background preloader

Vilket mindset har du när du möter dina elever?

Vilket mindset har du när du möter dina elever?
Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp? Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. I sin forskning har hon kommit fram till att det finns två huvudkategorier av tänkesätt som styr vårt handlande; ett fixerat – ”Så här är det! En människa har sällan samma mindset i alla situationer. Eller av sina kompetenser och färdigheter i ämnet:”Jag kan lösa svåra tal om jag använder uppställningar.” Ibland är elevens mindset beroende av vilken form av feedback läraren ger eleven:”Du har en talang för matematik.” Eller:”Du använde bra strategier när du löste uppgiften.” Utveckla ett growth mindset med processfeedback Vårt bemötande kan hjälpa eleven att utveckla ett growth mindset, skriver Dweck, eftersom mindsets är baserade på signaler vi skickar om vad som är viktigt. I stället bör vi inrikta oss på att ge processfeedback:“Det här var ett bra resultat. Related:  Skolutveckling

Establishing A Growth Mindset As A Teacher: 9 Affirming Statements Establishing A Growth Mindset As A Teacher: 9 Statements Of Affirmation by Terry Heick The ability to change is among the least-appreciated professional characteristics of a teacher. This is especially true as education systems react to both external pressure, and internal instinct to change into something closer to truly progressive learning environments. As I was reading through Jackie Gerstein’s Education 3.0: Altering Round Peg in Round Hole Education, several slides stood out to me (one was the focus of a post earlier this week) including the image above, which offers statements teachers can use to both affirm the need for change, and “coach” themselves into a mindset for both change, and hopefully growth. You can find Jackie on twitter here, and her (excellent) blog here. 9 Statements Of Affirmation For Teaching (& Coaching) A Growth Mindset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

untitled Growth mindset i våra skolor | Janna Scheéle Aldrig har väl skola, lärare och undervisning varit så mycket i fokus som nu. I sociala medier är debatten glödhet. Det pratas oerhört mycket om betyg och bedömning, som om det vore skolans huvuduppdrag. Hur kommer vi bort från den här stressen? Jag har under de senaste åren tagit del av Carol Dwecks forskning kring olika mindsets. Ett mindset skulle kunna översättas till förhållningssätt, tankesätt eller synsätt. Fixed mindset innbär att man ser intelligens som något fast, ramen för hur mycket man kan utvecklas är låst. Carol Dweck beskriver skillnaden såhär: In a fixed mindset, people believe their basic qualities, like their intelligence or talent, are simply fixed traits. Källa: Carol Dwecks forskning visar att det är den återkopplling barn får som styr vilket typ av mindset de utvecklar. I sin forskning har hon därför följt grupper av elever där man börjat undervisa om mindset och vad det innebär. /Janna

Hem - Learnify 9 Effective Questions to Help Students Develop A Growth Mindset November 1, 2014 When it comes to high quality education blog posts. Dr Jackie Gerstein is one of my favourite authors. I always find her articles very insightful and full of new ideas and thoughts to learn from. jlsu Som en uppföljning till mitt förra blogginlägg om dynamiskt och statiskt tankesätt kommer här den s k isbergsillusionen. Isbergsillusionen visar exempel på vad som krävs för att bli framgångsrik, men som oftast inte syns på ytan. När man ser någon som är riktigt duktig (t ex en idrottsutövare, en musiker, en jonglerare etc) ser det väldigt enkelt ut. Den som vill ha isbergsillusionen som pdf kan ladda ner den här: Isbergsillusionen

Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen... Efter att jag läste ut Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet för #pedaläslyft var jag lite intresserad av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a refererar till i Utmanande undervisning. Jag har också sett boken delas i sociala medier så med en dag till förfogande började jag läsa för att ta reda på vad som gör boken så populär. Dweck börjar med att förklara varför hon var intresserad av att ta reda på varför vissa människor klarar av misslyckas och vad som får den att fortsätta. Enligt forna experter kunde det bero antingen på fysiska olikheter eller att det är vår bakgrund och sociala arv som styr oss. Statiskt och dynamiskt mindset – vad är skillnaden? Dweck forskade i nästan 20 år om detta och hon fann att olika Mindset styr oss i vårt tänkande. Motsatsen till detta är ett dynamiskt mindset. Beröm som blir fel Dweck visar på vad beröm gör med oss och hur fel det kan bli fast avsikten är god. Lärare med ett statiskt mindset

Why Talking About the Brain Can Empower Learners Knowledge about how the brain works can make a big difference when confronting difficult learning situations. If you have a growth mindset and are aware of the ability to improve oneself, a challenge can be welcome (versus those with a fixed mindset who are averse to the failures a challenge may bring). Stanford University professor of psychology Carol Dweck, who has been leading the research in this field, discusses “The power of believing that you can improve” in this TED talk. In one example, she talks about students who made vast improvements on test scores once they learned about the growth mindset: “This happened because the meaning of effort and difficulty were transformed. Before, effort and difficulty made them feel dumb, made them feel like giving up, but now, effort and difficulty, that’s when their neurons are making new connections, stronger connections.

35 More Ways to Use Google Classroom Back when I had only had a list of 35 ways to use Google Classroom I submitted a poster session proposal to ISTE. Since then the list has grown and you can now purchase “50 Things You Can Do With Google Classroom” on Amazon. For my poster session I have come up with an additional 35 ways you can use Google Classroom. (I guess that brings me up to 85). Copyright secured by Digiprove © 2015 Like this: Like Loading... Carol Dweck: 'The whole idea of growth mindset is to say yes they can' Carol Dweck is education’s guru of the moment. The US academic’s “growth mindset” theory has taken schools on both sides of the Atlantic by storm. When TES met the Stanford University psychology professor at the Festival of Education at Wellington College last week, the mere mention of her name was sending teachers into shivers of excitement. But the woman herself is refreshingly modest about the success of her philosophy. “You never know how influential your idea is going to be,” she says, smiling. “It’s really gratifying that people have resonated to it.” Like all good ideas, Professor Dweck’s is essentially a simple one – it says that an individual’s learning is shaped by whether they believe their intelligence is fixed or can be changed (see panel, below right). And it seems to have flicked a switch in thousands of teachers’ heads. A means of marginalisation? Inevitably, the backlash has begun. She is visibly saddened to hear that her work has been interpreted in this way.

jlsu En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Jag har gjort några infographics som kan vara användbara i klassrummet. Lycka till med det dynamiska tankesättet och läs gärna Carol S.

Related: