst stå mellan dem som tillskriver den stora värden, nu hotade av snabba medieteknologiska förändringar, och dem som finner både värdena och hotet betydligt överdrivna. Åsikten att litteraturen bör övervakas på grund av sin farlighet är mindre vanlig. Men det är värt att påminna om att denna tanke globalt har stor utbredning och att litteraturen i terrorismens tidevarv på gott och ont har stor sprängkraft. Härifrån är steget inte långt till slutsatsen att litteraturen är särskilt lämplig som kanal för propaganda. Också denna uppfattning har lyst med sin frånvaro i debatten. Mycket tyder dock på att vi i förhållande till litteraturen har försjunkit i ett vaneseende, som gjort oss blinda för dess kapacitet – positiv såväl som negativ.

Överlevnadsguide till en dystopisk dödslek Dödligare än ”Harry Potter” och blodigare än ”Twilight”. Jennifer Lawrence är hjältinna i filmatiseringen av bästsäljaren ”Hungerspelen”. Den utspelar sig i ett postapokalyptiskt USA där ungdomar tvingas att slåss för livet i en dokusåpa. Filmfredag guidar. Huvudstaden, den fin de siècle-dekadenta The Capitol står i centrum för hela berättelsen om ”Hungerspelen”. Aktiva eleverna under högläsning Under ett par pedagogiska konferenser har vi behandlat högläsning och diskussionerna har då bland annat kretsat kring att det inte är alla elever som hänger med, förstår eller ens lyssnar under högläsning. Dessa diskussioner har lämnat en bitter eftersmak: Om det alltid är så att vi ”tappar” några elever vid högläsningstillfällena innebär det ju att ganska mycket undervisningstid är bortkastad för dessa elevers del. Någonting behövde göras och som så ofta när något behöver göras vänder jag mig till BFL och det tänkande som genomsyrar dess nyckelstrategier.

Dystopin är här Din kontinent har svämmats över. Din folkgrupp har rensats ut. Den totalitära regimen kan höra dina tankar. Och du har inte ens hunnit fylla 18. Lässtrategier Här i Malmö har vi ett allt större elevunderlag där allt fler elever läser svenska som andraspråk. För att ge eleverna tillräckligt med stöd har vår skola valt att integrera svenska som andraspråk i den ordinarie undervisningen. Basen i vårt arbete är lässtrategier eftersom en ökad läsförståelse även gynnar kunskapsutvecklingen i andra ämnen. Genom att systematiskt jobba med lässtrategier jobbar vi mot en god läsförståelse. Vårt arbete utgår från RT (Reciprocal Teaching) och grunden ligger på förförståelse, frågor, svar, kopplingar och sammanfattning. Grundskolan har kommit långt i sitt arbete med lässtrategier och vi tycker att det är viktigt att vi följer samma linje.

Novellsamtal i samarbete med skolans bibliotekarie Att jag gillar läsning och att arbeta med skönlitteratur tror jag de flesta känner till. Sedan senhösten har jag funderat över ett upplägg där mina ettor på gymnasiet skulle få läsa och arbeta med litteratur i mindre grupper. När jag ramlade över Novellixs noveller föll allt på plats. Genom deras noveller skulle alla elever få läsa en "bok". Jan Gradvall: Ingenting skrämmer mig lika mycket på djupet som "Vägen" En vanlig missuppfattning är att man blir lyckligare av psykoanalys. Att konfrontera sig själv - flera dagar i veckan, under många år - är tvärtom bland det mest smärtsamma och utmattande man kan göra. Vad som för mig varit livsavgörande med psykoanalys är att jag nu vet varför jag mår dåligt. Neurotiskt lidande, tecken på obearbetad sorg, benas ut och blir hanterbar.

Nils Forsberg ser "Hunger games" och förundras över "Metamorfoser", ett av den västerländska litteraturhistoriens mest inflytelserika verk Katniss Everdeen är ett med pilbågen. Hjorten står stilla bland träden en bit bort och för ett ögonblick är hon förenad med den också, så som jägaren är med sitt villebråd. Scenen kommer bara några minuter in i "Hunger games" och etablerar flera teman i filmen. En kvinnlig Robin Hood, en Rambo med fläta? Ny kunskap om barn som läser bra – utan att förstå Åsa Elwér har i sin studie vid Linköpings universitet tittat på den kognitiva och språkliga profilen hos barn i tidig skolålder som läser bra, men inte förstår det de läser. Det är en grupp som det hittills har saknats kunskap om. – Det vi kan konstatera är att den här gruppens språkproblematik är väldigt omfattande.

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp där dyslexi endast utgör en orsak till den nedsatta funktionsförmågan. Begreppet omfattar allt som rör begränsningar när det gäller att läsa och skriva. En gemensam faktor för alla som har läs- och skrivsvårigheter är svårigheten att tillgodogöra sig skriven text. Lyssnarnas sommarvärd tar avstamp i zombieapokalypsen - Kultur & Nöje Artikelbilder Herman Geijer, sommarpratare i SR. Hur skulle Sverige klara en zombieattack? Troligen ganska bra, enligt överlevnads- och zombieexperten Herman Geijer.

Related: