background preloader

Läsning/lässtrategier

Facebook Twitter

Quiz: Stavar du rätt till Sveriges svåraste ord? Bila till Spanien i sommar. Hur långt är det?

Bila till Spanien i sommar

Vad kostar det och hur lång tid tar det? Det är dom vanligaste frågorna man ställer sig, och vi har svaren! Hitta det viktigaste i en text. Varför ska jag läsa böcker?

Hitta det viktigaste i en text

Vi läser en massa dagligen - på datorn, mobilen, skyltar och anvisningar. Att även läsa böcker är en av flera strategier för att fylla på ordförrådet, stimulera fantasin och förbättra språkkänslan. Läsloggar som tankeredskap och boksamtal på Chambers vis. Ännu en vecka har gått sedan terminsstart och arbetet med eleverna är i full gång.

Läsloggar som tankeredskap och boksamtal på Chambers vis

Vid mina morgonpromenader till jobbet ser jag hur det blir ljusare för varje dag och dessa stunder innan arbetsdagen tar fart ger mig chansen att reflektera och samla tankarna och inför en ny dag. I mitt förra inlägg berättade jag om att skrivandet kommer att vara i fokus denna termin och vi har fortsatt arbetet med att koppla den berättande textens/filmernas dramaturgi, novellkurvan, till kortfilmer från UR Skola Tre berättelser .

Kring filmernas spännande innehåll har vi haft många intressanta och givande samtal i klasserna samt även låtit eleverna skriva reflektioner utifrån olika frågeställningar kring respektive films innehåll. Under förra terminen då vi ägnade mycket tid åt textsamtal använde vi oss nästan genomgående av läsloggar som tanke- och reflektionsredskap. Min favorit bland läsloggar är den som brukar kallas för CITAT och TANKE. Kommunikation, läs- och skrivutveckling: Reciprok undervisning - modell för läsförståelse. Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, RT)utgår från forskarna Palinscar & Browns studier.

Kommunikation, läs- och skrivutveckling: Reciprok undervisning - modell för läsförståelse

De önskade hitta ett undervisningsprogram som hjälpte svaga läsare genom att göra som ”expertläsare gör” för att kontrollera sin förståelse. Denna metod har visat sig framgångsrik och utvecklande för både svaga och goda läsare. I testperioden ökade läsförståelsen från 10% till 85% hos eleverna. Metoden bör nyttjas regelbundet i undervisningen, ca 2ggr veckan under hela skoltiden.

Reciprok (ömsesidig undervisnig)innebär att lärare och elev turas om att vara samtalsledare i smågrupper, en vägledd diskussionsteknik där den som är lärare synliggör omedvetna processer genom att undervisa om dessa. Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar. Bokinspiration. Bokinspiration. Tio tips som får barn att börja läsa. Lästräning lika viktigt som idrottsträning. LitteraturMagazinet Debatt För en sådär hundra år sedan kom folkrörelserna igång.

Lästräning lika viktigt som idrottsträning

Man skulle sluta dricka, börja läsa och ut och idrotta. Så här ett sekel senare, känns det som idrottsrörelsen har lyckats bäst.