background preloader

Berättande text

Facebook Twitter

Att skriva berättelser - Mia Kempe. Om en dryg vecka har vi jullov och visst ska det bli skönt med lite ledighet?

Att skriva berättelser - Mia Kempe

Själv ska jag försöka tänka på annat än skola och bara vara med familjen och ta det lugnt. Då kan det vara skönt att redan ha en planering att starta upp den nya terminen med. I min klass, en åk. 3, ska vi börja vårterminen med att arbeta med berättande texter. Att skriva berättande texter med levande beskrivningar av personer och miljöer, händelseförlopp osv är svårt för många elever. Min erfarenhet är samtidigt att de som lär sig har stor nytta av det. I detta blogginlägg tänker jag dela med mig av hur jag har tänkt att lägga upp arbetet. Konkretisering av mål för eleverna Allra först ska eleverna få ta del av målen för arbetsområdet.

Uppstart av arbetsområdet Vi fortsätter sedan med att repetera vad eleverna redan kan. Gemensamt textskrivande Eleverna kommer att få en stödmall, en lista med olika rubriker, en arbetsgång samt en checklista att använda sig av. Individuellt textskrivande Lista med rubriker. Att bygga upp en berättande text 1.

Idag har vi repeterat hur man bygger upp en berättande text.

Att bygga upp en berättande text 1

Vilka delar ska vara med? Först fick vi tre små texter som vi skulle lista ut vad vi skulle göra med. Vi förstod nästan på en gång att det skulle bli en saga. Vi la textdelarna i rätt ordning. Sedan funderade vi på HUR vi visste vilken del som skulle komma först, sedan och sist. 1. Vi förstod alla att den texten som skulle komma först var den här: Det var en gång en pojke som hette Ivar. Vi visste det av tre anledningar. sagor brukar börja med Det var en gångi början av en saga berättar man om huvudpersonen (VEM)i början av en saga berättar man om miljön (VAR) 2. Vi förstod att den här texten skulle komma i mitten: Människorna i byn hade ett problem. Vi visste det för att: det måste vara ett problemproblemet måste komma innan slutetdet fanns med en hjälparelösningen måste också komma innan slutet 3.

Vi förstod att den här texten skulle komma sist: Drakmamman blev jätteglad. Progression 4-rutan. Fler personer.  Då fortsätter vi progressionen i att skriva berättelser i den Narrativa genren.

Progression 4-rutan. Fler personer. 

Vi började arbetet med att skriva i 4-rutan för att alltid skriva med ”röd tråd”. Vi fortsatte med 8-rutan för att behålla den röda tråden men att även göra berättelserna mer beskrivande. Progressionen efter det blev att skriva berättelser med röd råd som var mer beskrivande men där det skulle vara fler problem med. Vi använde då ”flerproblems-mallen”. Nu var det dags att öka progressionen lite till vi ska skriva beskrivande berättelser med röd tråd där det är fler problem och dessutom fler personer, i det här fallet misstänkta med.

Vi kommer inom den närmsta tiden få författarbesök av Petrus Dahlin så vi läser just nu Kalle Skavank-böcker. Nu ska vi prova på att vara deckar-författare. Vi jobbar ju såklart mot målen att skriva med röd tråd (inledning, problem, lösning och slut), använda punkt och stor bokstav på rätt sätt och att skriva läsligt dvs tänka på att ha mellanrum mellan orden. Hur kan jag väcka elevernas lust att skriva berättande texter? Strukturerad skrivning i årskurs 1 När jag började arbeta i min klass, märkte jag att eleverna tyckte det var svårt att skriva.

Hur kan jag väcka elevernas lust att skriva berättande texter?

Eleverna hade precis börjat uttrycka sig i skrift och många gånger upplevde jag att eleverna inte riktigt vågade skriva för att de var rädda för att ” göra fel”. Frågan för mig blev därför ”Hur kan jag väcka deras lust att skriva berättande texter?” Kyrkskolan där jag arbetar har valt att fokusera på att utveckla elevernas skrivande och just nu fördjupar vi oss också i genrepedagogik. Jag såg därför detta som ett ypperligt tillfälle att arbeta vidare med elevernas skrivande av berättande texter med hjälp av Sagomattan. Sagomattan är ett SVT-program där sagoberättande och sagoskrivande görs utifrån en specifik mall som består av; Huvudperson, Problem, Hjälpare, Lösning och Slut. Kunskapskraven som behandlas i vårt tema ”Sagomattan” är: Väcka nyfikenhet Jag valde att inleda temat med något som tänkte skulle väcka elevernas nyfikenhet. Ett stöd för elevernas skrivande. Att bygga upp en berättande text.