background preloader

Tänk vidare

Facebook Twitter

Getting the whole class talking. Getting the whole class talking Submitted by admin on 16 August, 2011 - 14:39 The following activities are designed to get everyone talking. They can be used with all levels because the language required to communicate is determined by the students. Remember to set up and demonstrate these activities carefully before letting the class go ahead. Jigsaw puzzle challenge Take 3-4 large pictures/photos and stick them on card. Something in common or 'give me five' Explain that we can all find something in common with those around us. Create a biography Take a biography of a famous person and write each detail on strips of paper.

These activity ideas originally appeared on the British Council Language Assistant website Clare Lavery, British Council Printer-friendly version. Conversation Starters | Teen Advisors & Velocity - Live Real, Really Live. Where Children Sleep photographs from around the world | Daily Mail Online. Photographer James Mollison travelled around the world to capture children's bedrooms The project, Where Children Sleep is set to highlight children's rights across the globeChildren, and their bedrooms, come from all over the world, from China to the U.S. to Brazil By Sara Malm Published: 10:30 GMT, 3 April 2014 | Updated: 14:43 GMT, 3 April 2014 The difference between east and west, rich and poor becomes stark when looking at how our children sleep at night.

Where Children Sleep, a project by photographer James Mollison, is set to highlight children’s rights by contrasting the different living situations for young people across the globe. We meet nine-year-old Dong from China who sleeps underneath a poster of Chairman Mao with his parents and sister; Roathy, eight, from Cambodia who lives on a rubbish tip; Kaya, four, from Tokyo, whose mother makes her at least three new dresses a month; and Indira from Nepal who has worked in the local granite quarry since the age of three.

New Version of Blooms Taxonomy for iPad. BusyTeacher: Free Printable Worksheets For Busy Teachers Like YOU! BIG 5 LATHUND. Rätt feedback visar vägen. Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt. Redan på 1600-talet arbetade svenska lärare med formativ bedömning. Men allteftersom århundraden gick, och eleverna som tog plats i skolbänken blev fler och fler, övergick bedömningen till att bli allt mer summativ eftersom den i allt större utsträckning användes som ett urvalsverktyg i stället för som metod att stärka elevernas lärande. Och på 1970-talet fick all bedömning dåligt rykte. Det var då som bedömningsfrågorna i princip försvann från lärarutbildningen och ”lärarkåren deprofessionaliserade sitt bedömningskunnande” som bedömningsforskaren Christian Lundahl uttrycker det.

Men på senare år har bedömning fått en renässans inom skolan. Det som krävs är att undervisningen blir en interaktiv process där läraren kontinuerligt checkar av var eleverna befinner sig i förståelse, och därmed kunskap, och direkt justerar sin fortsatta undervisning utifrån det. Tre frågor är centrala i den formativa bedömningen: Vad är målet? Create a website — WordPress.com. Twitter is a Teacher Superpower! “We all know that education budgets are getting cut more and more, and that meaningful professional development opportunities have unfortunately become a bit of an oxymoron in education. Not only can being a “connected educator” help change that, but it can also provide you with ongoing inspiration and support. I’d even go as far to argue that being connected will be the most impactful thing you can do in your career.”

Elana Leoni, blogger for Edutopia. I will even go far enough to say that becoming a connected educator is a Teacher Superpower! While I can come up with pretty new and innovative ideas while planning inside my classroom, I can gain so much more from sharing my ideas, collecting ideas on Twitter (known jokingly as #ideabandits), and connecting with other educators to collaborate about even more inspiring ideas. This movement of becoming a connected educator is known as creating a Professional (or Personal) Learning Network, known as a PLN. Here is how: Last, add a bio. TED. A Great Poster on The 6 Questions Critical Thinker Asks. Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning.

Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi. Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga. Jag förklarar vidare nedan. På min skola jobbar vi med BlackBoard Configuration. Ibland skriver jag själv till: Startuppgiften är till för att få igång metareflektionen och tänka efter vad man gjorde förra lektionen och vad man lärde sig. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, ochsöka information från olika källor och värdera dessa.

Läxa skriver du om du har och vad. Du hittar Lgr11-poesi här! Du kanske är intresserad av hur mina elever arbetar med respons. Scribd. 100 Reasons to Mind Map. 100 examples of how you can use mindmapping whether completely new to mind maps or a seasoned pro. I hope the list helps generate ideas for you. 100 Reasons to Mind Map 1.

Explore a subject 2. Study & learn a new topic, culture or country 3. Plan your schedules 4. Innovate & invent 5. Want to share your Mind Maps with others? Here are the 100 reasons on one page: Top 10 Free Online Mind Mapping Tools. As the name, mind mapping means that to draw your mind or ideas as a map, which are well-known for brainstorm, exploring your brain for many ideas.

For mind mapping, you can just use a pen and one paper, but it will be funny and easier if you are using below tools, which are all available for you to create mind maps online for free without anything to download or install. 1. Bubblus Bubblus is very simple and easy to use, you just need to enter and drag. The mind maps can be exported as image, XML or HXML files, and you can also share the mind maps with your friends or embed them into your blogs. Go to Bubblus 2. The mind mapping tool Mindomo lets you search YouTube videos, add images, videos or audio with the exist URLs, upload attachment, and add a lot of symbols. You can export the mind map as PDF, Image, RTF and some other format files. Go to Mindomo 3.

You can add many interesting icons on the Mind Map with MindMeister easily. Go to MindMeister 4. Go to Mind42 5. Go to Dabbleboard 6. 7. 8. 9. VERKTYG FÖR LÄRANDE. Hem - Digitala Skollyftet. 18 Things Highly Creative People Do Differently. This list has been expanded into the new book, “Wired to Create: Unravelling the Mysteries of the Creative Mind,” by Carolyn Gregoire and Scott Barry Kaufman. Creativity works in mysterious and often paradoxical ways. Creative thinking is a stable, defining characteristic in some personalities, but it may also change based on situation and context. Inspiration and ideas often arise seemingly out of nowhere and then fail to show up when we most need them, and creative thinking requires complex cognition yet is completely distinct from the thinking process. Neuroscience paints a complicated picture of creativity.

As scientists now understand it, creativity is far more complex than the right-left brain distinction would have us think (the theory being that left brain = rational and analytical, right brain = creative and emotional). While there’s no “typical” creative type, there are some tell-tale characteristics and behaviors of highly creative people. They daydream. They “fail up.” Teacher's Resources. Mind Maps for Education. Roald Dahl Teaching Ideas and Resources. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Alla kan skapa e-böcker. Länge var det bara Mac- eller iPad-användare som med enkelhet kunde skapa e-böcker. Men nu finns en tjänst på nätet där du, även med en PC, enkelt kan paketera din text och dina bilder i epub-format.

Vi ska titta närmare på myebookmaker.com. Men varför ska jag då göra det kanske du undrar? Jo, det ger dig, och eleverna, bättre möjligheter att nå ut med era texter till en mycket större publik . I myebookmaker.com sammanställer du din färdiga text med bilder och skapar själva formatet, e-boken. e-publikationen görs sedan spridas som en fil på klassens sajt eller varför inte på ett gemensamt bibliotek för elevproducerat material. Men vad är egentligen epub? Men måste allt läggas ut för alla andra att läsa kanske du undrar?

Skapa din e-bok Gå till myebookmaker.com och skapa ett konto. När du ska lägga till bilder så skiljer det sig från andra tjänster. Att infoga videofilmer fungerar dessvärre inte som man önskar. Svenska klassiker som e-bok och epub. Omvärldsbloggen. Khan Academy. TED-Ed | Lessons Worth Sharing. EDpuzzle. Voki Home. BinaryLoader.axd. Highlights from Folger Shakespeare Library’s Release of almost 80,000 Images.